Nieuwjaar

Nieuwjaar

De aarde is met sneeuw bedekt,
de schitter eindeloos uitgestrekt,
maagdelijke wit en zuiver;
toch voel ik iets van huiver.

Het nieuwe jaar is nu ont-dekt,
wat komt is voor mij nog toegedekt;
wat wil ik dat graag weten
om zorgen te vergeten.

Van alles stel ik in het werk,
mijn toekomst wil geen paal op perk;
ik wil nu weten wat nog komt!

Toch weet ik dat mijn levenslot
in goede handen is bij God,
ook als de weg uitzichtloos kromt.

                            Ds. J. van het Goor

 

Eerder verschenen

Kerstfeest, wat zegt het ons

Ëen heilige kerk

Olie in de lamp

Gebed voor een schooldag

De Geest werkt door

Ongezien getuigen

Voorbij de laatste maaltijd

Vanuit de hoogte

Voor ons gegaan

Wij weten het

Waanneer onze bede

Een zorgvraag

Gods werk gaat door

Psalm 121

Even weg...

Pinksteren in coronatijd

Niet mijn wil

Vader zorgt

Stille zaterdag

Ziet op Hem

Niet mijn wil

Gezegend Nieuwjaar

Hemels perspectief

Bemoediging

De herfst staat voor de deur

Oogsttijd

Afhankelijk

Heer, ik mag toch alles vragen

Dankgebed in de lijdenstijd

Oud en nieuw

Zie het Kind

Herfstgeur 

Daar waar de Geest komt nederdalen

Jaarwisseling

Kerstvraag

Laat ons niet zinken in de diepten

Van Hemelvaart tot Pinksteren

De muur doorbreken

Loop niet altijd zo te klagen

Neem heel mijn leven

Geen tuinman

Geen zorgen voor morgen

Wees niet bezorgd

Verwacht in een stal?

Wees niet bevreesd

Vluchten voor jezelf

De kerk

Brandend vlammetje

Wij gaan naar Bethlehem

Kerkdienst

Hij leidt ons naar de Haven

Trouw

Ouderdom

Dankdag

Zienderogen

Er is een licht

Zacharias