Vruchteloos


De eigenaar zie, “Hak maar plat,
geen reden om te dralen.”
Drie jaar al, hij was het zat,
wou nu wel winst behalen.

De gaardenier van deze hof
die vroeg hem nog te wachten.
Een jaartje nog, dan kijken of
met zorgen hij kon trachten
dat er vrucht aan zou ontstaan.
Het werd zijn laatste hoop.
Jazeker, hij was zeer begaan
zag op tegen de sloop.

De boom verzorgen met de hand
bemesten en veel water,
De wortels snoeien met verstand;
Hij ging ervoor. Dát staat er!

Ook wij krijgen nog steeds de tijd
om goede vrucht te dragen.
De trouwe Herder die ons weidt
blijft steeds Zijn Vader vragen,
even nog te wachten met
het oordeel uit te spreken.
Alleen zijn wij nu zelf aan zet
de verwachte vrucht te kweken.

P. Altena

 

 

 

Eerder verschenen


De Wederkomst

Adventslied

Het penninkje van de weduwe

Oogsttijd

Vakantietijd

Ter bemoediging

Geloofsbelijdenis

Jezus volgen is kruisdragen

Heer, wees nabij

Voor ogen die het donker zagen

Nieuwjaar

Kerstfeest, wat zegt het ons

Ëen heilige kerk

Olie in de lamp

Gebed voor een schooldag

De Geest werkt door

Ongezien getuigen

Voorbij de laatste maaltijd

Vanuit de hoogte

Voor ons gegaan

Wij weten het

Waanneer onze bede

Een zorgvraag

Gods werk gaat door

Psalm 121

Even weg...

Pinksteren in coronatijd

Niet mijn wil

Vader zorgt

Stille zaterdag

Ziet op Hem

Niet mijn wil

Gezegend Nieuwjaar

Hemels perspectief

Bemoediging

De herfst staat voor de deur

Oogsttijd

Afhankelijk

Heer, ik mag toch alles vragen

Dankgebed in de lijdenstijd

Oud en nieuw

Zie het Kind

Herfstgeur 

Daar waar de Geest komt nederdalen

Jaarwisseling

Kerstvraag

Laat ons niet zinken in de diepten

Van Hemelvaart tot Pinksteren

De muur doorbreken

Loop niet altijd zo te klagen

Neem heel mijn leven

Geen tuinman

Geen zorgen voor morgen

Wees niet bezorgd

Verwacht in een stal?

Wees niet bevreesd

Vluchten voor jezelf

De kerk

Brandend vlammetje

Wij gaan naar Bethlehem

Kerkdienst

Hij leidt ons naar de Haven

Trouw

Ouderdom

Dankdag

Zienderogen

Er is een licht

Zacharias