De Geest werkt door

Ze waren blijven steken, bij Johannes en zijn doop
Apollos en wat anderen. Daarnaast ook niet bekend
met Hij die was gezonden, ons wijsheid geeft en hoop
Voor Paulus was die vraag aan hen, direct en evident

We praten hier dan volgens hem, en dat is ongelogen
geen gangbaar culturele vorming, maar een stellig feit
Nog meer zelfs, ‘t raakt ons hart, zo worden wij bevlogen
een kind te zijn van harte. Gods Zoon als Heer beleid

De twaalf, het kunnen minder zijn, geloven hier het woord
de doop die daarop volgt, bevolen door de Here zelf
Dan Paulus die de handen legt, zijn laatste slotakkoord
de Geest gaat spoorslags aan het werk, met Apollos en de elf

De handoplegging brengt ons t’rug, naar zegenende handen
De doop, gelijk Phillippus bij de kamerling eens deed
Het werk van God gaat door, geen mens legt het aan banden
En ook de Geest waait waar Hij wil, met heiligheid bekleed

Ja, na het Hemels Pinksterfeest, Gods plan, de grote stappen
voorbij de grens van ‘t oude, naar ‘t nieuwe testament
Een Geest die in ons wonen wil, ontastbaar, niet te snappen
Maar grijp die kans, en laat Hem toe, Hij weet al wie je bent

                                                             Peter Altena

 

Eerder verschenen

Ongezien getuigen

Voorbij de laatste maaltijd

Vanuit de hoogte

Voor ons gegaan

Wij weten het

Waanneer onze bede

Een zorgvraag

Gods werk gaat door

Psalm 121

Even weg...

Pinksteren in coronatijd

Niet mijn wil

Vader zorgt

Stille zaterdag

Ziet op Hem

Niet mijn wil

Gezegend Nieuwjaar

Hemels perspectief

Bemoediging

De herfst staat voor de deur

Oogsttijd

Afhankelijk

Heer, ik mag toch alles vragen

Dankgebed in de lijdenstijd

Oud en nieuw

Zie het Kind

Herfstgeur 

Daar waar de Geest komt nederdalen

Jaarwisseling

Kerstvraag

Laat ons niet zinken in de diepten

Van Hemelvaart tot Pinksteren

De muur doorbreken

Loop niet altijd zo te klagen

Neem heel mijn leven

Geen tuinman

Geen zorgen voor morgen

Wees niet bezorgd

Verwacht in een stal?

Wees niet bevreesd

Vluchten voor jezelf

De kerk

Brandend vlammetje

Wij gaan naar Bethlehem

Kerkdienst

Hij leidt ons naar de Haven

Trouw

Ouderdom

Dankdag

Zienderogen

Er is een licht

Zacharias