Wanneer onze bede


Wanneer Gods kind’ren handen vouwen
hun droefenis Hem toevertrouwen
In stil gebed of schreeuwend vragen
om steun en kracht in zware dagen

Wanneer intens verlangen wordt
de smekingen daar uitgestort
Omdat al zo lang wordt geleden
oprecht zo lang al wordt gebeden

Wanneer geen antwoord lijkt te galmen
geen troost gevonden in de psalmen
De hemel toe, geen hulp te krijgen
Hij, in de hemel, schijnt te zwijgen

Wanneer wij kracht ontvangen mogen
om ‘t all’ te dragen. Afgewogen
Zo mag ons bidden telkens zijn
niet hoeven leven met de pijn

Wanneer wij dan de grond ervaren
Het inzien van. Dat kost soms jaren
Hij heeft een plan, geloof die lezing
En bid gerust maar om genezing.

                          P. Altena

 

Eerder verschenen

Een zorgvraag

Gods werk gaat door

Psalm 121

Even weg...

Pinksteren in coronatijd

Niet mijn wil

Vader zorgt

Stille zaterdag

Ziet op Hem

Niet mijn wil

Gezegend Nieuwjaar

Hemels perspectief

Bemoediging

De herfst staat voor de deur

Oogsttijd

Afhankelijk

Heer, ik mag toch alles vragen

Dankgebed in de lijdenstijd

Oud en nieuw

Zie het Kind

Herfstgeur 

Daar waar de Geest komt nederdalen

Jaarwisseling

Kerstvraag

Laat ons niet zinken in de diepten

Van Hemelvaart tot Pinksteren

De muur doorbreken

Loop niet altijd zo te klagen

Neem heel mijn leven

Geen tuinman

Geen zorgen voor morgen

Wees niet bezorgd

Verwacht in een stal?

Wees niet bevreesd

Vluchten voor jezelf

De kerk

Brandend vlammetje

Wij gaan naar Bethlehem

Kerkdienst

Hij leidt ons naar de Haven

Trouw

Ouderdom

Dankdag

Zienderogen

Er is een licht

Zacharias