Gebed voor een schooldag


O, Vader in de hemel, wij danken U,
Dat U ons hebt gespaard vannacht, wij loven U;
U gaf vanmorgen ons weer brood,
Wat is Uw trouw, Uw liefde groot.
Wij danken U, die aan ons dacht,
In Jezus’ naam alleen.

Wij komen deze morgen samen tot U;
wij hebben onze zorgen, Heer en vragen U:
geef kracht om aan het werk te gaan,
geef liefde in het samengaan.
Wij smeken om Uw trouwe hulp;
om Jezus’ wil alleen.

Wij komen deze middag opnieuw tot U;
wij vouwen handen tot Uw eer en vragen U:
ontferm U over ieder kind
dat alles zo heel moeilijk vindt.
Heer laat het aan Uw hand steeds gaan,
zie ons in Jezus aan.

Vergeef ons onze zonden, zo vragen wij.
Verzoen toch onze schulden, Heer en maak ons vrij.
Wij doen U vaak zoveel verdriet
en luist’ren naar Uw woorden niet.
Barmhartig God, hoor ons gebed,
Gena, in Jezus’ naam.

Aan ’t einde van de schooldag zijn wij eerst stil.
Wij willen ook nu vragen, Heer: wat is Uw wil?
Wij danken, dat U aan ons dacht,
voor liefde en steeds weer nieuwe kracht.
Breng ons ook morgen weer tesaam,
hoor ons in Jezus’ naam.

            Ds. J. van het Goor

 

Z

 

Eerder verschenen

De Geest werkt door

Ongezien getuigen

Voorbij de laatste maaltijd

Vanuit de hoogte

Voor ons gegaan

Wij weten het

Waanneer onze bede

Een zorgvraag

Gods werk gaat door

Psalm 121

Even weg...

Pinksteren in coronatijd

Niet mijn wil

Vader zorgt

Stille zaterdag

Ziet op Hem

Niet mijn wil

Gezegend Nieuwjaar

Hemels perspectief

Bemoediging

De herfst staat voor de deur

Oogsttijd

Afhankelijk

Heer, ik mag toch alles vragen

Dankgebed in de lijdenstijd

Oud en nieuw

Zie het Kind

Herfstgeur 

Daar waar de Geest komt nederdalen

Jaarwisseling

Kerstvraag

Laat ons niet zinken in de diepten

Van Hemelvaart tot Pinksteren

De muur doorbreken

Loop niet altijd zo te klagen

Neem heel mijn leven

Geen tuinman

Geen zorgen voor morgen

Wees niet bezorgd

Verwacht in een stal?

Wees niet bevreesd

Vluchten voor jezelf

De kerk

Brandend vlammetje

Wij gaan naar Bethlehem

Kerkdienst

Hij leidt ons naar de Haven

Trouw

Ouderdom

Dankdag

Zienderogen

Er is een licht

Zacharias