Overlijden

In geval van overlijden neemt de familie contact op met de predikant, scriba of wijkouderling voor pastorale bijstand en eventueel voor het leiden van een rouw- of dankdienst en de begrafenis. In de periode tussen overlijden en begraven brengt ook de wijkouderling een bezoek.

Op de dag van de begrafenis wordt de predikant zo mogelijk vergezeld van de wijkouderling. Enige weken na de begrafenis bezoekt de predikant de weduwe, weduwnaar of het achtergebleven gezin. Daarna draagt hij de pastorale zorg over aan de wijkouderling. Deze legt binnen twee maanden na de begrafenis een bezoek af.

Afkondiging van overlijden
Overlijden van gemeenteleden wordt aan de gemeente bekend gemaakt in de morgendienst direct na votum en groet. Aansluitend wordt een passende psalm of passend lied uit de Weerklank gezongen.

Eeuwigheidszondag
Tijdens de laatste zondag van het kerkelijk jaar (de laatste zondag vóór de adventszondagen beginnen) wordt stil gestaan bij gemeenteleden die in het afgelopen jaar zijn overleden.

Predikant

Scriba

Wijkouderling