Overlijden

In geval van overlijden neemt de familie contact op met de predikant voor de pastorale bijstand en eventueel voor het leiden van de begrafenis. In de periode tussen overlijden en begraven brengt ook de wijkouderling een bezoek.

Op de dag van de begrafenis wordt de predikant zo mogelijk vergezeld van de wijkouderling. Enige weken na de begrafenis bezoekt de predikant de weduwe, weduwnaar of het achtergebleven gezin, daarna draagt hij het pastoraat weer over aan de wijkouderling, die binnen twee maanden na de begrafenis een bezoek aflegt.

Predikant