Betalen kerkblad

Leden van onze gemeente hebben automatisch een gezinsabonnement op het kerkblad "Hervormd Onstwedde". Bent u geen lid van onze gemeente maar wenst u toch een abonnement op ons kerkblad? Dan kunt u contact opnemen via het e-mail adres onderaan deze pagina.

We vragen van iedere abonnee een financiële bijdrage van minimaal € 21,50 maar u bent natuurlijk vrij om een hogere bijdrage te doen.

Graag willen we voor uw financiële bijdrage aan het kerkblad gebruik maken van automatische incasso. Dit is voor u en voor ons de meest efficiënte betalingsmogelijkheid. Dit kan door het incassodocument in te vullen en vervolgens te mailen naar de diaconie óf via de post opsturen naar Diaconie Hervormde gemeente Onstwedde, Postbus 33, 9590 AA Onstwedde.

Mocht u geen gebruik willen maken van automatische incasso, dan vragen wij u zelf een bijdrage over te maken. Dit kan op IBAN NL68RABO 0349 0545 92 t.n.v. diaconie Hervormde gemeente Onstwedde inz. Kerkblad, o.v.v. bijdrage kerkblad.

Het is ook mogelijk om het kerkblad digitaal te ontvangen. U kunt hiervoor een mail sturen naar het hieronder vermelde e-mail adres. Wilt u graag zowel de papieren als de digitale versie ontvangen? Dan vragen wij u dit aan te geven in de e-mail.

Voor vragen kunt u contact opnemen via e-mail

E-mail abonnement Hervormd Onstwedde