Vrouwenvereniging Ruth

Vrouwenvereniging Ruth is aangesloten bij de Hervormde Vrouwenbond en zij vergaderen één keer in de twee à drie weken op woensdagavond van 20.00 tot 22.00 uur in d‘Ekkelkaamp.

Webpagina vrouwenvereniging

Contactpersoon voor de Vrouwenvereniging Ruth:
Mevrouw G. van der Heide- van Asselt

Website Hervormde Vrouwenbond