Zang- en muziekgroep

Binnen de Hervormde Gemeente zijn twee muziek/zanggroepen actief, het christelijk gemengd koor Looft den Heer en de jongerenmuziek- en zanggroep Genesis.


Looft den Heer

Het christelijk gemengd koor Looft den Heer repeteert iedere donderdagavond van 20.00 tot 22.00 uur in d'Ekkelkaamp.

Voorzitter is Dhr. W. Meijer

 

Genesis

Genesis bestaat vooral uit jongeren die aan het begin van hun geloofsleven staan. Ze geloven en belijden met het spelen en zingen van hun liederen, dat hun zonden door het lijden en sterven van Jezus Christus worden vergeven waardoor ze telkens weer opnieuw met God mogen beginnen.

Genesis is voornamelijk gericht op de eigen gemeente en heeft voor hun optreden goede apparatuur beschikbaar. Tijdens bijzondere kerkdiensten en andere kerkelijke activiteiten in d'Ekkelkaamp (zoals kerst en de nieuwjaarsbijeenkomst) wil Genesis diensten/bijeenkomsten muzikaal kleuren door samenzang te begeleiden en voornamelijk Nederlandstalige opwekkingsliederen te laten horen. Regelmatig worden nieuwe liederen ingestudeerd. Daarnaast kunnen ook de zondagsschool en de gemeente in Vledderveen gebruik maken van de diensten van Genesis.

Contactpersoon is Derk Smith

E-mail