Dopen

Wanneer er een doopwens is kan in overleg met de predikant een afspraak worden gemaakt..

De doopzitting vindt plaats in overleg met de predikant en (wijk)ouderling in de week voorafgaand aan de zondag waarop de bediening van de Heilige Doop plaatsvindt. Doopzitting wordt, tenzij hierover andere afspraken worden gemaakt, in geval van kinderdoop veelal thuis bij de doopouders gehouden.

Predikant