Dopen

Na de geboorte van een baby en de wens van de ouders om het kind te laten dopen, worden in overleg met de predikant afspraken gemaakt over de Heilige Doop en het tijdstip hiervan.

De doopzitting vindt plaats in overleg met de predikant en (wijk)ouderling in de week voorafgaand aan de zondag waarop de bediening van de Heilige Doop plaatsvindt. Doopzitting wordt, tenzij hierover andere afspraken worden gemaakt, veelal thuis bij de doopouders gehouden.

Predikant