Huisbezoek

Uitgangspunt voor het huisbezoek is, dat alle in de gemeente geregistreerde adressen zo mogelijk eens in de drie jaar worden benaderd voor huisbezoek. Gezinnen waarbij het jongste gezinslid 85 jaar en ouder is, krijgen geen huisbezoek maar worden twee keer per jaar door een bezoekbroeder bezocht. Gezinnen waarbij de man of vrouw nog geen 85 jaar is, krijgen dus gewoon huisbezoek.

Huisbezoek vindt plaats in de periode oktober - maart. In de regel gaan de ouderlingen op huisbezoek. Deelname van de kinderen aan het huisbezoek wordt op prijs gesteld en gestimuleerd. Algemene bevindingen uit het huisbezoek worden door de kerkenraadsleden naar voren gebracht op de kerkenraadsvergadering.

Onderwerpen die aan de orde kunnen komen op huisbezoek zijn:
 

  • De welstand van het gezin en zijn samenstelling
  • De geestelijke betrokkenheid
  • Bidden, bijbellezen
  • Kerkgang en meeleven met de gemeente
  • Deelnemen aan de sacramenten, catechese, kringen en overige activiteiten
  • Gesprek met eventuele aanwezige kinderen
  • Lichamelijke nood, materiële nood, ziekte en zorgen in het gezin, geestelijke nood
  • Andere vragen als: Wat betekent de persoonlijke relatie met God voor mij
  • Zaken die het kerkelijk gebeuren aangaan
  • Vragen en opmerkingen over kerkenraad, predikant en college van kerkrentmeesters


Het huisbezoek zal in de regel worden afgesloten met bijbellezing en gebed. Het bijbellezen kan ook worden gebruikt om een gesprek te openen. De keuze van het schriftgedeelte kan van tevoren bepaald zijn of is afhankelijk van het gesprek.

Zowel in het kerkblad Hervormd Onstwedde als op deze site wordt vroegtijdig aangekondigd wanneer de wijkouderlingen u willen bezoeken.

Wilt u bij verhindering zelf initiatief nemen en onderling ruilen met een gezin uit het schema en dit doorgeven aan één van beide wijkouderlingen?


Wijkindeling

Wijk 1

Ouderlingen:

Dhr. H. van der Heide, T (0599)332534
Dhr. B. Sterenborg, T (0599)332336

Diaken:

Dhr. W. Migchels

Bezoekbroeders:

Dhr. F. Boels
Dhr. G.E. Moed


Achteresweg, Barkhoornweg, 1e en 2e Barlagerweg, Blekslage, Brink, De Hörn, Ganskampen, Hardingstraat, Harpelerweg, Havenstraat, Kampweg, Kerklaan, Markeweg, Scholtweg, Sluisweg, Smeerling, Ter Maars, Veenhuizen, Veenhuizerweg, Vledderhuizen, Vosseberg
Bellingwolde, Blijham, Bourtange, Oostwold, Veelerveen, Vlagtwedde,Vriescheloo, Wedde, Winschoten


Wijk 2

Ouderlingen:

Dhr. A.D. Moed, T (0599)331123
Dhr. H. Sassen, T (0599)788849

Diaken:

Dhr. G. Meijer

Bezoekbroeders:

Dhr. M. Wubs
Dhr. W. Volders
Dhr. R. Jonker

Besselinglaan, Dorpsstraat, Hubbelinglaan, Jabbingelaan, Karskenslaan, Olinglaan, Roessinghlaan, Spijcklaan, Tuinlaan,Wiltingelaan, Boelslaan, Landlaan, Mennersingelaan, Thedinglaan, Dillelaan, Goordelaan, Oldehof, Lijnackerslaan
1e en 2e Exloërmond
Hoogezand, Pekela, Sellingen,Ter Apel


Wijk 3:

Ouderlingen:

Dhr. S. Huiting, T (0599)332792
Dhr. W.G. Roelfsema, T (0599)333235

Diaken:

Dhr. S. Geertsema

Bezoekbroeders:

vacature
Dhr. B. Meems

1e Achterholtsweg, Beukenweg, Driesporenweg, Duinweg, Heideweg, Holterweg, Holte, Luringstraat, Oosterholtsweg, Stobkeweg, Streekweg, Tellingerweg, Ter Wuppingerweg, Verlengde Luringstraat, Wessinghuizerweg, Boslaan, Huisinghelaan, Jensinghelaan, Claweslaan, Weerdingelaan,Nanningeslaan
Alteveer, Mussel, Musselkanaal, Stadskanaal