Catechisatie voor de jeugd

Aan de jeugd van de gemeente wordt onderwijs gegeven in de periode van oktober t/m maart. Bij dit onderwijs staan de inhoud van de Bijbel en de belijdenis van de kerk centraal. De catechese ligt in het verlengde van de doop en de doopbelofte. Zij heeft als doel de jongeren van de gemeente de kern en de belangrijkste achtergronden van het Christelijk geloof te leren. Uiteindelijk worden zij hiermee voorbereid op het doen van openbare belijdenis en een leven naar Gods Woord.

Er zijn verschillende leeftijdsgroepen waaraan catechese wordt gegeven: 12-13 jaar, 14-15 jaar en 16+.
Een catechisatieles duurt 45 minuten en wordt in overleg met de predikant op één of meerdere uren aan het eind van de middag en het begin van de avond gegeven. De lesmethodes die worden gehanteerd sluiten aan bij de leeftijdsgroepen en de lesstof die erin is opgenomen dient als uitgangspunt van de gesprekken.

Wanneer de catechisatie om een of andere reden niet doorgaat wordt dit op deze website en op zondag in de wekelijks nieuwsbrief die u aantreft bij de ingang van de kerk, bekend gemaakt.

Graag een dag van te voren afmelden.