Overlijden

Bij een overlijden wordt de familie verzocht zo spoedig mogelijk contact op te nemen met de predikant voor de pastorale bijstand en eventueel voor het leiden van de begrafenis. Bij afwezigheid van de predikant kan de scriba of de wijkouderling worden geïnformeerd.