Aangepaste diensten

In de regio functioneert een commissie die regelmatig kerkdiensten voor mensen met een verstandelijke beperking organiseert.

Namens onze gemeente is vertegenwoordigd dhr. J. Hilverts.