Tijdens de laatst gehouden kerkenraadsvergadering zijn een aantal taken die de kerkenraad uitvoert opnieuw verdeeld.
Ouderenmiddag: ouderling B. Trenning (ongewijzigd) en diaken A. Volders
Damescomité: ouderling B. Trenning (ongewijzigd) en diaken S. Geertsema
Zendings-en Evangelisatiecommissie: ouderling H. Sassen en diaken A.J. Clazing
Preeklezers: ouderling S. Huiting (eerste preeklezer) en ouderling B. Trenning (tweede preeklezer)
Stichting Welstad: diaken A. Volders
Eindredactie kerkblad: ouderling A.A. Maarsingh
Orgelcommissie: ouderling-kerkrentmeester: M. Kruiter
Commissie samenwerkende kerken gemeente Stadskanaal: Ds. G. van den Berg
en diaken G. Meijer
Internet kerkdiensten: naast diaken G. Meijer: gemeentelid: W. Nobbe
Commissie aangepaste kerkdiensten: gemeentelid J. Hilverts.