Contactpersonen voor diverse activiteiten zijn:

Ouderenmiddag
Ouderling B. Trenning en diaken A. Volders

Damescomité
Ouderling B. Trenning en diaken S. Geertsema

Zendings-en Evangelisatiecommissie:
O
uderling H. Sassen en diaken A.J. Clazing

Preeklezers
O
uderling S. Huiting en ouderling B. Trenning

Stichting Welstad
Diaken A. Volders

Eindredactie kerkblad
O
uderling A.A. Maarsingh

Orgelcommissie
Ouderling-kerkrentmeester M. Kruiter

Commissie samenwerkende kerken gemeente Stadskanaal (SKGS)
Ds. G. van den Berg en diaken G. Meijer

Internet kerkdiensten
Diaken G. Meijer en gemeentelid: W. Nobbe

Commissie aangepaste kerkdiensten
Gemeentelid J. Hilverts.