Avondmaal

De viering van het Heilig Avondmaal vindt vier keer per jaar, in de morgendienst plaats. De zondagen wanneer het Heilig Avondmaal gevierd wordt, worden in het begin van het jaar vermeld in het kerkblad en staan in de agenda van deze website.
Daarnaast wordt het Heilig Avondmaal in aanloop naar pasen gevierd tijdens een korte dienst op de donderdag voorafgaand aan goede vrijdag.

Voor degene die wegens ziekte of leeftijd niet de zondagse eredienst kunnen bezoeken, is er op de zondagen om 11.00 uur nog een korte avondmaalsviering in de kerk. Indien nodig kunt u van huis worden afgehaald en teruggebracht. Neem hiervoor contact op met de scriba.

Censura morum is een mogelijkheid om met kerkenraadsleden te spreken over zaken, die een gezegende avondmaalsviering in de weg kunnen staan. Wanneer u gebruik wilt maken van censura morum kun u zich daarvoor tot uiterlijk de maandag voorafgaand aan de viering van het Heilig Avondmaal melden bij de predikant of de scriba. U krijgt vervolgens bezoek van minimaal 2 ambtdragers om het censura morum te bespreken.

Predikant

Scriba

Agenda