Avondmaal

De viering van het Heilig Avondmaal vindt vier keer per jaar, in de morgendienst plaats. De zondagen wanneer het Heilig Avondmaal gevierd wordt, worden in het begin van het jaar vermeld in het kerkblad en staan in de agenda van deze website.

Voor degene die wegens ziekte of leeftijd niet de zondagse eredienst kunnen bezoeken, is er op deze zondagen om 11.00 uur nog een korte avondmaalsviering in de kerk. Indien nodig kunt u van huis worden afgehaald en teruggebracht. Neem hiervoor contact op met de scriba.

Op de maandagavond voorafgaand aan de avondmaalszondag is er Censura Morum. Censura Morum is een mogelijkheid om met kerkenraadsleden te spreken over zaken, die een gezegende avondmaalsviering in de weg kunnen staan.

Scriba

Agenda