Verhuizing

Bij verhuizing naar een andere woonplaats wordt u na het doorgeven van uw nieuwe adres aan de burgerlijke gemeente, automatisch overgeschreven naar de kerkelijke gemeente in uw nieuwe woonplaats. Indien u na verhuizing toch lid wenst te blijven van de Hervormde Gemeente Onstwedde, dan dient u bij de scriba een schriftelijk verzoek in te dienen om de overschrijving ongedaan te maken.

Scriba


Bij verhuizing binnen de kerkelijke gemeente graag een adreswijziging sturen naar:

Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente
Postbus 29
9591 AA Onstwedde
Of
E-mail