Voorbede en dankzegging

Wanneer u in bijzondere gevallen voorbede of dankzegging in de eredienst wenst, kunt u dit aan de predikant of aan de scriba doorgeven.

Predikant

Scriba