Voorbede en dankzegging

Indien u voor pastorale situaties voorbede wenst en vermeld wilt worden op de nieuwsbrief dan vragen wij u hiervoor contact op te nemen met de predikant of de scriba. In het kader van de privacy wetgeving wijzen wij u erop dat u er rekening mee moet houden dat uw naam en adres vermeld wordt op de nieuwsbrief en tijdens de voorbede.

Predikant

Scriba