Evangelisatiecommissie

De evangelisatiecommissie heeft tot taak het leggen van contacten met randleden om zo de betrokkenheid bij de gemeente te vergroten. Door persoonlijke contacten wordt geprobeerd de drempel tot het deelnemen aan de gemeente weg te halen.

Daarnaast is de evangelisatiecommissie verantwoordelijk voor de verspreiding van het blad Echo.

Verder organiseert de evangelisatiecommissie enkele keren per jaar een Kom en Zing Mee-uurtje op de zondagavond in d'Ekkelkaamp.

Tenslotte neemt vanuit de evangelisatiecommissie één van de leden deel aan het interkerkelijke evangelisatieplatform Alteveer, Onstwedde en Vlagtwedde.

Leden van de evangelisatiecommissie:

Mw. J.G. Fissering - Volders   

Dhr. H. Meijer
   
Dhr. G.E. Moed
  
Mw. R.J. Wilzing - Bessembinders