Damescomité

De dames van het damescomité bezoeken namens de Hervormde Gemeente ouderen en chronisch zieken. Ongeveer vier maal per jaar worden deze gemeente leden bezocht.

Daarnaast komt het helaas voor dat gemeenteleden eenzaam zijn en het daarom fijn vinden dat er eens iemand op bezoek komt. Bent u zelf eenzaam of kent u iemand die eenzaam is en het op prijs stelt dat één van de dames van het damescomité bij u op bezoek komt? Neem dan contact op met mevrouw A. Volders - de Vries. Er wordt dan een afspraak gemaakt over het tijdstip van de bezoeken.

Damescomité van de Hervormde Gemeente Onstwedde:

Mw. R. Boels-Brugge

Mw. A. Hoekzema - Halmingh

Mw. J. Meedendorp - Louwdijk  

Mw. C. Meijer - Kiel

Mw. T. Orsel - De Vries
    
Mw. F.A. Sterenborg - Terpstra

Mw. A. Volders - De Vries

Mw. D. de Vries - Wolfs

Mw. T. Wilzing - Hoekzema

Nieuwe uitnodiging

Herinnering
Wij als damescomité van onze Hervormde gemeente hebben in het kerkblad van oktober 2017 een berichtje geplaatst over het bezoekwerk van ons comité aan ouderen, langdurig zieken, eenzamen of alleenstaanden.
Wij hebben in dit berichtje uitgelegd, dat wij de mensen, die hiervoor
belangstelling hebben 4 x in een jaar een bezoekje brengen.

U kunt, om u aan te melden, contact opnemen met Annie Volders-de Vries,
Hardingstraat 28, T (0599)331979.
U wordt dan ruim van tevoren door een van onze dames gebeld om een datum en tijd af te spreken.

Aangezien de afgelopen periode een aantal mensen, die door ons comité werden bezocht, zijn overleden, willen wij nogmaals onder uw aandacht brengen, dat een van onze dames graag een keertje bij u langs komt.

Met vriendelijke groet,
Het damescomité