Huwelijk

Toekomstige echtparen die Gods zegen over hun huwelijk willen vragen in de gemeente, worden verzocht ruim voor de huwelijksdag (minimaal twee maanden) contact op te nemen met de predikant en een trouwkaart te sturen naar de predikant en de scriba.

Predikant

Scriba