Opname ziekenhuis

Bij ziekte en/of ziekenhuisopname wordt u of uw familie, verzocht contact op te nemen met de predikant of de wijkouderling.

Predikant

Wijkouderling