Jubilea

De predikant of wijkouderling legt bezoek af aan het echtpaar dat een huwelijksjubileum heeft te vieren. Daarbij word de volgende verdeling aangehouden: de predikant bezoekt de jubilea van 25, 40, 50, 60 en vervolgens elk vijfde jaar; de wijkouderling bezoekt de jubilea van 45 en 55 jaren.