Jubilea

De predikant of wijkouderling legt bezoek af aan het echtpaar dat een huwelijksjubileum heeft te vieren.

De predikant bezoekt de jubilea van 25, 40, 50, 60 en vervolgens elk vijfde jaar; de wijkouderling bezoekt de jubilea van 45 en 55 jaren.