Jeugdclub Gij zijt de Leidsman mijner jeugd (16+)

Jeugdclub 'Gij zijt de Leidsman mijner jeugd' is opgericht op 3 november 1890 en is de club voor jeugd 16+. Tijdens de periode van het winterwerk komt de club 16 op vrijdag tussen 20.00 tot 22.00 uur samen in d'Ekkelkaamp. Iedereen die de leeftijd van 16 jaar heeft bereikt is welkom op de club.

Het doel van de jeugdclub is:

 • De jeugd bewaren bij het Evangelie van Jezus Christus.

 • De jeugd in aanraking brengen met het De Bijbel en het Geloof.

 • De jeugd leiding en daadwerkelijk bijstand te geven bij haar ontwikkeling, ontspanning en besteding van vrije tijd.


De leiding van de club verwacht van de leden:

 • Op tijd aanwezig zijn (vóór 20.00 uur). Als je eerder weg moet graag doorgeven aan een leider.

 • Eén keer per jaar, via begunstigersboekjes donateursgeld innen (onder andere voor het jaarfeest, clubweekend).

 • Tenminste één keer per jaar een vrij onderwerp verzorgen, bij afwezigheid zelf voor vervanging zorgen.

 • De contributie bedraagt per jaar € 30,00. Dit moet voor 1 november 2015 aan de penningmeester worden voldaan.

 • Bij opzegging voor 1 januari wordt de helft van het lidmaatschap (€ 15,00) terug betaald.

 • Opzeggen van het lidmaatschap moet bij de secretaris.

 • Koffie- en theegeld is betaald d.m.v. de contributie.

 • Voor bijzondere activiteiten (dropping, schaatsen e.d.) de deelnamekosten bij opgave voldoen.

 • Iedereen mag introducés meenemen.
   

Webpagina jeugdclub 16+