Collectes

Tijdens de erediensten vinden twee collectes plaats. De ingezamelde gaven tijdens de eerste rondgang zijn bestemd voor diaconale taken, de tweede rondgang is bestemd voor het in stand houden van de kerk en eredienst.

Bij alle uitgangen staan bussen waarin gaven worden verzameld voor het uitvoeren van zendingswerk.

Daarnaast is er bij het uitgaan van de kerk regelmatig nog een deurcollecte. Het doel van een deurcollecte wordt in het kerkblad en tijdens de afkondigen vóór de dienst bekend gemaakt.

Gemeenteleden die de diensten bijwonen via de kerktelefoon en kerk TV kunnen hun collectegeld en of giften via de bekende rekeningnummers overmaken:

Zendingscommissie: NL97 RABO 0349 0059 58
Diaconie: NL44 RABO 0349 0041 96
Kerkbeheer: NL61 RABO 0349 0001 07