Collectes

Nu we allemaal weer samen naar de kerk mogen komen kunt u als vanouds uw giften weer in de collectezakken geven, en bij de uitgang in de zendingsbus.
Gemeenteleden die de diensten bijwonen via de kerktelefoon en kerk TV kunnen hun collectegeld en of giften via de bekende rekeningnummers overmaken:

Zendingscommissie: NL97 RABO 0349 0059 58
Diaconie: NL44 RABO 0349 0041 96
Kerkbeheer: NL61 RABO 0349 0001 07
ook vermeld in de informatierubriek in het kerkblad.