Bouwcommissie

Wanneer er grote verbouwingen moeten plaatsvinden zal door de kerkrentmeesters een bouwcommissie worden samengesteld met deskundigen. Mochten er aangaande bouw of gebouwen vragen zijn of mocht er iets te melden zijn, dan kan er contact worden opgenomen met de bouwcoördinator van het College van Kerkrentmeesters.

Ouderling-kerkrentmeesters