Diakenen

Diakenen van de Hervormde Gemeente Onstwedde:

Dhr. J. Hilverts, secretaris contactpersoon

Dhr. G. Meijer, voorzitter   

Dhr. W. Migchels - penningmeester

Dhr. S. Geertsema - deelnemer Evangelisatie- en Zendingscommissie

Dhr. A.J. Clazing - Jeugddiaken

Correspondentieadres:
Postbus 33, 9590 AA Onstwedde
E-mail