Diakenen

Diakenen van de Hervormde Gemeente Onstwedde:

Dhr. J. Hilverts, secretaris contactpersoon

Dhr. G. Meijer, voorzitter

Dhr. W. Eeuwema, penningmeester     

Dhr. W. Migchels

Dhr. S. Geertsema

Correspondentieadres:
Postbus 33, 9590 AA Onstwedde
E-mail