Bankrelaties

De Hervormde Gemeente heeft voor de verschillende geldstromen de volgende bankrekeningnummers:

Kerkbeheer (o.a. vrijwillige bijdrage)     
NL61RABO 0349 0001 07

Kerktelefoon
NL38RABO 0349 0565 87

Zendingscommissie
NL97RABO 0349 0059 58

Collectemunten
NL03RABO 0349 0083 29

Werkgroep Roemenië             
NL04RABO 0343 5427 49

Diaconie
NL44RABO 0349 0041 96

Kerkblad
NL68RABO 0349 0545 92

d'Ekkelkaamp
NL31RABO 0349 0148 09

Verjaardagsfonds
NL61RABO 0349 0001 07