Begraafplaats

Om een zorgvuldig beheer van de kerkelijke begraafplaats te waarborgen heeft het College van Kerkrentmeesters een reglement voor het beheer van de begraafplaats opgesteld.

Reglement begraafplaats 2021