Vrijwillige bijdrage

EEN RICHTLIJN VOOR HOEVEEL IK ZOU KUNNEN GEVEN VOOR KERKBALANS/VRIJWILLIGE BIJDRAGE!

De Actie Vrijwillige Bijdrage is van levensbelang voor onze gemeente. Door het teruggaande ledental daalt ook de opbrengst uit de vrijwillige bijdrage van de gemeente. Als gemeente hebben we onze kosten en vaste lasten, die helaas niet teruglopen. Voor onze reguliere, maandelijks terugkerende kosten kunnen we niet bouwen op incidentele giften en/of legaten. Deze zijn zeer welkom en kunnen gebruikt worden voor incidentele kosten of investeringen (zoals restauratie van de kerk of groot onderhoud van d’Ekkelkaamp). Het op peil houden van onze (jaarlijkse/maandelijkse) opbrengsten is van belang, om onze gemeente financieel gezond te houden.

Hier willen we wat dieper in op de hoogte van uw bijdrage. Niet dat we over uw portemonnee willen beslissen, maar meer als hulp om nog eens na te denken over de hoogte van uw bijdrage de afgelopen jaren en te overwegen die voor het komende jaar zo mogelijk te verhogen.

Omdat het gaat om een vrijwillige bijdrage, blijft het geven van een richtlijn lastig. We willen allemaal ons steentje bijdragen maar hoe weet je nou wat ‘normaal’ is. Als u zich dit ook wel eens af hebt gevraagd bent u niet de enige.
Er zijn wel wat richtlijnen te geven. Belangrijkste is dat iedereen zo mogelijk een bijdrage geeft om te laten zien dat je geeft om de kerk.
Vaak wordt uitgegaan van 1-2% van het netto inkomen bij een modaal tot hoger inkomen. Maar als u minder of veel minder inkomen heeft is dit niet reëel.

Jongeren
Jonge mensen krijgen vanaf hun 18e jaar een eigen brief. Het is goed om al van jongs af aan ook de kerk mee te nemen in je uitgaven. Veel jongeren hebben wel inkomsten, zijn lid van een vereniging of hebben geld beschikbaar om uit te gaan. Ben je lid van de kerk, dan moet daarvoor een bescheiden bijdrage beschikbaar zijn. Van jongeren met een smalle beurs die de kerk een warm hart toedragen, zouden we een bijdrage voor de kerk van € 5,00 per maand heel fijn vinden.

Inkomen
Heeft u als éénverdiener inkomsten op minimumniveau of net daarboven, dan valt het niet mee om iets bij te dragen. Een bijdrage voor de kerk tussen € 5,00 en € 10,00 per maand zou dan een prachtige bijdrage zijn.

Het modale inkomen van een éénverdiener is nu ongeveer € 2.200,00 netto per maand. Afhankelijk van uw situatie zouden we 0,5 tot 1 % van uw netto inkomsten per maand als richtlijn kunnen noemen. Dit betekent dan een bedrag voor de kerk tussen € 11,00 en € 22,00 per maand.

Leden van onze gemeente die (iets) boven modaal verdienen, dat wil zeggen alleen of samen met hun partner meer dan 2.500,- netto per maand, willen we van harte aanbevelen om een grotere bijdrage te geven.
Bijvoorbeeld bij een gezamenlijk netto inkomen van:
• € 2.500,00 p/mnd. > € 25,00 tot € 35,00 p/mnd. voor de kerk.
• € 3.000,00 p/mnd. > € 30,00 tot € 50,00 p/mnd. voor de kerk.

Twee keer modaal of meer
Als u alleen of samen met uw partner twee keer modaal of meer verdient, denken wij aan een iets hoger percentage. Bijvoorbeeld bij een gezamenlijk netto inkomen van:
• € 4.000,00 p/mnd. > € 45,- tot €100,00 p/mnd. voor de kerk.
• € 5.000,00 p/mnd. > € 80,00 tot € 130,00 p/mnd. voor de kerk.
• € 6.000,00 p/mnd. > € 150,00 tot € 200,00 p/mnd. voor de kerk. Indien het gezamenlijk inkomen nog groter is hopen we op een ruime bijdrage naar draagkracht.

Tenslotte
Gelukkig zijn er ook leden die meer – en soms veel meer – bijdragen dan we hier hebben aangegeven. Als uw hart het u ingeeft en u het geld kunt missen, dan vragen wij u die bijdrage voort te zetten.

Wij zouden u willen vragen voordat u een bedrag op de toezegging aangeeft dit te bepalen op basis van bovenstaande richtlijnen en niet automatisch overmaken wat u vorig jaar heeft gedaan.
Indien mogelijk verhoog uw bijdrage. Dit is nodig om samen onze gemeente financieel gezond houden. Voor nu en in de toekomst.

Hartelijk dank!

(Let wel: als we inkomens noemen gaat het over het netto inkomen en bij twee- verdieners over het opgetelde gezamenlijke netto inkomen.)