Het moderamen

Het moderamen heeft tot taak om kerkenraadsvergaderingen samen te roepen en voor te bereiden. Daarnaast is het moderamen bevoegd om besluiten te nemen over zaken waarbij een besluit niet kan worden uitgesteld tot de eerstvolgende kerkenraadsvergadering.

Het moderamen wordt jaarlijks opnieuw gekozen vanuit de kerkenraad. In 2021 bestaat het moderamen uit:
- ds. G. van den Berg
- ouderling G. Roelfsema
- scriba B. Trenning
- ouderling/kerkrentmeester A. de Vries
- diaken G. Meijer