Geboorte

Bij de geboorte van een baby worden de ouders verzocht om de predikant hiervan in kennis te stellen en een geboortekaartje te sturen naar de predikant en de scriba.

Predikant

Scriba