Inzameling voor de voedselbank

In onze provincie maken veel inwoners gebruik van de voedselbank, waarvan meer dan 2.000 kinderen. Ook bij de voedselbank Stadswolde is sprake van een toenemend aantal gezinnen dat van deze noodhulp gebruik moeten maken.

Tijdens de kerstdagen is de collecte bestemd voor deze voedselbank stadswolde. Dit geld is hard nodig om alle kosten te kunnen betalen. Toch zou het mooier zijn om concreet voedsel te geven. Daarom heeft u  de mogelijkheid om voedsel in te leveren. Bij de zij- en achteringang van de kerk staat een krat waarin u producten achter kunt laten. Deze producten worden dan naar de voedselbank gebracht. We hopen dat u, bij het doen van uw eigen boodschappen, aan deze mensen wilt denken door af en toe een lang houdbaar product extra te kopen en 's zondags mee te nemen naar de kerk.

U kunt het werk van de voedselbank ook steunen met een gift. Giften zijn welkom op bankrekening NL25 RABO 0330 288 679 ten name van  RDC Groningen onder vermelding van Stichting Voedselbank Stadswolde.

Website Voedselbank Stadswolde