Het orgel

Op 6 april 1984 is een bijzondere kerkdienst gehouden ter ere van het opnieuw in gebruik nemen van het kerkgebouw na een grondige restauratie van zowel het kerkgebouw als de Juffertoren. Tijdens de restauratie werden de kerkdiensten gehouden in d'Ekkelkaamp. Bijzonder was de dienst ook omdat het nieuwe kerkorgel in gebruik werd genomen.

Het in 1912 gebouwde orgel (A.S.J. Dekker uit Goes) dat in verband met de aanpassing van de galerij werd verplaatst in 1929 en vervolgens gerestaureerd in 1970 bleek in 1979 in zeer slechte conditie te zijn. Er moest een keuze worden gemaakt tussen een ingrijpende restauratie of vervanging. Op advies van een externe deskundigen werd de keuze gemaakt voor de laatste optie.
Vervolgens spitste de discussie zich toe op de aanschaf van een gerestaureerd historisch instrument of een volledig nieuw instrument. Uiteindelijk werd besloten een nieuw instrument te laten bouwen met een hoofdwerk en rugwerk. Deze keuze bood twee praktische oplossingen. In de eerste plaats geeft het rugwerk een duidelijk klankuitstraling naar de ruimte onder de galerij, in de tweede plaats werden hierdoor de meeste zitplaatsen gerealiseerd.

In 1981 werd aan Orgelmaker S.F. Blank uit Herwijnen de opdracht gegund. Er werd een instrument gebouwd met negen registers op het hoofdwerk en acht stemmen op het rugwerk. Bewust werd gekozen voor zo compleet mogelijk gedisponeerde manualen. Voor een vrij pedaal werd (om budgettaire redenen) ruimte gereserveerd boven op de balgenkast. Ten aanzien van de vormgeving werd voorzien in het in ruime mate toepassen van snijwerk, niet alleen in de pijpvelden maar ook rondom de kassen, zodat een waardig geheel zou ontstaan met het fraai herstelde kerkinterieur. Kenners zullen het front van het orgel in verband brengen met de 18e-eeuwse Groninger orgels. Bij het detailleren heeft voorop gestaan dat het instrument uniek moeten zijn voor wat betreft het uiterlijk, de inwendige structuur en de klankgeving.

Tijdens een grote onderhoudsbeurt in 2011 (door Mense Ruiter Orgelbouwers BV uit Zuidwolde Gn) is aan het hoofdwerk nog een stem (Gemshoorn 8') toegevoegd, er zijn nog geen stemmen ingebouwd voor het vrije pedaal.

De dispositie van het orgel:

Hoofdwerk (ondermanuaal)
-Prestant 8' (discant dubbel)       
-Cornet V (discant)
-Bourdon 16' (gehalveerd bas eikenhout, discant metaal)      
-Holpijp 8' (groot octaaf eikenhout, overige metaal)
-Gemshoorn 8'
-Octaaf 4'
-Quint 3'
-Octaaf 2'
-Mixtuur IV-V (gehalveerd)
-Trompet 8' (gehalveerd)

Rugwerk (bovenmanuaal)
-Prestant 4'
-Gedekt 8' (groot octaaf eikenhout, overig metaal
-Roerfluit 4'
-Nasard 3'
-Octaaf 2'
-Woudfluit 2' (cilindrisch)
-Sexquialter II
-Dulciaan (eiken koppen, eiken stevelblok)

Speelhulpen
- Tremulant voor het gehele werk (opliggend)
- Tremulant voor het rugwerk (inliggend)
- Twee pedaalkoppels (hoofdwerk en rugwerk)
- Manuaalkoppel (schuifkoppel)