Kerkblad Hervormd Onstwedde

Het kerkblad "Hervormd Onstwedde" verschijnt iedere maand. Naast een meditatie vindt u in het kerkblad de meest actuele informatie over datgene wat in de gemeente speelt. Voor de maanden juli en augustus verschijnt een gezamenlijk nummer.

De kopij voor het nieuwe nummer dient voor de 22e van elke maand te worden ingeleverd bij de scriba. Inleveren bij voorkeur per e-mail.

Het is mogelijk om het kerkblad digitaal te ontvangen. U kunt hiervoor een mail sturen naar het hieronder vermelde e-mail adres. Wilt u graag zowel de papieren als de digitale versie ontvangen? Dan vragen wij u dit aan te geven in de e-mail.

E-mail voor digitale versie kerkblad

E-mail voor kopij

E-mail voor adreswijziging