Kerkblad Hervormd Onstwedde

Het kerkblad "Hervormd Onstwedde" verschijnt iedere maand. Naast een meditatie wordt u in het kerkblad geïnformeerd over wat zich zoal in de gemeente afspeelt. Voor de maanden juli en augustus verschijnt een gecombineerd nummer.

De kopij voor het nieuwe nummer dient voor de 22e van elke maand te worden ingeleverd bij de scriba. Inleveren bij voorkeur per e-mail.

E-mail voor het inleveren van kopij