Bijbelkringen

In het winterseizoen wordt onder leiding van de predikant maandelijks de bijbelkring gehouden. Tijdens de bijeenkomsten vindt een verdieping plaats van een vooraf bekend gemaakt bijbelgedeelte.

De te behandelen bijbelgedeelte en tijdstippen van de bijeenkomst worden vermeldt in het kerkblad, in de agenda van deze website en de wekelijkse nieuwsbrief die u op zondag bij de ingang van de kerk aantreft.

Agenda