Diaconie

De diaconale opdracht beperkt zich niet tot de eigen gemeenteleden, maar is voor iedereen die God op onze weg brengt. De diaconie helpt waar geen helper is.

De diaconale taak is gericht op hulp en het verlenen van bijstand in uiteenlopende vormen aan hen die dat nodig hebben. Soms individueel, soms aan organisaties en instellingen die vanuit Gods Woord activiteiten uitvoeren op diaconaal gebied in binnen- en buitenland.

De diaconie wordt van middelen voorzien door de (extra) collecten, giften en acties. Giften kunt u overmaken op rekeningnummer NL44RABO 0349 0041 96 t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente Onstwedde.

Secretaris/contactpersoon: Dhr. S. Geertsema