Diaconie

De diaconale opdracht beperkt zich niet tot de plaatselijke gemeente en haar omgeving, maar strekt zich uit tot over de gehele wereld. Diaconale hulp wordt aan een ieder gegeven die door God op onze weg wordt gebracht, maar de eerste verantwoordelijkheid ligt bij de huisgenoten des geloofs.

Het diaconaat krijgt onder andere gestalte in de onderlinge hulpvaardigheid, en in het verlenen van bijstand, in uiteenlopende vormen, aan hen die dat nodig hebben. Naast de zorg voor de plaatselijke kerkelijke en burgerlijke gemeente worden ook organisaties en instellingen gesteund, die vanuit Gods Woord activiteiten ontplooien op diaconaal gebied in binnen- en buitenland.

De diaconie wordt van middelen voorzien door de (extra) collecten, giften en acties. Giften kunt u overmaken op rekeningnummer NL44RABO 0349 0041 96 t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente Onstwedde.

Secretaris/contactperson: Dhr. S. Geertsema