Vrouwenvereniging Ruth

Vrouwenvereniging Ruth is opgericht in 1991 en heette toen nog Jonge Vrouwenvereniging Ruth. We komen elke twee à drie weken bij elkaar op woensdagavond van 20.00 tot 22.00 uur in d’Ekkelkaamp.

Het belangrijkste is dat we samenkomen als vrouwen van de gemeente om samen te zingen, te bidden, de Bijbel te lezen en daar over na te denken. Zo leren we ook elkaar steeds beter kennen en kunnen we van elkaar leren.

‘Ruth’ betekent ‘vriendin’.

Informatie

 

maart 2024


Op 7 februari hebben we ’s middags een bezoek te gebracht aan de synagoge in Groningen, waar we een rondleiding hebben gehad van Geert Volders. Het was een leuke, leerzame en interessante middag. 
Openbaring 12: “Overwonnen vijand” is het onderwerp van 28 februari en op 6 maart gaan we kaartjes maken.

16 maart is er de Vrouwendag , we hopen dat dit een fijne dag mag worden.
De Paasviering staat gepland voor 27 maart.
 

februari 2024


Samen met vrouwenkring Martha hebben we op 9 januari een fijne avond gehad. We hebben Openbaring 7 : “Strijd en vrede” samen besproken en omdat het in dit gedeelte gaat over de verzegeling konden we ook nog een kaartje maken met een zegel en tekst.                                              
24 januari was “ Hoopvol en moedig getuigen “ over Openbaring 11 het onderwerp van onze bijbelstudie. Het is een roeping van de kerk/christen om te getuigen, om de woorden van God en het goede nieuws over de Heere Jezus door te geven.   
Op 7 februari hopen we ’s middags een bezoek te brengen aan de synagoge in Groningen, waar we een rondleiding krijgen van Geert Volders. 
Openbaring 12: “Overwonnen vijand” is het onderwerp van 28 februari en op 6 maart gaan we kaartjes maken.
 

januari 2024

 
Op 6 december hebben we op de creatieve avond een “mini-kerstboompje” gemaakt van dennengroen. Er kwamen weer mooie, verschillende creaties tevoorschijn. 20 december mochten we de geboorte van onze Heere Jezus vieren op de kerstviering. Het thema van de liturgie was: “Keizer Augustus of Koning Jezus?”
Op dinsdag 9 januari gaan we samen met vrouwenkring Martha een Bijbelstudie avond houden over hoofdstuk 5 :     “Strijd en vrede”   ( Openbaring 7) en 24 januari is “Hoopvol en moedig getuigen”  (over Openbaring 11 ) het onderwerp van de avond.

We wensen u/ jou een voorspoedig 2024. 
   

december 2023

8 November ging de bijbelstudie over openbaring 4-5: “De troon, het boek en het Lam”. God zit op de troon en voert Zijn plan uit, wat er ook gebeurt. Zijn plan is beschreven in de boekrol en het Lam voert Gods verlossingsplan uit. Op 16 november  zijn er kaartjes gemaakt en 22 november  hebben we gepraat over Openbaring 6: “De vier ruiters”.  Wat deze ruiters doen, staat in het perspectief van Zijn verlossingsplan. We mogen op God vertrouwen, Hij maakt alles goed.

In de maand december hebben we twee verenigingsavonden, een creatieve avond op 6 december en op 20 december hopen we onze kerstviering te houden.

Vriendelijke groet van het bestuur,

Guurtje, Auwina, Geessiena, Elma, Hilda
 

november 2023


Op 18 okt hebben we onze 2de Bbjbelstudie over Openbaring 3: 14-22 : “Jezus staat buiten” gehad. Hij staat aan de deur en klopt…laten we Hem binnen? Hier mogen we voor bidden, zodat we de deur van ons hart wijd openzetten om samen met Hem (opnieuw) te gaan leven.
8 november gaat de bijbelstudie over Openbaring 4-5: “De troon, het boek en het Lam” en op 22 november hopen we onze 4de bijbelstudie-avond te houden over : “De vier ruiters”. ( Openbaring 6).

Wandel gerust eens bij ons binnen om een avond mee te beleven. Elke avond begint om 20.00 uur.                                                                                                                                                                       
U/jij bent van harte welkom.

Vriendelijke groet van het bestuur,
Guurtje, Auwina, Geessiena, Elma, Hilda.
 

oktober 2023


De jaarvergadering was een gezellige, ontspannen avond. In de pauze hebben we foto’s bekeken van de afgelopen jaren en daarbij wat herinneringen opgehaald. En we hebben nog een “emoji-rebusspel” gedaan.

27 september hadden we onze eerste Bijbelstudie over Openbaring 1:9-20 : “Wees niet bang”. 
  4 oktober gaan we kaartjes maken en op
18 okt hebben we onze 2de bijbelstudie over Openbaring 3: 14-22 : “Jezus staat buiten”.

Wandel gerust eens bij ons binnen om een avond me te beleven. Elke avond begint om 20.00 uur.                                                                                                                                                                       
U/jij bent van harte welkom.

Vriendelijke groet van het bestuur,
Guurtje, Auwina, Geessiena, Elma, Hilda
 

september 2023


13 september hopen we weer te beginnen met de verenigingsavonden van Ruth.  Wij zijn een groep van 24 vrouwen die met elkaar bidden, zingen en bijbelstudies bespreken. Meestal maken we twee keer per seizoen kaartjes voor de oudere gemeenteleden, die hun verjaardag mogen vieren.. Ook hebben we een kerst- en paasviering ,een creatieve avond en nodigen we één keer een gastspreker uit. In het kerkblad wordt elke maand bekendgemaakt wanneer  er verenigingsavonden zijn en wat we gaan doen.
De eerste avond staat in het teken van de jaarvergadering.  D.m.v. het jaarverslag  horen we nog even weer wat we het vorige seizoen allemaal hebben gedaan.  Na de pauze met koffie/thee en gebak hebben we een spel, quiz o.i.d. om het komende seizoen ontspannen met elkaar te beginnen.                                                      
27 september hebben we onze eerste bijbelstudie.

Wandel gerust eens bij ons binnen om een avond me te beleven. Elke avond begint om 20 uur. U/jij bent van harte welkom.

Vriendelijke groet van het bestuur,
Guurtje, Auwina, Geessiena, Elma, Hilda
 

juni 2023


Op 24 mei hebben we het seizoen afgesloten met een gezellige avond.  Na ontvangst met koffie/thee en gebak gingen we met elkaar de “alles-kunner-strijd” aan. We hebben dit wel in groepjes gedaan, omdat we natuurlijk niet heel veel tijd hadden. Druk in de weer met glazen water, pingpong ballen, ballonnen, bekers, toiletrollen etc. hebben we ons prima vermaakt.

Aan het eind van de avond hebben we nog een broodje hamburger gegeten. De winnaars gingen met een bloemetje naar huis.
In september hopen we weer te starten met een nieuw seizoen, maar tegen die tijd volgt er meer informatie in het kerkblad.
 

april 2023


Op 15 mrt hebben we een bijbelstudie gehad over psalm 105 : “Israëls God schrijft geschiedenis” . God staat boven alles, al is Zijn leiding soms moeilijk te begrijpen, Zijn verbond is voor eeuwig. 
Op dinsdag avond 28 maart hebben we kaartjes gemaakt.                                                                               
5 april hopen we onze paasviering te houden en 19 april gaat de bijbelstudie over psalm 131: “Gebedsworsteling”. 

Wilt u/jij eens weten hoe een verenigingsavond gaat, kom gerust een keer langs. U/jij bent van harte welkom.
 

maart 2023


Op het moment van schrijven hebben we net de creatieve avond achter de rug. Op een boomschijf hebben we rondom een stuk oase takjes of boomschors gezet en het middenstuk werd opgevuld met allerlei soorten groen en een roosje . Er kwamen weer mooie creaties tevoorschijn. ’t Is mooi om te zien hoe iedereen er, vanuit hetzelfde idee, weer iets anders van maakt.  
                                                                                                                                                             
Op 15 maart hebben we een bijbelstudie over psalm 105 : “Israëls God schrijft geschiedenis”  en op dinsdag avond 28 maart  gaan we kaartjes maken.
 

februari 2023


Woensdagavond 18 januari hadden we een bijbelstudie over Psalm 139: “ Waarom in Godsnaam haten? ”  Het bespreken van de vragen doen we eerst in kleine groepjes en later met z’n allen. Het is fijn om er zo met elkaar over te kunnen praten. Al zijn het soms best  “lastige” vragen, samen kom je er toch wel weer uit.                                                                        
Op 8 februari gaat het over Psalm 99 : “ Vergevende genade ” en de creatieve avond hebben we op 22 februari. Wat we dan gaan doen , het blijft voor ons , behalve voor de twee leden die het organiseren, een verrassing.

Kom gerust eens langs om te kijken hoe het op een avond gaat.  Vriendelijke groet van het bestuur,
Guurtje, Auwina, Geessiena, Elma, Hilda
 

januari 2023

Op 7 december hadden we een bijbelstudie over Psalm 43: “Een neergebogen ziel”.

21 december hebben we samen onze kerstviering gehouden, waarin we de geboorte van onze Here Jezus mochten gedenken.  We volgden de kerstliturgie van "Vrouw tot Vrouw". Ook werd er een kerstverhaal voorgelezen van Joke Verweerd: “Het kerstfeest van de koster”. Het was een fijne avond.

Voor 18 januari staat de Bijbelstudie over Psalm 139 : “Waarom in Godsnaam? “ op de planning.
Kom gerust eens een kijkje nemen, de deur staat open. De avonden beginnen om 20.00 uur.

We wensen u / jou een Voorspoedig 2023.
 

december 2022


Samen met een aantal gemeenteleden zaten we op 16 november in de grote zaal. Geert Volders , inmiddels directeur van de synagoge in Groningen, was bij ons om iets te vertellen over de geschiedenis van de joden in Groningen. Het was een fijne, interessante avond.

Op 7 december hebben we een Bijbelstudie over psalm 43: ” Een neergebogen ziel”. En op 21 december hopen we onze kerstviering te houden. Voel je welkom om eens een avond mee te beleven.
 

november 2022


Op 26 oktober was mevr. Horlings even bij ons om iets te vertellen over  “Zonnewende”.  Deze avond was de achtste psalm het onderwerp van de bijbelstudie : “ Wat is een mens? ” Het eerste woord dat een mens typeert is sterveling, maar we zijn “een weinig minder dan de engelen”, gemaakt en met eer en heerlijkheid gekroond.  
 
Op 16 november komt Geert Volders bij ons om iets te vertellen over de geschiedenis van de joden in Groningen. Dit is een open avond. Iedereen die hier ook graag meer over wil weten is van harte welkom.  De avond begint om 20.00 uur.
 

oktober 2022


We zijn weer begonnen met onze verenigingsavonden.

Op 14 september hebben we de jaarvergadering gehouden. Het “geheugen is weer opgefrist” d.m.v. het jaarverslag 2021/2022 en financieel verslag. Na de pauze met koffie en taart deden we nog een spel.               
5 oktober is de eerste bijbelstudieavond over psalm 1 : “Gelukkig rechtvaardig”.                               
12 oktober maken we kaartjes en op 26 oktober is psalm 8: “Wat is een mens?” het onderwerp van de bijbelstudie.

Wilt u/jij een keer een avond meebeleven, kom gerust een keer langs. De deur staat open. Iedereen is van harte welkom!     
 

september 2022


De vakantie is (bijna) weer voorbij en het startweekend voor het begin van het winterwerk staat weer voor de deur.

De eerste avond voor onze vereniging staat gepland op 14 september. We starten dan met de jaarvergadering. Deze avond blikken we terug op het vorige seizoen en na de pauze gaan we op een  gezellige, ontspannen manier, d.m.v. een spel /quiz of iets anders samen met elkaar beginnen aan het komende seizoen. 

Op 5 oktober hopen we dan onze eerste bijbelstudie te houden over de eerste Psalm en op 12 oktober gaan  we kaartjes maken.                                                                                                                                       

Wilt u/jij een keer een avond meebeleven, kom dan gerust een keer langs. De deur staat open. Iedereen is van harte welkom! 
     

juni 2022


Op 18 mei stonden we met z’n allen, op de parkeerplaats,  te wachten op Anneke M. en Sinja. Zij hadden de slotavond georganiseerd. We bleven in d’Ekkelkaamp, want daar stond van alles uitgestald om kaarsen te maken. René ( misschien wel bekend van de Hobbybeurs) heeft, sinds hij een burn-out heeft gehad, als hobby kaarsen maken. Hij maakt van restjes kaarsen, die hij van kerken, restaurants, etc. krijgt , weer nieuwe kaarsen. Hij gebruikt hiervoor van allerlei malletjes of maakt ze zelf. Hij had voor deze avond ook malletjes gemaakt die we konden vullen met allerlei gekleurde blokjes van oude, omgesmolten kaarsen. Hij maakte ze dan verder af door er transparant kaarsvet bij te gieten. Dit had natuurlijk even tijd nodig om uit te harden, maar we hebben ondertussen genoten van koffie/thee met lekkers en later wat fris met warme hapjes.
Het was een gezellige avond. In september hopen we weer te starten, maar daarover meer in het kerkblad van juli/augustus.                                                                   

Een fijne zomervakantie gewenst. 
 

mei 2022


Op 13 april hebben we onze paasviering gehouden.  Het thema was: “De Koning regeert vanaf het kruis”.  20 april ging de Bijbelstudie over Prediker 3.                                                                 
11 mei hebben we nog één bijbelstudieavond over Prediker 4 en op 18 mei hopen we onze slotavond te houden. Wat we dan gaan doen blijft voor iedereen een verassing, behalve natuurlijk voor de twee leden die het organiseren.
 

april 2022


Het vijfde gebod: “Eer je vader en je moeder” was het onderwerp van de Bijbelstudie op 2 maart. We mogen als ouders/gezagsdragers niet willekeurig handelen. We hebben de roeping om door het gezag te laten heenzien op het gezag van God.

Op 23 maart was Ds. v/d Berg bij ons.  Het ging die avond gaan over Mattheüs 6 : 13: “Zoekt eerst het Koninkrijk van God en Zijn gerechtigheid”.  Wie zoekt, door de knieën gaat, stil wordt voor Hem, die vindt. Jezus kent en weet de weg, Hij is de weg, naar het Koninkrijk!

30 maart hebben we kaartjes gemaakt .                                                                                                         

Op 13 april hopen we onze paasviering te houden en voor 20 april staat er een Bijbelstudie gepland over Prediker 3.                                                                                                                             

Wil(t) u/jij eens een avond bijwonen? U/ jij bent van harte welkom!
 

maart 2022


Op 9 februari konden we gelukkig weer bij elkaar komen en ging de bijbelstudie over het vierde gebod : “Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt”. Op zondag mogen we naar de kerk gaan, kunnen we samenzijn met elkaar en mogen we rust nemen zonder dat er van alles moet. We mogen “opladen” en we worden  “gevoed “ om de week weer in en door te kunnen.

Het vijfde gebod: “Eer je vader en je moeder” is het onderwerp van de bijbelstudie op 2 maart. En op 23 maart hoopt Ds. v/d Berg bij ons te komen.  Het zal die avond gaan over Mattheüs 6 : 13: “Zoekt eerst het koninkrijk van God en Zijn gerechtigheid".                                                            

Wil(t) u/jij eens een avond bijwonen? U/ jij bent van harte welkom!
 

februari 2022


In januari hebben we helaas géén verenigingsavond kunnen houden.  Nu alles wat versoepeld wordt hopen we op 9 februari bij elkaar te komen. De Bijbelstudie gaat dan over het vierde gebod: “Gedenk de sabbatdag, dat gij die heiligt”. Ook zal er deze avond bestuursverkiezing gehouden worden.

Daarna staat de volgende avond gepland voor 2 maart. Dan zal het gaan over het vijfde gebod: “Eert uw vader en uw moeder”. 

We kijken ernaar uit om elkaar weer te ontmoeten. 
    

januari 2022


8 dec. hebben we met een aantal leden een gezellige, creatieve morgen gehad. Helaas kon onze kerstviering, vanwege de strengere maatregelen, niet doorgaan.
Aangezien deze regels tot 14 januari gelden zal er op de 12e geen bijeenkomst zijn van de vrouwenvereniging. 
Hopelijk  kan de Bijbelstudie van 26 januari (over het vijfde gebod) wel doorgaan, maar dat is nog even afwachten. 

Het bestuur wenst u/ jullie een voorspoedig nieuwjaar! 
                                                       

december 2021


17 november ging de avond over het derde gebod: Het eren van Gods naam. We mogen Zijn Naam belijden, aanroepen en prijzen. Op het moment van schrijven is alles weer wat onzeker. Hoe zal het verder gaan met het coronavirus?  Maar als het door kan gaan, staat er voor 8 december een creatieve avond gepland en hopen we op 22 december onze kerstviering te houden met als thema: “Zie, uw Koning komt…en Hij is een Heiland.“ 
                                                              

november 2021


Met 14 leden hebben we op 6 oktober kaartjes gemaakt. Voorzien van koffie en koek hebben we 51 kaartjes in elkaar geknutseld. Een fijne, ontspannen avond.

Op 27 oktober hebben we een Bijbelstudie over de zaligsprekingen en 17 november is het derde gebod het onderwerp van de avond.
Lijkt het u/jou leuk om eens een keer een avond mee te maken, kom gerust langs, de deur staat open!
 

oktober 2021


We hebben op 22 september onze eerste verenigingsavond weer kunnen houden. Er waren 20 leden aanwezig. Het was fijn om elkaar weer te zien. Onder het genot van koffie en taart hebben we eerst even bijgepraat. Guurtje opende de avond met gebed, las de belijdenis van Nicea en een korte meditatie. Na het jaar- en financieel verslag hebben we-  na de pauze -  een quiz gespeeld met allerlei vragen en raadsels.

6 oktober gaan we kaartjes maken en voor 27  oktober staat er een bijbelstudie gepland over de zaligsprekingen.

We hopen op een mooi seizoen met elkaar.
 

september 2021

De zomervakantie ligt achter ons.  Het startweekend staat, op dit moment van schrijven, “voor de deur”.  Wij willen ook graag weer beginnen en hopen dat we dit seizoen alle avonden bij elkaar kunnen komen, zodat we rondom een opengeslagen Bijbel met elkaar mogen en kunnen spreken over Gods woord. 

Op 22 september staat de jaarvergadering gepland. ( Op deze avond word er, na het jaar-/ financieel verslag en pauze, meestal een spel /quiz gedaan, waardoor we op een ontspannen manieren met elkaar beginnen.) We zien er naar uit iedereen te zien. 

6 oktober staat er een avond kaartjes maken op het programma. Voor een ieder die nog niet weet wat we allemaal doen in een seizoen : er zijn Bijbelstudie-avonden, een Kerst-/Paasviering, creatieve avond en maken we kaartjes voor de verjaardagen van onze oudere gemeenteleden. Ook proberen we voor één avond een gastspreker te regelen. Kom gerust eens langs om een avond ( of meerdere) mee te beleven.  Ieder is van harte welkom!   
            
Namens het bestuur ,                                                                                                                                
Guurtje,  Anna, Auwina,  Geessiena, Hilda 
 

juli/augustus 2021

Het afgelopen seizoen was het, op één avond na, jammer genoeg niet mogelijk om bij elkaar te komen, vanwege het corona-virus. Op dit moment van schrijven duurt het nog een paar weken en dan staat de zomervakantie al voor de deur. Nu er steeds meer versoepelingen zijn hopen we dat we in september weer met z’n allen bij elkaar kunnen komen om onze verenigings avonden te houden.

De jaarvergadering staat gepland voor 22 september.  We kijken er naar uit om elkaar weer te zien en hopen dat iedereen komt.

Wil(t) u/jij eens weten hoe het er bij de vrouwenvereniging  aan toe gaat, kom gerust een keer langs om te kijken of het iets voor u/jou is. Ieder is van harte welkom!

Namens het bestuur een fijne vakantie gewenst.                                                                                 

Guurtje,  Anna, Auwina,  Geessiena, Hilda 
 

februari 2021

Na de eerste avond in september is er helaas weer een pauze in de bijeenkomsten, omdat de Ekkelkaamp op slot zit en er geen verenigingsavonden gehouden kunnen worden. Wel hebben we: Ingrid, Geessiena,  Elma en Guurtje een wandeltocht gemaakt. Helaas niet in Appelscha maar in de omgeving van het Metbroekbos. We hebben 12 kilometer gelopen en dat was de sponsorloop. We hebben er ontzettend van genoten. U kunt het nog terug zien via https://www.youtube.com/watch?v=zP65GYtwSRw.


De opbrengst van de sponsoring was € 815,00 voor de actie Vrouwen  lopen voor vrouwen. De stichting Ter Wille en stichting de Hoop hebben hun doel gericht op vrouwen die gedwongen in de prostitutie zitten en of verslaafd zijn en daar mee willen stoppen of om  ze uit dat circuit te halen. Wij zijn een ieder van de gemeente zeer dankbaar dat jullie ons gesponsord hebben. Wij geven van onze vrijheid aan vrouwen die in gevangenschap leven. Wat een geweldig doel!!!

We hebben dinsdagmiddag onze eerste bestuursvergadering gehad en spraken de wens uit om het kerstfeest in de Ekkelkaamp te kunnen houden. In overleg met de kerkenraad hebben we toestemming om op 16 december de kerstavond te laten doorgaan. Wel moet iedereen zich melden die van plan is te komen. Het mag via de mail, of per telefoon. We hopen op een gezegende avond.
 

december 2020

Na de eerste avond in september is er helaas weer een pauze in de bijeenkomsten, omdat de Ekkelkaamp op slot zit en er geen verenigingsavonden gehouden kunnen worden. Wel hebben we: Ingrid, Geessiena,  Elma en Guurtje een wandeltocht gemaakt. Helaas niet in Appelscha maar in de omgeving van het Metbroekbos. We hebben 12 kilometer gelopen en dat was de sponsorloop. We hebben er ontzettend van genoten. U kunt het nog terug zien via https://www.youtube.com/watch?v=zP65GYtwSRw.


De opbrengst van de sponsoring was € 815,00 voor de actie Vrouwen  lopen voor vrouwen. De stichting Ter Wille en stichting de Hoop hebben hun doel gericht op vrouwen die gedwongen in de prostitutie zitten en of verslaafd zijn en daar mee willen stoppen of om  ze uit dat circuit te halen. Wij zijn een ieder van de gemeente zeer dankbaar dat jullie ons gesponsord hebben. Wij geven van onze vrijheid aan vrouwen die in gevangenschap leven. Wat een geweldig doel!!!

We hebben dinsdagmiddag onze eerste bestuursvergadering gehad en spraken de wens uit om het kerstfeest in de Ekkelkaamp te kunnen houden. In overleg met de kerkenraad hebben we toestemming om op 16 december de kerstavond te laten doorgaan. Wel moet iedereen zich melden die van plan is te komen. Het mag via de mail, of per telefoon. We hopen op een gezegende avond.
 

november 2020

video van het wandelen op 31 oktober t.b.v Vrouwen lopen voor Vrouwen

www.youtube.com/watch;


 

oktober 2020

Op het moment van schrijven hebben we net onze eerste verenigingsavond gehouden. Het was fijn om zo, na een lange periode weer samen te mogen komen. Na het financieel- en jaarverslag hebben we het nog even gehad over het evenement vrouwen lopen voor vrouwen, waar we als vereniging  op 31 oktober in Appelscha aan mee willen doen. ( www.vrouwenlopenvoorvrouwen.nl.) De opbrengst van deze sponsorloop is bestemd voor het werk van Terwille (www.terwille.nl). Als er iemand is, die hier misschien ook aan mee wil doen, geef je dan z.s.m op, want vol is vol!  Deze avond is  “de voorzittershamer” van Ingrid overgenomen door Guurtje en is Geessiena i.p.v. Hanneke in het bestuur gekomen. Verder zitten Auwina, Anna en Hilda in het bestuur. Na de pauze hadden we een “mini high tea”, we kregen lekkere dingen voorgeschoteld en konden ondertussen even bijpraten over hoe we de afgelopen periode hebben ervaren. Voor oktober staan de volgende data gepland : 7 oktober gaan we kaartjes maken en op 21 oktober hopen we een bijbelstudie te houden over de zaligsprekingen (n.a.v. Mattheus 5:3).
 

september 2020

We mogen weer beginnen met onze verenigingsavonden.
Na het bijzondere eind van het vorig seizoen, kunnen we nu weer bij elkaar komen.  Al is het onder andere omstandigheden dan voorheen, daar zijn de ontmoetingen niet minder waardevol om.
Met in acht neming van de regels van het RIVM hopen we op 23 september te starten met onze jaarvergadering.

Een terugblik op het vorig seizoen doen we d.m.v. het financieel– en jaarverslag  en na de pauze gaan we een beetje in een feestelijke stemming verder, omdat de slotavond in mei, waarop we meestal iets leuks doen/ ergens heen gaan, niet door kon gaan vanwege het corona virus.

7 oktober maken we kaartjes voor de verjaardagen van onze oudere gemeenteleden.
Wil(t) u/jij een keer komen kijken om te kijken hoe het er op zo’n avond aan toe gaat, ieder is van harte welkom.
 

Vrouwendag in Genemuiden

Op 8 februari 2020 is er een vrouwendag in Genemuiden. Een aantal dames van de vrouwenvereniging gaan daarheen, maar het is natuurlijk een dag waar alle vrouwen naar toe kunnen.
Op de site van de Hervormde Vrouwenbond kunt u alle informatie vinden over de sprekers van die dag en de verschillende workshops die worden gehouden.

Mocht u/jij belangstelling hebben om deze dag ook naar Genemuiden te gaan, dan kunt u contact opnemen met Ingrid Sterenborg. (M 06-25014936), e-mail.

december 2019 (vervolg)

Marleen Oostland kwam op 11 december bij ons. Ze doet onderzoek naar waar de PKN een diaconale kerk kan zijn met betrekking tot armoede in dit gebied en wilde onze vereniging graag interviewen.

18 december hebben we onze kerstviering gehouden. Dit was ook de laatste verenigingsavond van dit jaar.

Op 8 januari hopen we weer bij elkaar te komen voor de Bijbelstudie: “Leven in de schaduw van de dood” ( Prediker 2), en op 10 januari is de nieuwjaarsvisite waaraan ook onze vereniging een bijdrage zal leveren.

We wensen u  en jou een goede jaarwisseling en een voorspoedig 2020.

december 2019

30 0ktober ging onze Bijbelstudie over het tweede gebod: “Géén beeld van God”. God is te groot om in een beeld te worden gegoten. Het ware beeld van God, is in Jezus zichtbaar geworden.
20 November hadden we het over: “alles is ijdelheid”, i.p.v. het vrije onderwerp (waarover in het vorige kerkblad werd geschreven). Dit vindt nu plaats op 11 december.
En op 18 december hopen we onze kerstviering te houden.

Mocht je willen weten hoe het gaat op zo’n avond, kom gerust een keer langs. Elke avond begint om 20.00 uur.

 

november 2019

Op 2 oktober hebben we gezellig samen kaartjes gemaakt.

Onze eerste Bijbelstudie op 9 oktober ging over “Het eerste gebod: Géén andere goden”. De Tien geboden zijn de richtlijnen voor ons leven. We zijn van nature geneigd om van God af te wijken, ons op afgoden te richten zoals: social media, tv, sport enz., maar God wil ons helpen en leiding geven aan ons leven. Hij is de Enige.

Op 30 oktober gaan we het tweede gebod: ”Géén beeld van God” bespreken.

Op 5 november wordt de vrouwendag in Sellingen gehouden en woensdag 6 november is het Dankdag.

Op 20 november hopen we weer bij elkaar te komen, dan hebben we een vrij onderwerp. Wees welkom.

oktober 2019


Op 18 september zijn we gestart met de jaarvergadering. Na een terugblik op het vorig seizoen, door middel van het jaar- en financieel verslag hebben we onder het genot van koffie en een stukje taart even lekker bij gekletst. Na de pauze deden we het “trommelspel”. In een aantal verschillende trommels zaten vragen over onze kerk, de Bijbel, het koningshuis, spreekwoorden en er was er één gevuld met een aantal voorwerpen waarvan we moesten raden wat het was.
Daarna werd er met bepaalde letters van die vragen een zin gevormd, n.l.: Vrouwen van Ruth, samen sterk.

Op 2 oktober gaan we samen kaartjes maken voor de ouderen in onze gemeente en 9 oktober beginnen we met onze eerste Bijbelstudie over “Het eerste gebod: "Géén andere goden!”.

Elke avond begint om 20.00 uur. Voel je welkom om samen met ons sterk te zijn.

september 2019


Na een mooie en zonnige vakantie, beginnen we, hopelijk  uitgerust,  18 september weer met het nieuwe seizoen. De eerste avond is, zoals gebruikelijk, de jaarvergadering,  met een terugblik op het afgelopen seizoen en een vooruitblik op het komend jaar. Natuurlijk ontbreekt,  bij de eerste avond, het gebak bij de koffie niet . Na de pauze is er een spel.

Ben je nieuwsgierig hoe het er op Ruth aan toe gaat? Kom gerust, de deur staat open.

mei 2019

We zijn bijna aan het eind van ons seizoen gekomen. De Bijbelstudie is afgerond. Het boekje is uit.
Na de vakantie beginnen we met een nieuwe Bijbelstudie. Welke is nog niet bekend.

De laatste avond is de slotavond van 15 mei. We verzamelen om 19.00 bij d’ Ekkelkaamp. Voor de rest laten we ons verrassen. De kosten zijn € 3,00 p.p. Het wordt vast weer een gezellige avond.

april 2019

Woensdag 17 april vieren we met elkaar Pasen. Het bestuur heeft besloten om niet naar de gezamenlijke Paasviering  van het Evangelisatie Platform te gaan. Deze is op donderdag 18 april.

De laatste Bijbelstudie avond is woensdag 24 april, dan is hoofdstuk 8:  ‘De kracht van het gebed' aan de beurt.

februari 2019

Op woensdag 13 februari gaan we verder met het tweede deel  van hoofdstuk 6 over ‘Leven in afhankelijkheid’.  Wil je ook meer weten over dit onderwerp ? Je bent van harte welkom! 
Het volgende hoofdstuk van onze Bijbelstudie, over de brief van Jakobus, heeft als titel: ‘De komst van de Heer is nabij’. Die is 6 maart aan de beurt.

De bestuursverkiezing wordt ook 13 februari gehouden. 
Onze voorraad kaartjes gaan we 27 februari aanvullen.

december 2018

Deze laatste maand van het jaar, komen we op 19 december bij elkaar om samen het Kerstfeest te vieren. Het wordt weer een fijne en sfeervolle avond, waarop we de geboorte van Jezus gedenken.

november 2018

In september hebben we onze jaarvergadering gehouden. Ook hebben we alweer een paar Bijbelstudieavonden achter de rug. We kunnen terug kijken op een mooie start van dit seizoen.

Dinsdag 6 november is de vrouwendag in Sellingen, en op woensdag 14 november gaan we verjaardagskaartjes maken voor onze oudere gemeenteleden.
Woensdag 28 november hebben we een Bijbelstudie n.a.v. Jacobus 4:1-12 “Leven in afhankelijkheid”.

Denk je misschien is de vrouwenvereniging ook wel iets voor mij? Kom gerust een keertje langs, je bent van harte welkom!

oktober 2018

Deze maand hebben we 10 oktober een Bijbelstudie over hoofdstuk 5a uit ’Geloven en doen’.
31 oktober is hoofdstuk 5b aan de beurt. Willen jullie van te voren het hoofdstuk al doorlezen?


september 2018

Na een prachtige zomer staan we aan het begin van een nieuw seizoen.
Naast de Bijbelstudie over Jakobus  hebben we ook een creatieve avond en nodigen we een spreker uit. 
De titel van de Bijbelstudie is “Geloven en doen”. Het is een heel  zinvolle en praktische Bijbelstudie, die veel stof tot gesprekken  en tot nadenken geeft.

Twijfel  je om je bij ons aan te sluiten, denk je dat het alleen voor oudere vrouwen  of juist voor jongere vrouwen is?  Leeftijd is  niet belangrijk. Het doel is dat we met elkaar, of we nu jonger  of  ouder  zijn, de Bijbel bestuderen en daarover in gesprek zijn.  Kom gewoon een paar  keer kijken en meedoen. Zo ervaar je de sfeer, fijne gesprekken en openheid.
We beginnen om 20.00 uur en eindigen rond 22.00 uur. Onze eerste bijeenkomst is  woensdag 26 september. Zoals  gebruikelijk is dit de jaarvergadering. De daarop volgende bijeenkomst is 10 oktober en dat is ook de eerste Bijbelstudie avond.

juni 2018

"De bloemenactie ten bate van de HGJB actie ‘Open je ogen’ heeft € 70,00 opgeleverd. 

Woensdag 16 mei  hadden we de slotavond. Onder leiding van Marieke, van ‘Huis en Hof’,  hebben we prachtige bloemstukken gemaakt.

Iedereen een fijne vakantie gewenst.

mei 2018

We komen op 16 mei nog één keer bij elkaar. De slotavond is altijd weer een verrassing. Pas als we op de plaats van bestemming aankomen weten we wat we gaan doen.  Greetje en Hetty  organiseren deze avond.

18 april 2018

In april hebben we geen Bijbelstudie. Op 18 april komt er iemand iets vertellen over zijn of haar bezigheden. Dat kan werk zijn, maar ook iets anders wat hem of haar drijft.
Wie en waarover is nog een verrassing.

kaartjes maken en Themadag

Woensdag 7 maart is er geen Bijbelstudie, maar gaan we kaartjes maken. Drie weken later op 28 maart vieren we Pasen. Het zou fijn zijn als iedereen aanwezig is.

Godsbeeld - zelfbeeld

De Vrouwenbond organiseert een themaochtend op dinsdag  6 maart in Tiendeveen. Het onderwerp is Perfect imago, Godsbeeld-zelfbeeld. De opening is 10.15 uur, de sluiting 14.30 uur. Zelf lunchpakket meenemen. Toegang is vrij, er wordt wel een collecte gehouden.
Voor meer informatie kun je terecht op www.hervormdvrouwenbond.nl . Heb je belangstelling en wil je er heen, neem dan contact op met Hetty Wubs M 06-57348487, zodat het vervoer gecoördineerd kan worden.

4 januari 2018

We zijn weer aan een nieuw jaar begonnen. Iedereen Gods zegen gewenst voor 2018. Woensdag 17 januari hopen we samen te komen en wordt hoofdstuk drie behandeld.
Dit gedeelte gaat over Jakobus 1: 1- 13.

6 december 2017

Tijdens de creatieve avond op woensdag 6 december gaan we onder leiding van Geesje en Auwina aan de slag om weer iets moois voor thuis te creëren.

Woensdag 20 december is onze kerstviering. Deze maand is er geen Bijbelstudie.

De eerst volgende samenkomst is 17 januari.


jaarlijkse Vrouwendag Sellingen

Op dinsdag 7 november wordt de jaarlijkse Vrouwendag in Sellingen gehouden.
’s Ochtends spreekt ds. Verduijn over het thema: "Voor wie leef ik?".
’s Middags vertelt mevr. Kloek-Mol over haar Christelijke Schilderkunst.

De Bijbelstudie Hoofdstuk 2: ‘Wees alert’, over de brief van Jakobus, is op woensdag 15 november.

6 december 2018

Tijdens de creatieve avond op woensdag 6 december gaan we onder leiding van Geesje en Auwina aan de slag om weer iets moois voor thuis te creëren.

Woensdag 20 december is onze kerstviering. Deze maand is er geen Bijbelstudie.

De eerst volgende samenkomst is 17 januari.

verenigingsavond 11 oktober 2017

Deze avond was hoofdstuk 1 ‘Een vreemdeling op aarde’  van het boekje Geloven en doen, over de brief van Jakobus, aan de beurt.
We gingen in vier groepen de vragen van hoofdstuk 1: een vreemdeling op aarde bespreken.

In hoeverre beseffen we dat we een vreemdeling zijn op deze aarde, dat ons eigenlijke vaderland bij God is?
Hoe gaan we om met beproeving, verdiept beproeving ons geloof en zijn we daar dan blij mee?  Geloof geeft de kracht om beproeving te doorstaan, al  begrijp je  soms de weg niet  die je moet gaan.

In Nederland kennen we geen verdrukking, hoewel er meer signalen komen waaruit blijkt dat het christenen moeilijker wordt gemaakt.
Na de bespreking las Guurtje uit’ Vrouw’ nog een gedeelte voor over antisemitisme.

Als slotlied zongen we lied 432: 1en 2 Groot is uw trouw o Heer.

seizoen 2017/18

Afgelopen seizoen zijn wij naar de avonden van Ruth geweest. We hebben deze avonden als positief ervaren. Met meerdere vrouwen van verschillende leeftijden zijn we bezig geweest met de Bijbel en het geloof. Per seizoen komen we ongeveer om de 3 weken op woensdagavond bij elkaar. Per avond zijn er ongeveer 15 vrouwen. Naast de verdieping in de Bijbel en het bespreken van geloofszaken, is de ontmoeting en het versterken van de saamhorigheid binnen de gemeente een belangrijk onderdeel.
De avonden beginnen om 20.00 uur met koffie en/of thee, waarna we beginnen met gebed.

Het komende seizoen gaan we nadenken over Jacobus.  Hiervoor gebruiken we een boekje. Hierin staat een uitleg met daarbij een aantal vragen die we met elkaar bespreken. Tussendoor is er nog een keer ruimte voor koffie/thee en een gezellig praatje. Het zou leuk zijn wanneer er meer vrouwen een kijkje zouden komen nemen. Het is echt de moeite waard! Dus kom gerust een keer langs om het zelf te ervaren.
Geessiena en Sylvia

We beginnen met een nieuwe Bijbelstudie over Jakobus “Geloven en doen".  Hoofdstuk 1 wordt op 11 oktober behandeld.

Op 25 oktober maken we kaartjes,  die worden verstuurd aan de jarige ouderen van de gemeente.

Rooster 2017/2018

                                   September 2017

Hallo leden van v.v. Ruth

Voor je ligt het voorlopige rooster van 2017/2018. De bijbelstudie-avonden worden weer verzorgd door twee leden. Zij bereiden de bijbelstudie voor, met bijbehorende liederen en vragen, (deze mogen uit het boekje komen, maar mogen ook zelf bedacht worden),plus evt. een quiz. We hopen weer op een leerzaam en gezellig seizoen!
We gaan er van uit dat iedereen het te behandelen hoofdstuk thuis alvast doorleest!

(Denken jullie aan de contributie van € 30,-?)

27 september     Jaarvergadering
11 oktoktober     Bijbelstudie Hoofdstuk 1: Jacobus 1:1-11, verzorgd door:    
25 oktober         Kaartjes maken
7 november        Vrouwendag in Sellingen
15 november      Bijbelstudie Hoofdstuk 2: Jacobus 1:12-18, verzorgd door:
6 december        Creatieve avond, verzorgd door:
20 december       Kerstavond, liturgie verzorgd door: Jolanda
                         Kerstverhaal:
17 januari           Bijbelstudie Hoofdstuk 3: Jacobus1: 19-27, verzorgd door:
7 februari           Bijbelstudie Hoofdstuk 4a: Jacobus 2: 1-13, verzorgd door:
28 februari          Bijbelstudie Hoofdstuk 4b: Jacobus 2: 14-26, verzorgd door:
                         +verkiezingen: (Jolanda niet herkiesbaar)               
7 maart              Kaartjes maken
28 maart            Paasviering, verzorgd door Jolanda
                        Paasverhaal:
18 april              Spreker:
16 mei               Slotavond, verzorgd door                                                     

Groetjes,       Ingrid, Hetty, Hanneke, Anna en Jolanda

nieuwe seizoen

Na de vakantieperiode beginnen we in september aan ons nieuwe seizoen.
Woensdag 27 september starten we met de jaarvergadering. Het is een avond waarop we  zowel terug- als vooruitkijken.

4 Oktober is dan de volgende samenkomst.

Dankbaar zijn we, dat  in het vorige seizoen Ruth uitgebreid is met jongere leden. Waar groei is verdwijnt de stilstand,  met als gevolg achteruitgang.  We kunnen van elkaar leren en zo elkaar versterken. Dan is leeftijd niet belangrijk, maar alleen het één zijn  met als doel om God te dienen en te eren.


Laatste bijbelstudie van het seizoen

Deze maand hebben we op 3 mei onze laatste Bijbelstudie van het seizoen gehouden. Het thema was: ‘Zeg me wie uw vrienden zijn’. Dit hoort bij Marcus 2:13-17,  de roeping van Levi.

De slotavond is op woensdag 17 mei.

Laatste avonden seizoen 2016/17

In de maand april hebben we geen Bijbelstudie.
Op 12 april gaan we naar de Paasviering van het Evangelisatieplatform in de Brinkhof om 19.30 uur. Het is fijn om met elkaar het Paasfeest  te vieren!
Op 3 mei is dan onze laatste Bijbelstudie.

maart 2017


De Bijbelstudie over Ruth, hoofdstuk 9, bespreken we op 1 maart. Op 22 maart overdenken wij hoofdstuk 10.

Voor de themadag ‘Toeval bestaat niet!' 'Gods leiding en onze verantwoordelijkheid’ dinsdag 7 maart in Sebaldeburen kun jij  je aanmelden bij Ingrid Sterenborg. We kunnen dan met elkaar meerijden.
De opening is om 10.15 uur en de sluiting om 14.30 uur. Deze dag geldt voor alle vrouwen van de gemeente.

Neem wel een lunchpakket mee, voor koffie en thee wordt gezorgd.


Verslag bijbelstudie van 1 maart (Esther)

Hoofdstuk 9 gaat over  ‘’Rechtvaardige vergelding”.  De Joden verdedigden zich alleen maar, ze namen niets van de bezittingen van hun aanvallers. Ze wreekten zich niet. Toen hun vijanden overwonnen waren vierden ze feest  en deelden met elkaar de maaltijd en deelden geschenken uit. Hierna kregen ze rust.
 
Ook wij mogen die rust kennen, omdat Jezus Overwinnaar is. Wij hoeven ons geen zorgen te maken voor de toekomst, want die is in Gods hand.


februari 2017

Deze maand, op 18 februari, hebben we een thema-avond.
Guurtje en Ina willen ons deze avond over hun reis naar Roemenië
vertellen.

Op 1 februari maken we kaartjes onder leiding van Auwina en Geesje


Rooster 2016/17

1 november   Vrouwendag in Sellingen.
2 november   Dankdag
9 november   Bijbelstudie "Esther" hoofdstuk 1-6 samengevat.
7 december   Bijbelstudie Hoofdstuk 7 "Esther".
21 december  Kerstavond
2017
6 januari       Nieuwjaarsvisite
18 januari     Bijbelstudie Hoofdstuk 8 "Esther",
1 februari      Kaartjes maken o.l.v. Geesje & Auwina
15 februari    Thema avond over Roemenië door Guurtje en Ina S.
1 maart        Bijbelstudie (vrij onderwerp).
 8 maart       Biddag
22 maart      Kaartjes maken o.l.v. Geesje & Auwina
11/12 april    Gezamenlijke Paasviering (Evangelisatie Platform):
3 mei           Bijbelstudie Hoofdstuk 9 "Esther".
17 mei         Slotavond


Berichten voor vergaderingen 2017

Het nieuwe jaar is weer  begonnen. Wij wensen ieder een gezegend en goed 2017.

Op 18 januari is hoofdstuk 8 over Esther aan de beurt om met elkaar te overdenken.  De voorraad kaartjes vullen we 1 februari weer aan.  Met zo’n kaartje kunnen we mensen blij maken.

Het is fijn dat het ledenaantal is gegroeid. Ook nieuwsgierig hoe het bij ons toegaat? Je bent altijd welkom om dat zelf eens te ondervinden.

december/januari

We zijn al weer een aantal keren bij elkaar gekomen. Versterkt door  twee nieuwe leden.
De decembermaand staat voor de deur. Op 7 december gaan we met de Bijbelstudie over Esther verder. Kerstfeest vieren we op woensdag 21 december.
Zoals elk jaar zal dat weer een fijne avond worden.

In 2017 starten we op 6 januari met de Nieuwjaarsvisite.

Verslag 7 december 2016

De Bijbelstudie ging over Esther 7 : de ontmaskering van Haman.  In drie groepen bespraken we de vragen, die ons veel gespreksstof gaven. Esther was een middelaar voor haar volk bij koning Ahasveros, net zoals Jezus dat later was voor Zijn volk. Als je gelooft wil je vanuit je geloof recht doen, een levend geloof is zichtbaar in de werken.

We zongen na afloop uit Toonhoogte lied 253: Geef vrede Heer , geef vrede.


jubileum

Ruth is opgericht in 1992 en bestaat nu al 25 jaar. Dit hebben we op 21 september met elkaar herdacht met een High Tea in d’ Ekkelkaamp. Er waren ook wat oud Hollandse spelletjes. Geertje had erg haar best gedaan, alle hapjes waren heerlijk. Ook was de tafel bijzonder mooi gedekt, met kraantjespotten en ‘antieke’ kopjes en schotels.

De hele avond draaide er een PowerPoint met foto’s van de afgelopen 25 jaar.

Aan het eind van de avond onthulde Eveline het nieuwe logo van Ruth.  Het zijn goudgele aren tegen een blauwe achtergrond.

Voordat we naar huis gingen, kreeg ieder een witte roos mee met een boekenlegger.
Het was een fijne en geslaagde avond. Alleen misten we met zijn allen Greetje, die vanaf het begin actief betrokken is geweest bij Ruth.

najaar 2016

Woensdag 12 oktober  houden we onze jaarvergadering. Daarna gaan we de voorraad kaartjes aanvullen.
Woensdag 26 oktober  gaat de Bijbelstudie over Hervormingsdag.
Dinsdag 1 november is er weer de ‘Vrouwendag’ in Sellingen.