Zie, de Leeuw Die uit de stam van Juda is

Tekst:

Openbaring 5 : 5

“En een van de ouderlingen zei tegen mij: Huil niet. Zie, de Leeuw Die uit de stam van Juda is, de Wortel van David, heeft overwonnen om de boekrol te openen en zijn zeven zegels te verbreken.”

Thema: Zie, de Leeuw Die uit de stam van Juda is.
In de Bijbel lezen we meerdere keren over een leeuw en over leeuwen. Een van de meest bekende gedeelten is, denk ik wel de geschiedenis van Daniël in de leeuwenkuil en hoe de Heere hem bewaarde. In de tijd van de Bijbel was een leeuw een in het wild levend en gevaarlijk dier in Israël. Het is de koning onder de dieren. Het is een dier, dat we in de vrije natuur  liever niet zomaar tegen komen. Het is een indrukwekkend en groot roofdier. Het is boeiend om via een opname kennis te maken met het leven van de leeuwen.

In onze tekst wordt de Heere Jezus omschreven als de Leeuw uit de stam van Juda. Er wordt een vergelijking gemaakt tussen een leeuw en de Heere Jezus. Het is ook goed om ons af te vragen, wat het punt van de vergelijking is. Het ligt voor de hand om aan de kracht en de macht van dit dier te denken, temeer daar in onze tekst gesproken wordt over het overwinnen. Ook wordt benadrukt dat Hij uit de stam van Juda is, een nakomeling van koning David. Het is boeiend om in Genesis 49 te lezen over Juda. Vader Jakob geeft aan het eind van zijn leven al zijn zonen een zegen. Zijn spreken is geleid door de Heilige Geest. Daar noemt Hij Juda een leeuwenwelp. De scepter wordt hem toegezegd. Deze profetie wordt in Christus vervuld.

In welk verband wordt de Heere Jezus de Leeuw uit de stam van Juda genoemd? De apostel Johannes ontvangt op het eiland Patmos de visioenen, zoals die in het bijbelboek Openbaring zijn opgeschreven. In één van zijn vergezichten ziet hij een troon in de hemel. In de hand van Hem, Die op de troon zit is een boekrol. De vraag wordt gesteld wie deze boekrol mag en kan openen. Eerst blijft het stil. En het doet Johannes verdriet dat het stil blijft. Is er dan niemand?  Dan troost één van de ouderlingen hem. Alle aandacht valt dan op de Leeuw uit de stam van Juda. Hij heeft overwonnen. Hij kan en mag de boekrol openen. Door Hem zal Gods heilsplan worden uitgevoerd.

Zie de Leeuw, onoverwinnelijk en majestueus. De aandacht van Johannes wordt op deze Leeuw bericht. Met Johannes wordt ook onze aandacht op de Leeuw gericht. Zie de Leeuw uit de stam van Juda. Alleen Hij heeft de macht om de boekrol te nemen en te openen. Hij heeft de overwinning behaald. Welke? In gedachten gaan we naar Golgotha. Daar heeft Hij Zijn strijd gestreden, om ons vrij te kopen. Daar is het offer voor onze zonde gebracht. Vervolgens gaan we naar de hof van Jozef van Arimathea. Koninklijke macht straalt bij het lege graf. Aan Hem is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Het wordt straks Hemelvaartsdag. Toen heeft Hij de ereplaats aan Gods rechterhand gekregen en vanaf die plaats zet Hij Zijn werk voort. Het is opvallend dat in de Bijbel ook de duivel met een leeuw vergeleken wordt. Met een brullende leeuw, die op zoek is naar een prooi.(1 Petrus  5 : 8). Johannes ziet hoe de Leeuw uit de stam van Juda de strijd aanbindt met de duivel en deze overwint.

Zie, de Leeuw uit de stam van Juda. Ziet u en zie jij deze Leeuw? We zien veel. Vele beelden komen op ons netvlies en blijven daar hangen. Beelden waar we niet allemaal vrolijk van worden. We consumeren heel wat beelden. Is dit alles in deze wereld? Ze bepalen ons zicht op de wereld en op de kerk. We kunnen er moedeloos van worden. Het oog van het geloof ziet elke dag opnieuw op deze Leeuw. Met Johannes zien we naar deze Leeuw en Zijn werk. Door de hele wereldgeschiedenis heen gaat het naar de eindfinale. De strijd is hevig. We weten wie de sterkste is. De Leeuw behaalt de overwinning en door Hem een kerk en volk dat Hem volgt, door de strijd heen. Zie, de Leeuw. Door Hem weten we waar het met deze wereld naar toe gaat. Het raakt onze toekomst. Het raakt niet minder ook het leven van vandaag. Wie zicht heeft op de Leeuw uit de stam van Juda, bekijkt de dingen van elke dag anders. We kennen de realiteit, dat de duivel rond gaat. Voor deze vijand zijn we wel op onze hoede, maar we laten ons niet ontmoedigen. Met het oog op de Leeuw uit de stam van Juda zijn we trouw op onze plek en weten we ons beschermd door Hem.

Met Luther zingen we:

Ons staat een sterke Held terzij’
Dien God ons heeft verkoren
Vraagt gij Zijn naam? Zo weet
d
at Hij de Christus heet,
Gods eengeboren Zoon,

Verwinnaar van de troon!
De zeeg’ is ons beschoren.

 Ds. J.M. Viergever