We kunnen zoveel voor elkaar betekenen

Juist in deze tijd


Tekst: Meditatie uit Hebreeën 10: 24-2

 

Wat een vreugde om te mogen opgaan naar Gods huis. Dat hebben we jaren gedaan van onze vroege jeugd aan. We wisten niet beter. Het was vanzelfsprekend, totdat.... het niet meer mocht en niet meer kon.

En nu, nu kijken we via de livestream of luisteren we naar de kerktelefoon. Wie had dat ooit gedacht. Missen we de kerkgang ook? Het elkaar ontmoeten in de eredienst? Het samen de lof zingen met psalmen, sinds kort met een gezang of een geestelijk lied in de lijn van de Schrift. (Kollossenzen 3:16).

 

Het gevaar bestaat, nu de loop er uit is, om minder te gaan. Om minder op de gemeente betrokken te zijn. Vandaar dat de apostel Paulus ons oproept in Hebreeën 10:25: “Wij moeten onze eigen bijeenkomst niet verzuimen, zoals sommigen dat gewoon zijn, maar elkaar aansporen en dat des te meer naarmate u de dag ziet naderen”. In de eredienst gaat het om een ontmoeting met de Heere Jezus en om een ontmoeting met elkaar. In de eredienst bereiden wij ons voor op de komst van onze Heer en Heiland, aan wie wij eens verantwoording moeten afleggen van wat wij met Hem en Zijn Woord in ons leven gedaan hebben. Het gaat er dan om, dat wij zonder schaamte voor Hem kunnen verschijnen en uit Zijn mond mogen horen:         “Goed gedaan, gij goede en getrouwe dienstknecht / maagd, over weinig bent u getrouw geweest, over veel zal Ik u stellen: ga in tot het feest van Uw Heer” (Matthëus 25:21).

Zijn wij ons bewust, dat wij eens voor Hem moeten verschijnen en dat de kerkgang daar een voorbereiding op is? Zijn wij ons bewust, dat het belangrijk is om verantwoordelijk te leven, zodat we Hem de goede antwoorden kunnen geven? Als we belijden in leven en in sterven Zijn eigendom te zijn, onszelf niet meer toe te behoren, dan behoren we naar Zijn wil te leren leven en dat mogen we samen onder de bediening van Zijn Woord leren.

 

In de eredienst mogen we Hem de eer geven, die Hem toekomt. De eredienst wordt wel de werkruimte van de Heilige Geest genoemd. Daar kan Hij aan ons arbeiden. Daarom is het zo belangrijk, als wij weer kunnen en mogen, om in de kerk te komen. Samen als gezin en familie. Laten we thuis samen over de preek praten, wat we ervan mochten leren en wat nieuw voor ons was. Dan kunnen we elkaar samen opbouwen in het Allerheiligst geloof en in onze relatie met de Heere Jezus. Dan kunnen we ook samen leren bidden voor de noden van elkaar. Het is zo belangrijk om elkaar te leren steunen en houvast te geven in deze onzekere tijd. Daartoe zijn we samen gemeente van Jezus Christus!

De apostel zegt: “Laten we op elkaar acht geven om elkaar aan te vuren tot liefde en goede werken”. (vers 24). Een kooltje alleen dooft uit. Maar verschillende kooltjes samen, verwarmen elkaar. We kunnen zoveel voor elkaar betekenen! Juist in deze tijd! Mag de Heere Jezus en de kerkenraad op u en jou rekenen?

Ds. A. Lagendijk, Onstwedde.


Samen in de Naam van Jezus, heffen wij een loflied aan.

Want de Geest spreekt alle talen en doet ons elkaar verstaan.

Samen bidden, samen zoeken, naar het plan van onze Heer.

Samen zingen en getuigen, samen leven tot Zijn eer.

 

Heel de wereld moet het weten, dat God niet veranderd is.

En Zijn liefde als een lichtstraal doordringt in de duisternis.

‘t Werk van God is niet te keren, omdat Hij erover waakt,

En de Geest doorbreekt de grenzen, die door mensen zijn gemaakt.