Veel vrucht

Tekst: Tekst: Johannes 15 : 5 “Ik ben de Wijnstok, u de ranken; wie in Mij blijft, en Ik in hem, die draagt veel vrucht, want zonder Mij kunt u niets doen.”


Thema: “Veel vrucht”


De Heere Jezus heeft tijdens Zijn optreden op aarde veel met de mensen gesproken, in het bijzonder tot Zijn discipelen. Deze gesprekken krijgen het karakter van onderwijs. Als de Zoon van God spreekt Hij namens Zijn Vader over Zijn Vader. Als onze hoogste profeet en leraar maakt Hij aan ons bekend hoe wij verlost en zalig worden. Bij dit onderwijs spreekt Hij niet alleen tot ons hoofd, maar ook tot ons hart. Door de Heilige Geest wekt Hij in ons hart de belangstelling voor en werkt Hij de aanvaarding van Zijn onderwijs. Een onderdeel van Zijn onderwijs vinden we in Johannes 15. Dit gedeelte spreekt over de Wijnstok, de ranken en de Wijngaardenier. De Heere Jezus gebruikt dus een voorbeeld uit Zijn omgeving bij de woorden die Hij spreekt.

Als thema heb ik de woorden van “veel vrucht” gekozen. We kunnen die woorden meteen plaatsen in het beeld en het leven van de Wijngaardenier. De wijngaardenier kunnen we eenvoudig ook de wijnboer noemen. Bij het telen van druiven komt heel wat werk kijken. Het klaar maken van de grond. Het verzorgen van de wijnstokken. Het onderhoud van de wijngaard. Het verzorgen van de groeiende druiven tot de oogst, en de oogst zelf. Waarom al die inspanning? De wijnboer ziet graag een goede opbrengt. Veel vrucht. Daar kijkt hij naar uit. Dat geldt niet alleen van de wijnboer, maar van elke fruitkweker, van elke landbouwer en veeboer. Ten diepste geldt dat van ieder mens. We zien graag resultaten van ons werk. Zeker in een maatschappij waarin onze prestatie zoveel nadruk krijgt.
Nu hebben we in dit gedeelte te maken met een beeld, een gelijkenis. De Heere Jezus spreekt niet zomaar over het gebeuren in de wijngaard. Hij geeft ook de uitleg van deze gelijkenis. De Heere Jezus is zelf de ware Wijnstok, Zijn Vader de wijngaardenier, en Zijn leerlingen de ranken. Het gaat er dus niet om dat onze wijngaard, onze boomgaard, onze akker of ons bedrijf resultaten boeken, maar om ons eigen leven, en het vrucht dragen van ons leven. We komen hiermee op het spoor waar het in ons leven op aan komt. We hebben het leven uit Gods scheppende hand ontvangen. Hij geeft dat met een bedoeling. Hij geeft het opdat wij veel vrucht zullen dragen. Nu komende we bij een spannende vraag: Draagt mijn leven vrucht, veel vrucht zelfs? Wat bedoelt de Heere Jezus met vrucht? Het is goed om deze vragen op ons in te laten werken. Er dreigt een gevaar in ons drukke leven dat we met zoveel dingen bezig zijn dat we onvoldoende aandacht geven aan ons eigen bestaan. Ons eigen leven is toch zoveel belangrijker dan ons bedrijf? Wat is de winst van ons eigen leven? Welke vruchten hangen er aan mijn levensboom? Wie zichzelf deze vraag durft stellen, en dit Bijbelgedeelte spoort ons daartoe aan, zal bijna vanzelf nog meer vragen stellen. Wat zie ik als vrucht in mijn leven? Hoe krijg ik een vruchtdragend leven? En wat nog belangrijker is, wat zijn vruchten in het oog van de Heere Jezus?

In dit gedeelte valt op dat de Heere Jezus het vrucht dragen van de ranken
verbindt aan het blijven in de wijnstok. Dat spreekt voor zichzelf in elke wijngaard. Een afgewaaide tak, een afgerukte en afgezaagde tak zal nooit vruchten kunnen dragen. Om vrucht te kunnen dragen in ons leven zijn we aangewezen op de ware Wijnstok, de Heere Jezus. De rank krijgt de voedingsstoffen via de wijnstok. Om het nog duidelijker te zeggen: we kunnen alleen vrucht dragen door de woorden van de Heere Jezus, en het leven in gehoorzaamheid aan Zijn woorden. Dat krijgt hier alle nadruk. Ook klinkt de ernst in dit gedeelte door. Zonder het blijven in de Wijnstok, zonder het gehoorzamen aan Zijn woorden, wacht het buitengeworpen worden, het verdorren en het verbranden.

We gaan opnieuw naar de vraag: draagt mijn leven vrucht? Draagt mijn leven vrucht in de ogen van de Heere Jezus? Daar is de Vader, de Wijngaardenier op uit. Daarvoor heeft Hij Zijn Zoon gegeven. Dat maakt ons leven zinvol. Het antwoord op deze vraag kunnen we geven door goed naar de woorden van de Heere Jezus te luisteren. Als Mijn woorden in u blijven. Dit is beslissend. Een leven lang leerling. De vreugde en de kracht te ervaren van Zijn woorden. Een leven lang ons laten gezeggen. Nee, niet door onze wisselende omgeving, de waan van de dag en onze inzichten. Maar door Hem, de goede Herder, die ons het leven geeft. We zien voor ons Maria, aan de voeten van de Heere Jezus, luisterend. Zij had het goede deel uitgekozen. Aan dit blijven in Zijn woorden is de belofte van veel vrucht verbonden.

Veel vrucht. In de gelijkenis is de wijnboer daar op uit. Daarom gaat hij ’s morgens op tijd uit bed en aan de slag in de wijngaard. Hij loopt langs de wijnstokken. Al het nodige werk. Hij weet het, hij ziet het al voor zich: Na alle noeste arbeid, gerijpt door de zomerzon, komen daar straks de volle en smaakvolle trossen. En nog verder, de kostbare wijn. Veel vrucht, dat gaat niet buiten onze inspanning om. We ontdekken juist de inspanning, de moeite. Omdat het woord van Christus altijd botst met ons eigen denken en willen. Veel vrucht. Die komt niet in de eerste plaats door onze handen stevig te laten wapperen. Die komt er als we onze handen vouwen en gaan  bidden “Uw wil geschiede”, mag ik Uw wil, die alleen heilig en goed is, zonder enig tegenspreken gehoorzaam zijn. Veel vrucht. Is mijn hart hierop gericht?

Ds. J.M. Viergever