Psalm 27

Tekst: Psalm 27: 1 en 14

Psalm 27 is voor velen een lied waarin het leven van het geloof uitgetekend wordt. En daarom een Psalm die graag gezongen wordt. Wanneer we deze Psalm bezien, valt op dat hij in twee delen is te onderscheiden: vers 1-6 en vers 7-14. Dit blijkt uit de manier waarop de HEERE ter sprake komt.  In het eerste gedeelte van de Psalm is dat in de 3epersoon; er wordt óver de HEERE gesproken.“Hij doet mij schuilen in Zijn hut.” vs. 5. “Ik zal in Zijn tent offers brengen.” vs. 6. Vanaf vers 7, in het tweede deel, word de HEERE áángesproken; het is in de 2epersoon. “HEERE, leer mij Uw weg.” vs. 11. Ook  inhoudelijk  is  er  onderscheid  op  te  merken.  In  het  eerste  deel  klinkt  de  jubel  van  het geloofsvertrouwen (vs. 1,3). Terwijl in het tweede deel de klacht en smeking de overhand heeft. Al eindigt de Psalm ook weer vol van geloof.

Het opmerken van deze onderscheiding is temeer heilzaam, omdat beide elementen voorkomen in het leven van één persoon: David. Ook bij ons kan dit het geval zijn. Het ene moment zit alles mee, en heb je het goed naar je zin; maar op een ander moment zit alles tegen en zit je in de put. Het is juist het mooie, krachtige van het geloof, dat het zowel in tijden van jubel als in tijden van klacht, ons richt op de HEERE God. Het gaat om Hem in heel ons leven. Hij is de Eerste en de Laatste. Zonder Hem kunnen we niets doen.

Het geloofsvertrouwen sprankelt door heel de Psalm heen. Wellicht heeft Paulus zich door deze Psalm laten inspireren, toen hij schreef: “Indien God voor ons is, wie zal tegen ons zijn?” (Rom. 8:31) ‘Sterk in de Heere’ staat boven deze psalm. “Ga dan heen in deze uw kracht, heb Ik u niet gezonden”, werd Gideon verteld toen hij geroepen werd om de Midianieten te verslaan. “Ik vermag alle dingen, door Christus die mij kracht geeft”, schrijft Paulus inde brief aan de Filippenzen.

Allemaal  voorbeelden  van  waar  het  op  aan  komt  in  ons  leven:  Dat  we  God  aan  onze  zijde hebben. Ja meer nog, dat God in Christus het fundament is onder heel ons leven. Op deze manier kunnen we het leven aan. Op deze manier kunnen we vol vertrouwen en hoopvol door het leven. Ontspannen ook. In de ruimte van de Geest.

Het winterwerk is weer begonnen. Allerlei bijeenkomsten en activiteiten komen eraan. Laat al ons bezig zijn, persoonlijk en binnen de gemeente, in deze afhankelijkheid en in dit vertrouwen op God gebeuren. Ook hierin wil Hij de Eerste en de Laatste zijn. En ook hierin mag dit vertrouwen een stukje ontspanning geven.

N.F.L. de Leeuw, VDM