Onbezorgd leven

Tekst: Filippenzen 4 : 6
“Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles, door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God.”

Thema: Onbezorgd leven
Wie zou dat niet willen? Onbezorgd leven! Wellicht hebben we in de vakantieweken er iets van beleefd. Weinig verplichtingen, even geen zorgen aan het hoofd. Daar kan je van genieten, dat zou je vast willen houden. Na de vakantieperiode pakken we de draad van de dagelijkse dingen op. Allerlei dingen vragen onze aandacht. In de agenda staan de nodige afspraken. Allerlei dingen houden ons bezig. De een maakt zich zorgen over zijn gezondheid, een ander piekert over zijn geliefden, een volgende krijgt hoofdpijn van en bij zijn werk, weer een ander zit vol (on)geloofsvragen. Hoe moet dat, kan dat wel, onbezorgd leven?!

Wanner we deze woorden op ons in laten werken dan wordt het ons duidelijk dat de apostel Paulus zijn gemeenteleden in Filippi kent, en dat hij hen met hun zorgen wil bijstaan en bemoedigen. Wat meer is, hij mag spreken namens zijn Zender. De Heere wekt ook ons in deze woorden op tot een onbezorgd leven. Wellicht zult u zeggen dat dit makkelijker gezegd is dan gedaan. Toch zijn deze woorden geen goedkoop praatje. Paulus heeft dit zelf geleerd op de school van Gods genade.. Hij wijst ook de weg naar een onbezorgd leven. Dat blijkt uit het tweede gedeelte van het vers. Hij wekt ons op tot het gebed. Daarin ligt de sleutel tot een onbezorgd leven. Laat al uw verlangens bekend worden bij God. Dat is een hele opgave. Welke verlangens leven er bij u? Om zover te komen dat we alles waar we mee zitten in ons gebed aan de Heere kunnen vertellen. Zoals een kind thuis alles kan vertellen wat er die dag is gebeurd. We merken het. Alleen al het kunnen uitspreken, het weten dat de Heere een luisterend oor voor ons heeft, het besef, ik sta er niet alleen voor, Een die mij begrijpt, wat geeft dat alleen al een brok opluchting. Dat is niet het enige. Er gebeurt nog meer in het gebed. In het gebed komen we voor Gods aangezicht. Het is als met het beklimmen van een heuvel. Vanaf de top krijgen we een overzicht en een vergezicht over de omgeving. Zo is het ook in het gebed. Voor Gods aangezicht krijgen we een ander zicht op ons eigen leven, en al die dingen die een mens in beslag kunnen nemen. In het gebed krijgen we een veilige plek om op enige afstand naar ons leven te kunnen kijken.

Bij Hem gaan we anders naar ons eigen leven kijken. We ontdekken dat al onze zorgen te maken hebben met de gebrokenheid in dit leven die er met de zonde gekomen is. Mooie dingen gaan stuk. Zoveel dingen gaan heel anders, als dat wij hadden gewenst. Door gebed heen leren we stil te staan bij onze eigen aandeel in die zorgen. Wat kunnen we ons een zorgen maken, een zorgen op onze hals halen. Het is een levenswijsheid die zegt “een mens lijdt dikwijls het meest, door het lijden dat hij vreest, …” Door het gebed worden we gesterkt om tegenslag te dragen. Bij de Heere ontdekken we dat er vergeving is voor onze fouten en tekorten. Voor Gods aangezicht mogen we het zien, dat, als er een deur dicht gaat in ons leven, Hij weer een andere deur voor ons opent. Meerdere keren heeft de Heere verrassend geantwoord op het gebed. Vele getuigenissen zijn er van in de Bijbel en door de eeuwen heen. Wellicht kunt u ze ook in uw eigen leven aanwijzen.

Krijgen we altijd een pasklaar antwoord? Krijgen we bij het gebed steeds wat we verlangen? Zorgt de Heere God er altijd voor dat onze zorgen weggenomen en opgelost worden, zoals wij dat hadden gedacht? Dat schrijft de apostel Paulus niet. Hij zegt iets anders. Daar, waar wij met onze beslommeringen tot Hem gaan, ontdekken we hoe Hij zorgt. De vrede van God zal uw harten en uw gedachten bewaken in Christus Jezus. Woorden om over na te denken. Hij zegt ons de vrede van God toe. Hoe werkt dat? Onze weg kan zomaar een doodlopende weg lijken. We zien geen uitweg, en we kunnen niet verder. God opent een weg. Een weg via het kruis, en de Gekruisigde. Door Jezus Christus mag ik weten van Gods nabijheid en genade. Bij Hem mag ik weten van de toekomst die Hij bereid heeft en die voor mij wacht. Bij Hem mag ik weten dat Hij met mij gaat op de weg, elke dag opnieuw. Dat geeft vertrouwen en rust  in Gods goede zorg. Hij zal mij bijstaan, Hij zal ook morgen een weg wijzen.
Dat geeft een nieuw zicht op mijn leven. Ik leg mijn zorgen en gepieker in Zijn handen. Daar kan ik het kwijt. In het gebed krijg ik rust en vrede, ook als dingen heel anders lopen en gaan. In het gebed oefenen we zorgen in Zijn handen neer te leggen, en onbezorgd op te staan.

Ds. J.M. Viergever