Ken Hem in al uw wegen

Tekst:
Ken Hem in al uw wegen en Hij zal
uw paden recht maken. Spreuken 3 : 6.


Het eerste nummer in het nieuwe jaar. Vragen op allerlei terrein wachten in dit nieuwe jaar op ons antwoord en op onze beslissingen. Daar zijn vele beslissingen, die door ons allen genomen moeten worden. Voor de één liggen deze op het ene vlak en voor de ander weer op een ander vlak. In deze kerkbode willen we u wijzen op het woord uit het boek Spreuken. Het is een welgemeende raad, die u bij de intrede van het nieuwe jaar wordt gegeven. Een raad, die alleen tot eigen schade kan worden verwaarloosd. Aan ons Schriftwoord ging vooraf een woord meer negatief van inhoud, namelijk: Steun op uw verstand niet. Dat wil niet zeggen, dat wij ons verstand dit jaar in onze beslissingen hebben uit te schakelen, maar dat we ons verstand niet normerend gezag toekennen. Heeft God ons ons verstand als een nuttig instrument geschonken om te gebruiken, dit gebruik, dit juiste gebruik is niet gelegen in het toekennen van het beslissende woord aan ons verstand. Daarmee verliest ons verstand de functie, waartoe God het ons heeft gegeven.

Daarom is het positieve van ons Schriftwoord gelegen in het: Ken Hem in al uw wegen. Let wel op het woord uw wegen en niet Zijn wegen. Onze wegen, waarin beslissingen door ons genomen moeten worden, waarin levensgedragingen en levenshoudingen besloten zijn, dienen niet aan de norm van ons verstand, maar aan de norm van Gods Woord te zijn onderworpen. Hem kennen in al onze wegen, is onze wegen aan Hem toevertrouwen en in het licht van Zijn Woord plaatsen. In onze wegen, in onze levensomstandigheid en in onze levenspositie naar Zijn wil vragen. Houdt dit niet een erkentenis in, die ons van nature nu bepaald niet ligt? Vragen niet uit een soort beleefdheid, maar vanuit een overgave aan Hem en een vertrouwen in Hem is de gevallen mens echt niet van nature eigen. Eigen of niet eigen voor een ieder de welgemeende raad: Ken Hem in al uw wegen. Dit kennen houdt ook in luisteren niet met het oor, maar met het hart naar Zijn woord. Dit alles betekent, onze zienswijze vaak moeten prijsgeven voor datgene, dat van Godswege ons gezegd wordt. Daar is in het leven van de mens een opgeven, waardoor geen verlies maar winst wordt geboekt. Daar waar het onze wordt opgegeven door Hem in onze wegen te kennen, zijn de wegen vaak verborgen voor ons verstand, maar achteraf veel beter en veel heilzamer voor de mens. Hij zal uw paden recht maken wijst in deze richting. Recht maken niet Zijn wegen, maar onze wegen. Onze paden zijn van nature niet recht, onze paden zelfs door het scherpzinnigste verstand gekozen, voeren niet naar geluk, maar zullen leiden naar ons ongeluk. Het recht maken van onze paden ligt buiten ons vermogen. Daarom is dit woord zo heerlijk van inhoud. Het spreekt van een recht maken Gods van onze paden en onze wegen. Daarom zijn Zijn gedachten hoger dan onze gedachten, wanneer Hij Jezus Christus, de Zoon van Zijn liefde, bracht in deze zondige wereld. Niet om met ons mee te doen, niet om ons een mooi voorbeeld te zijn, maar opdat in Hem God recht maakt het levenspad van een ieder, die God leert kennen in al Zijn wegen.

Wegen zijn voor God niet te krom, levens zijn voor God niet te verloren, levens zijn voor God niet slecht, levens zijn voor God niet te onmogelijk om recht gemaakt te worden in Hem, Die is afgedaald in onze bedeling. Een nieuw jaar voor ons. Wat zal het brengen, wat zullen wij er van  maken. Het komt tot een ieder van ons: Ken Hem in al uw wegen en Hij zal uw paden recht maken.
Overgenomen uit Hervormd Onstwedde, januari 1963.       
Uw scriba.