Dromen van zeven koeien

Tekst : Genesis 41 : 2

“En zie, uit de Nijl kwamen zeven  koeien op, mooi van uiterlijk en vet van vlees, en ze graasden in het rietgras.

Thema: Dromen van zeven koeien.


Wie doet dat nog? Dromen van zeven koeien, zeven vette koeien. We moeten dan terug naar de tijd dat de veeteelt kleinschalig was en het bezit van zeven koeien een behoorlijke veestapel was. Toen kon er van gedroomd worden, zeven vette koeien, een groot bedrijf. Dat is nu anders. Door de schaalvergroting in de veeteelt zien we grote bedrijven van 75 koeien en meer. We vinden ze in de moderne stallen en als het meezit, dan zien we ze bij elkaar in de weilanden in de zomermaanden.
Wie droomt van zeven koeien? Niemand minder dan de farao. In zijn droom staat hij bij de rivier van zijn land, de Nijl. Uit die rivier komen zeven koeien het land op. Nu weten we, dat in dromen allerlei beelden voor onze ogen komen, die ver kunnen afstaan van de werkelijkheid, of niet kunnen gebeuren in het echt. Koeien die uit de Nijl komen. Dat zal niet vaak gebeuren. Van een krokodil kunnen we ons dat voorstellen, van koeien niet. Dit is het eerste dat opvalt. Maar er gebeuren nog meer aparte dingen in deze droom. Eerst leek het een rustig tafereel, de koeien komen uit de Nijl en gaan dan op de oever grazen in het gras dat daar groeit. Maar dat duurt niet lang. Even later komen er nog een keer zeven koeien uit de Nijl. Maar wat een verschil. Ze zijn mager, zonder vet en nauwelijks vlees op de botten. Opnieuw gebeurt er iets merkwaardigs. De zeven magere koeien eten de vette koeien op. Er zijn dieren die soortgenoten opeten, maar van runderen kennen we dat niet. En nadat ze de vette koeien hebben opgegeten, zijn ze nog even mager en lelijk als daarvoor. We kunnen ons zomaar voorstellen, dat de farao onrustig is wakker geworden na deze vreemde en verontrustende droom.

Wat heeft deze droom hem te zeggen? Wat gebeurt er als de farao over deze koeien droomt? De farao is toch geen veehouder? Van zo iemand kun je verwachten dat hij over koeien droomt. De farao beseft, dat dit niet zomaar een droom is, zoals ieder mens droomt in zijn slaap. Zeker niet als daar ook nog de droom van de zeven aren achteraan komt. Er is iets bijzonders met deze droom aan de hand. Wie zal hem dat kunnen vertellen? Zelf wist hij het niet en zijn wijzen hielpen hem ook niet verder. Niemand minder dan Jozef, die uit de gevangenis wordt gehaald, zal hem dat vertellen. Jozef weet dat de droom over die zeven koeien van God komt. In de droom maakt God aan farao bekend wat Hij gaat doen. Jozef mag aan farao de betekenis van die droom bekend maken. De meesten van ons kennen de uitleg. Die zeven vette koeien staan voor zeven vette jaren, zeven jaren van overvloed. De zeven magere koeien staan voor zeven magere jaren, jaren van hongersnood. Dat staat er te gebeuren. De droom aan farao staat in een groter verband. Het grote verband is Gods leiding in het leven van aartsvader Jakob en zijn zonen. Door de droom heen werkt God, niet alleen in het leven van farao, maar zorgt Hij ervoor, dat Jakob en zijn nageslacht tijdens de hongersnood gespaard blijven als Jozef onderkoning is geworden.

We komen dan ook op het spoor van datgene wat de Heere ons hierin wil duidelijk maken. In dit gedeelte, in de droom van farao zien we Gods macht en leiding in het leven van mensen. Daar staan we lang niet altijd bij stil. We leven in een tijd waarin we denken, dat we de meeste dingen zelf kunnen en moeten doen. En daar zijn we druk mee bezig. Velen om ons heen gaan uit van de maakbaarheid van het leven. We zijn afhankelijk geworden van de moderne techniek. Gods regering over ons leven en over de wereldgeschiedenis? Gods regering van hen die aan de touwtjes van de macht trekken? Geloven dat God, door die schijnbaar kleine dingen als een droom, alles leidt? Het besef van Gods regering neemt rondom om ons heen af. In dit gedeelte verwonderen we  ons over Gods leiding in het leven van de aartsvaders. De droom van farao wekt ons op tot het vertrouwen in deze God. Wie kan beter zorgen dan onze Heere? In dit gedeelte wordt duidelijk dat ook in Israël en Egypte de mensen in Bijbelse tijden bekend waren met de koe, het rund, de os en het kalf. We lezen over het ploegen met ossen, toen er nog geen trekkers waren. Ze aten bij bijzondere gelegenheden “het gemeste kalf”. Het  rund mocht als offerdier worden gebruikt in de dienst van de Heere. Met deze droom begint de Heere met een wending in het leven van de farao, van Jozef, van Jakob en zijn familie.
Dat is niet de enige keer, dat de Heere werkt. Heel de Bijbel is daar vol van. Op Zijn tijd geeft Hij Zijn eniggeboren Zoon, de Heere Jezus. Hij gaat door met Zijn werk in het leven van mensen en het zalig maken van zondaren. Dwars door alles waar wij mensen mee bezig zijn, op ons dorp en in de wijde wereld, werkt de Heere aan Zijn plannen en voert die ook uit. We weten van Zijn plan en werk: Hij zal een groot volk in het leven behouden, door het geloof in de Heere Jezus.
De droom met de  koeien van farao: de Heere regeert.
Een waarheid als een koe.

Ds. J.M. Viergever