De duif met een olijfblad

Tekst: Genesis 8 : 11a
“En de duif kwam naar hem toe tegen de avond; en zie, er was een afgebroken olijfblad in haar snavel".

Thema: De duif met een olijfblad.


De duif is zowel in Nederland als in Israël een veel voorkomende vogel. Het is een mooie vogel. Psalm 68 zingt daar over:
Gelijk een duif, door ’t zilverwit,
en ’t goud, dat op  haar veed’ren zit
bij ’t licht der zonnestralen,
ver boven and’re voog’len pronkt.

In de Bijbel wordt deze vogel regelmatig genoemd. Het is één van de reine vogels. In Lukas 2 lezen we van het voorstellen van de Heere Jezus in de tempel en het brengen van het offer van duiven. Het was dus ook een offerdier en wel voor de armen. Bekend is het baltsgedrag van duiven. Uitgebreid koert het mannetje rond een duivin om haar het hof te maken. In het boek Hooglied is de duif een symbool van de liefde tussen man en vrouw. De eerste keer dat we in de Bijbel over een duif lezen is in de geschiedenis van Noach. We kennen de geschiedenis van Noach met de ark, met daarin de dieren en ook de vogels. Bij de zondvloed gaat Gods oordeel over de aarde. Noach met de fauna in de ark worden gespaard. Na de zondvloed ging het water langzaam zakken. Het is  al bijna een jaar na het begin van de zondvloed. Hogere gedeelten land vallen droog. Eerst liet Noach een raaf uit, een aaseter. Dan laat hij een duif uit de ark vliegen, deze leeft van planten en zaden. De eerste keer vloog de duif rond en kwam terug naar de ark. De tweede keer kwam ze terug met een takje en een blad van de olijfboom. Bij de derde keer bleef ze weg.

Op de tweede terugkeer met het olijfblad wil ik de nadruk leggen.
Het zal voor Noach best spannend zijn geweest toen hij de duif weg liet vliegen. Zal ze terugkomen of zal ze wegblijven? Dat de raaf wegbleef kunnen we begrijpen. Dat is een aaseter en dat was er na de zondvloed in overvloed. Maar de duif?  Zal de duif al voedsel kunnen vinden na de zondvloed? Hoelang zal het voor Noach nog gaan duren in de ark? Het gaat avond worden. Het gaat schemeren. Kijk, daar komt een vogel aanvliegen, dat moet de duif zijn. Als Noach de duif binnenlaat in de ark, dan ziet hij iets bijzonders. Een takje met een olijfblad er aan. Deze duif is ook een postduif. Met het takje komt een bericht. Wat zal Noach gedacht hebben? Het is voor hem een bewijs, dat er ergens dichtbij een olijfboom opnieuw is gaan uitlopen na de zondvloed. Teken van nieuw leven. Opvallend is, dat er niet zomaar een blad genoemd wordt, maar het blad van de olijfboom.
De olijf is in Israël een heel waardevolle boom. Daar groeien de olijven aan, een belangrijke bron voor plantaardige olie. Het takje met het blad is een teken van hoop. Nu weet Noach het, het zal niet zolang meer duren, dan mag hij uit de ark, dan is de aarde weer bewoonbaar.

Wat heeft deze geschiedenis ons te vertellen? Dat is allereerst een diep ernstige boodschap. Deze geschiedenis zal nog een keer herhaald worden. Veelzeggend spreekt de Heere Jezus, dat het zal zijn als in de dagen van Noach bij Zijn komst. Een leven los van God en Zijn heilzame geboden. Zoals in de dagen van Noach de wereld gestraft werd met de zondvloed, zo zullen er ingrijpende dingen gebeuren bij de komst van de Heere Jezus. Hij zal rechtvaardig oordelen. Hij zal afrekenen met de zonde en de goddelozen. De ark van Noach is het beeld van Christus. Alleen in Christus, de ark zijn we veilig en worden we bewaard voor Zijn toekomst. Van Noach en zijn familie lezen we dat ze de ark zijn binnen gegaan. Kan dat van u en mij ook gezegd worden? De tijd dringt. Wacht niet totdat het te laat is.

Het tweede, dat we horen is rijk aan troost en hoop. Het oordeel van God over zondige mensen is niet het laatste woord. Door het oordeel heen zal er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde komen. Daar zal alles nieuw zijn. De eerste dingen gaan voorbij. Daar geen tranen en geen moeite meer. Omdat de oorzaak van tranen en moeite, de zonde er niet meer zal zijn. Noach ontvangt in de ark, in die olijftak van de duif,  het teken. Een nieuwe toekomst breekt aan. Niet alleen Noach ontvangt een teken van het nieuwe leven dat wacht. Ook wij. Welk teken ontvangen we dan? Waar kan ik me aan vast klampen? Wat is het teken van onze hoop? Zoals voor Noach de olijftak teken van een nieuw begin was, zo hebben we op Pasen het Teken gekregen. Gods nieuw begin door de opstanding van de Heere Jezus uit de dood. Zoals Noach met die olijftak in zijn hand een olijfboom en olijfbomen voor zich zag, zo zien we met het Evangelie van Zijn opstanding in de hand, de Heere Jezus met eer en heerlijkheid gekroond, een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, met  het nieuwe Jeruzalem. Daar zal God wonen bij de mensen.
Nu begrijpen we ook waarom de duif het beeld is geworden van de Heilige Geest. De duif bracht de olijftak bij Noach en daarmee hoop op een nieuwe toekomst. De Heilige Geest brengt ons meer dan een nieuwe olijftak. Hij brengt ons Gods Evangelie van de nieuwe tijd. Zijn Zoon, opgewekt uit de dood. Met Noach verwachten we die tijd  met groot verlangen.

Ds. J.M. Viergever