Bewaren

Tekst: Psalm 121

De Psalmen 120 tot en met 134 zijn liederen Hammaälôth, Pelgrimsliederen, liederen voor onderweg. Deze liederen werden gezongen door de Israëlieten als ze, minstens eens per jaar, naar één van de Joodse feesten in Jeruzalem gingen; Pesach. Loofhuttenfeest  Of grote Verzoendag.  En onderweg werd gezongen, om de moed erin te houden, om elkaar te bemoedigen, en voor de gezelligheid. Het geeft een stukje verbondenheid. Bij de vierdaagse bijvoorbeeld wordt heel wat afgezongen.  Dat loopt lekker.

Bij de Israëlieten komt er nog wat bij. Voor hen zijn de liederen Hamaälôth vooral liederen  vol vertrouwen, vertrouwen op de Heere. Hij zal voor ons zorgen onderweg. Hij zal er zijn, Hij zal er bij zijn. Hij zal ons bewaren

Bewaren, bewaarder, dat is een woord wat heel vaak voor komt in de Psalmen. In deze 121e Psalm zomaar 6 maal.

Er zijn dingen die moet je goed bewaren. Je paspoort en je verzekeringspapieren berg je goed op. Je portemonnee laat je, als het goed is, ook niet zo maar slingeren.

Er is nog een andere betekenis van dat woord bewaren, het heeft dan meer weg van bewaken, of anders gezegd; beschermen. Vroeger noemde men een kleuterschool wel een bewaarschool.

De Heere is uw Bewaarder zegt vers 5 van dit reislied. Op reis, onze reis, onderweg. Op weg in het pas begonnen  nieuwe jaar; op weg ook  naar de eeuwigheid. Of ligt dat buiten onze belevingswereld?

De Heere is uw Bewaarder en in vers 7 lezen we datnog een keer.

De Heere zal u bewaren, die Bewaarder Zal niet sluimeren noch slapen.

Wie God bewaard is wel bewaard.

En dan eindigt dit pelgrims lied met die prachtige woorden: De Heere zal uw uitgang en uw ingang bewaren.

Dat betekende toen, voor de Israëlieten; de Heere zal u bewaren van het moment dat u uw huis uitging (uitgang) totdat u  Jeruzalem binnen  zal gaan (ingang) De hele weg is Hij aan hun zijde, naast hen.
Hij zal bewaren.

Wat een bemoediging. We mogen nog een diepere, geestelijk betekenis aan deze woorden geven. Dan heeft het betrekking op ons leven, of eigenlijk moet ik zeggen; de uitgang uit ons leven. Als de Heere dat bewaart dan betekent dat, dat Hij dat in Zijn hand heeft, dat alles zal gebeuren op Zijn tijd en Zijn manier. De uitgang, de uitgang uit dit leven en de ingang, de ingang in Zijn heerlijk Koninkrijk. De Heere Zal daar voor zorgen, voor ieder die Zijn verschijning heeft lief gekregen. Zo mogen we getroost leven en eenmaal zalig sterven, want...

Dan zien we het mooiste en het rijkste woord uit deze Psalm: Uw ziel zal Hij bewaren!

Zo mogen we het nieuwe jaar 2021 beginnen; Hij zal er zijn, erbij zijn. Betekent dat dan dat ons niets kan overkomen? We weten wel beter. Bewaren wil niet zeggen; in een glazen (huisje zetten, onaantastbaar.

O zeker, ook het afgelopen jaar heeft Hij ons bewaard, bewaard, door de crisis heen. En voor het nieuwe jaar, hebben we begrepen, is de crisis nog niet zo maar voorbij, integendeel. Maar: Uw schaduw aan uw rechterhand. De schaduw is er altijd, ook alsje die niet ziet. Ook als de zon niet schijnt; Gij zult mij voor benauwdheid trouw bewaren.

Een nieuw jaar begonnen, het jaar onzes Heeren 2021.

En waar g’ u heen moogt spoeden, zal Hij eeuwig u behoeden

En als dit jaar ons laatste jaar zal zijn... Uw ziel zal Hij bewaren!

Ds. N. Noorlander