Jeugdclub Gij zijt de Leidsman mijner jeugd (16+)Het doel van de jeugdclub is:

 • De jeugd bewaren bij het Evangelie van Jezus Christus.

 • De jeugd in aanraking brengen met het De Bijbel en het Geloof.

 • De jeugd leiding en daadwerkelijk bijstand te geven bij haar ontwikkeling, ontspanning en besteding van vrije tijd.


De leiding van de club verwacht van de leden:

 • Op tijd aanwezig zijn (vóór 20.00 uur). Als je eerder weg moet graag doorgeven aan een leider.

 • Eén keer per jaar, via begunstigersboekjes donateursgeld innen (onder andere voor het jaarfeest, clubweekend).

 • Tenminste één keer per jaar een vrij onderwerp verzorgen, bij afwezigheid zelf voor vervanging zorgen.

 • De contributie bedraagt per jaar € 30,00. Dit moet voor 1 november 2015 aan de penningmeester worden voldaan.

 • Bij opzegging voor 1 januari wordt de helft van het lidmaatschap (€ 15,00) terug betaald.

 • Opzeggen van het lidmaatschap moet bij de secretaris.

 • Koffie- en theegeld is betaald d.m.v. de contributie.

 • Voor bijzondere activiteiten (dropping, schaatsen e.d.) de deelnamekosten bij opgave voldoen.

 • Iedereen mag introducés meenemen.

Webpagina jeugdclub 16+
 

 

februari 2024


Goedendag gemeenteleden,

Het nieuwe jaar is begonnen, ook voor de 16+ club. Wij hebben erg genoten van de nieuwjaarsvisite die plaats vond op 5 januari. Het nieuwe jaar begon erg koud.
Door de kou hebben we een aantal clubavonden op het ijs doorgebracht.

Ook hebben wij een leuk nieuwtje te vertellen.
De 16+ club organiseert D.V. vrijdag 9 februari voor jong en oud een bingoavond met te gekke prijzen. Inloop: vanaf 19.15 uur en start om: 19:30 uur.
Hierbij hopen wij samen met u en elkaar een gezellige avond te beleven.

Met vriendelijke groet
Bestuur en leden van de 16+club
 

januari 2024

Met dankbaarheid blikken we terug op de afgelopen maanden waarin we als jeugdclub gezellige en leerzame momenten hebben beleefd.
 
Op 1 december mochten we het Sinterklaasfeest vieren. Een gezellige avond vol verrassingen en cadeautjes voor iedereen. Vervolgens hebben we op 15 december samen met de club het kerstfeest mogen vieren. We hebben op deze speciale avond samen genoten van een heerlijk etentje. Iedereen bracht een (zelfgemaakt) gerecht mee, wat zorgde voor een sfeervol en culinair samenzijn.
 
Wegens de feestdagen hebben we in december slechts één reguliere clubavond gehad, dit was een waardevolle bijeenkomst waarin we ons verdiepten in het thema: "Hoop", in het licht van advent.
Vol verwachting uitkijken naar onze Redder en Verlosser!!"
 
Ook hebben wij samen de InSight Worship Kerst Special in Pagedal op 16 december bezocht, waar we samen het kerstfeest mochten vieren.

We zijn enthousiast om samen het nieuwe jaar in te luiden en te groeien in het geloof. De clubavonden zullen in januari zoals gepland doorgaan.
 
Laten we met verwachting en dankbaarheid het nieuwe jaar tegemoet gaan, wetende dat God ons blijft leiden in onze clubavonden en in ons persoonlijk leven.

Namens de Jeugdclub 16+
 

december 2023


Goede en mooie clubavonden hebben wij tot nu toe gehad. Een gezellig en goed samenzijn met elkaar. Rondom de Bijbel zijn wij langs diverse bijbelse thema’s gegaan.  Ook hebben we het gehad over actualiteiten die nu in de wereld spelen en hebben we onderzocht wat de Bijbel hierover vertelde. Gevolgd door een spel of gezellige activiteit.

17 november waren wij met een deel van onze club bij een gezellige goed georganiseerde avond in samenwerking met de 3 kerken hier in Onstwedde. Wij waren te gast in het verenigingsgebouw van de Christelijk Gereformeerde kerk. Na een korte uitleg door hen, werden wij in groepen opgedeeld. In een gedeelte van het dorp waren diverse opdrachten uiteengezet. Ieder goed antwoord werd bij terugkomst beloond met een chocolademunt. Maar in het parcours waren ook diverse “Hunters” (jagers).  Die personen konden ook weer munten afpakken van een groep. Dit resulteerde in een ranglijst met een winnende groep!!

Afsluitend was er in het gebouw nog iets lekker te drinken en te eten.  
Mooi om zo met mede gelovigen samen op te trekken en er met elkaar een gezellige avond aan over te houden.


Uitnodiging!!!
Op D.V. 9 februari 2024 organiseren wij als club een bingoavond voor jong en oud. Hierbij zijn mooie prijzen te winnen. Dus reserveer deze datum alvast in de agenda!!!
    Grote zaal d’ Ekkelkaamp
    Aanvangstijd 19:30

Agenda:
-    1 december        clubavond, sinterklaas
-    8 december        clubavond
-    15 december         clubavond, Kerstviering
-    23 december        geen club
-    30 december        geen club
-    6 januari            clubavond, Nieuwjaarsinstuif
-    12 januari            clubavond
-    19 januari            clubavond
-    26 januari            clubavond
-    9 februari            Bingoavond
-    24 – 26 mei         CLUBKAMP

Namens het bestuur 16+,
Harmen, Niek, Annelyn, Anja en Diesmer
 

november 2023

We kijken terug op een aantal fijne clubavonden. Wat fantastisch dat we de avonden mogen vullen met een enthousiaste groep jeugd. In een ontspannen sfeer is er aandacht voor elkaar en gesprek over het geloof. Het jaarthema van de HGJB 'houd vol' komt ook op de club terug. We mogen als vissen zijn die tegen de stroom in zwemmen. Dat valt soms niet mee! Dan moet je wel volhouden!
Een ander dier dat aan de orde kwam was een 'eendje'. We mogen weten dat we nooit in ons 'eendje' zijn, God is bij ons! Het is goed dat we om elkaar denken. We lazen hierbij over de genezing van de lamme in Bethesda, Jezus keek naar hem om en maakte hem beter. Jezus ziet ons ook, hoe mooi is dat! Daarnaast spraken we over de zorgelijke situatie in Israël.

Ben je tussen de 16 en circa 23 jaar en nog niet (opnieuw) bij onze club geweest?
Kom gerust een keer langs, je bent van harte welkom! Het is natuurlijk ook heel fijn als ouders jongeren aanmoedigen om de club te gaan bezoeken.

Bij een reguliere clubavond is er inloop vanaf 19.45 uur, we starten om 20.00 uur.
Agenda voor november/december:
3/10 november:      geen club
17 november:         clubavond
24 november:         clubavond
1 december:           clubavond + sinterklaas
8 december:           clubavond
15 december          kerstviering

Namens het bestuur 16+,
Anja, Annelyn, Diesmer, Harmen en Niek
 

oktober 2023Na een mooie opening van het winterwerk in september hopen we 29 september weer te starten met het clubseizoen.
Net als voorgaande jaren nodigen we iedereen van 16 jaar en ouder uit om op vrijdagavond langs te komen in d’ Ekkelkaamp. De inloop is vanaf 19:45 uur met koffie of thee zodat we om 20:00 kunnen beginnen.
Iedere ‘normale’ clubavond wordt door een van de leiders voorbereid. Hiervoor kan o.a. gebruik gemaakt worden van de jongerenwerkmethode van de HGJB. Deze methode is gebaseerd op deze drie principes: (1) de Bijbel staat centraal, (2) de leefwereld en vragen van jongeren vormen het beginpunt en (3) jongeren ontdekken zelf de antwoorden. Hoe mooi is het dat we iedere keer weer opnieuw mogen ontdekken dat de bijbel ons antwoorden geeft op vragen waarmee we juist in deze tijd worstelen.

Daarom nogmaals de oproep voor alle jongeren; of je nu al heel veel weet van het geloof en de bijbel of juist nog zoekende bent… Iedereen is van harte welkom op onze clubavonden.
De planning voor oktober is als volgt:
29 september    Seizoens-opening met een gezellige avond
6, 13 oktober    Reguliere clubavond
20 oktober    Geen club (herfstvakantie)
27 oktober    Bowlen (o.v.b.)

Namens het bestuur 16+
Anja, Annelyn, Diesmer, Harmen en Niek
 

september 2023


De zomervakantie is weer voorbij. Gelukkig kunnen we elkaar weer ontmoeten na de wel verdiende rust van school en of werk. Ook dit jaar mogen we nieuwe club leden verwelkomen bij onze gezellige en te gekke groep. We beginnen dit jaar het nieuwe club seizoen op vrijdag 22 september. Ook staan er een aantal leuke activiteiten op de planning. Een aantal van deze activiteiten houdt het bestuur nog even voor jullie geheim. Wel kan ik u vertellen dat het weer een leuk seizoen wordt.
Met vriendelijke groet
Het bestuur van 16+ club
 

april 2023


Middels dit schrijven willen wij u en jou informeren over de afgelopen en aankomende periode.
Achteruit kijkend op een tot nu toe rijk gezegend seizoen. Met een gemiddelde groepsgrote van 20-25 personen, is het al vaker voorgekomen dat we extra stoelen nodig zijn!!! Voor elkaar, als jeugd onderling, maar ook voor ons als leiding is dit een dankbaar feit. Buiten onze vaste avonden in d’ Ekkelkaamp hebben we een aantal externe verbindende activiteiten gehad. Hoogtepunt om over na te praten daaruit, is het waardevolle kampweekend!!
Samengevat “CODE ORANJE - STORM - GELOOF -  VERTROUWEN - JEZUS BIEDT REDDENDE UITKOMST”.

Afgelopen week hadden wij een afvaardiging van de ouderling-kerkrentmeesters op bezoek. In deze avond werd uitgelegd wat hun taak is binnen de schaapskudde. De belangrijkste taak is “INSTANDHOUDING EREDIENST”, daaraan bijdragende taken zijn om de financiën en goederen te beheren, om daarmee het leven en werken van de gemeente te ondersteunen. Investeren in de gemeente, onderhoud aan de gebouwen en overige vaste lasten die aan “het gemeente zijn” bijdragen, in het heden en naar de toekomst gericht.    

Het club seizoen nadert het einde van een mooie periode.
Een groeizame tijd, praten in en over het geloof, ontdekken wie ONZE VADER voor ons is en wil zijn en tijd voor spelletjes en gezellig samenzijn!!!
Medio juni, gaan wij nog een spetterende afsluiting organiseren van dit fantastische 16+club seizoen.

Via deze weg willen wij u als lezer, ook bedanken voor uw bijdrage bestemd voor de 16+club van uw gemeente.
Mochten wij u per ongeluk overgeslagen hebben, dan kunt u uw gift alsnog overmaken op het IBAN-nummer van de Diaconie, t.n.v. 16+club.
 

 

maart 2023


In het weekend van 17 februari zijn we met de jeugdclub 16+ op clubkamp geweest. Op vrijdagavond zijn we vertrokken richting Vierhuizen. We zaten hier in een accommodatie. Op de vrijdagavond werd het clubkamp gestart met een bingo. Op zaterdag stonden er verschillende activiteiten op de planning. We zijn naar een klimpark geweest, we hebben een dropping gedaan en de zaterdag werd afgesloten met een bonte avond. Zondagochtend zijn we naar de hervormde kerk in Noordhorn geweest. Het thema van het weekend was ‘Oranje’. Het was een zeer geslaagd weekend.

In de komende weken zullen we langs de mensen gaan met de giftenboekjes. We komen langs om te vragen voor een bijdrage voor de club. We willen u alvast bedanken voor uw gift.

Op zaterdag 13 mei wordt het volleybaltoernooi van de kerk gehouden. Het wordt dit jaar georganiseerd door de jeugdclub 16+. Verdere informatie over het volleybaltoernooi volgt nog, maar noteer de datum alvast in uw agenda!
 

februari 2023


Het jaar 2023 is begonnen. Dit betekent dat we op de helft van het seizoen zijn. Om het jaar leuk te beginnen zijn wij met een aantal leden van de 16+ club naar de nieuwjaarsvisite geweest. We hebben allen hiervan genoten.

Ook staan in het  laatste deel van het seizoen een aantal  leuke activiteiten op het programma. Zo mogen we weer gezamenlijk op clubkamp. Dit jaar gaan we het kampweekend in het kleine dorpje Vierhuizen houden. Het kampweekend is van 17 tot en met 19 februari.
En het volleybaltoernooi staat weer in de  planning waar iedereen vanaf 12 jaar aan mag deelnemen. De verdere informatie over het volleybaltoernooi volgt nog. Alleen mogen we de datum al wel bekend maken. Het toernooi wordt op zaterdag 13 mei gehouden.  Dus zet het in je agenda!!

Groetjes het bestuur
 

januari 2023


Inmiddels zitten we alweer op de helft van het clubseizoen en wat hebben we al veel fijne avonden samen mogen beleven. Naast de reguliere clubavonden hebben we ook een aantal bijzondere avonden samen gehad. 28 oktober hebben we samen gebowld. Het was een avond vol gezelligheid waarbij ongekende talenten naar boven kwamen. Verder hebben we gezamenlijk het Sinterklaasfeest gevierd aan de hand van een pakjesspel. Wat is het geweldig om met zo’n grote groep jongeren samen te zijn; ons clubzaaltje was helemaal vol!

Op 16 december hebben we onze kerstviering gehouden. We hadden dit jaar ervoor gekozen om dit te doen in de vorm van een gezamenlijk kerstdiner. Ook de catechisanten die normaal niet de jeugdclub bezoeken waren deze avond aanwezig. Iedereen had zelf een eigengemaakt gerecht meegenomen en we hebben heerlijk gegeten. Deze avond hebben we afscheid genomen van René Jonker als clubleider. 15 jaar lang heeft René een grote rol gespeeld in het jeugdwerk van onze gemeente. We willen hem daarom nogmaals bedanken voor de mooie avonden die we samen hebben gehouden.
Ook hebben we tijdens de kerstviering geluisterd naar een korte overdenking over de Weg naar de Vrede. Het lijkt soms zo ver weg… Vrede op deze wereld, vrede in ons persoonlijk leven. Leve wij echt in pure harmonie met iedereen in onze omgeving? Hoe wordt het vrede op deze wereld vol oorlog, intimidatie, gewelddadige demonstraties en rellen? Als we denken dat vrede afkomstig is van de VN, de NAVO of machtige landen als de Verenigde Staten, Rusland of China? Dat zal wel nooit gebeuren… En toch, in de volheid van de tijd, in de chaos van de eeuwen klonk er een stem. Vrede op aarde! Hoe dan? Het antwoord komt van boven. Het is een kind in de kribbe, het is de Vredevorst. Maar zien wij het in Hem, zien wij het zitten, dat kleine kindje? Als wij dat in Hem hebben gezien. Dan wordt het licht in jouw nacht. Laat het vrede worden op deze wereld!

Namens het bestuur en leiding 16+
Anja, Annelyn, Diesmer, Harmen, René en Riët
 

november 2022


Inmiddels hebben we weer een aantal clubavonden achter de rug. Op vrijdagavond 7 oktober hebben we het clubseizoen afgetrapt met een PubQuiz. Wat was het mooi om te zien dat ons ‘clubzaaltje’ overvol was! Wat fijn dat er zoveel jongeren betrokken zijn bij onze gemeente. De avonden erna hebben we reguliere clubavonden gehouden. We hebben fijne gesprekken over het geloof, onze twijfels en alles wat ons bezig houdt. Ook hebben we nog een aantal leuke uitjes op het programma staan en hopen we in december ook gezamenlijk Sinterklaas en een Kerstviering te houden.

Eerder hebben we al aangegeven dat er binnen de leiding wat verschuivingen zijn. Ook het bestuur is iets gewijzigd. Harmen Jonker neemt het stokje over van Henrik Trenning als zijnde penningmeester van onze club.
Ben je 16 jaar of ouder en twijfel je of de jeugdclub iets voor jou is? Schroom niet om langs te komen op vrijdagavond van 20:00 – 22:00 uur. Heb je vragen; neem gerust contact op met iemand van de leiding of het bestuur.

Namens het bestuur,
Anja, Annelyn, Diesmer, Harmen, René en Riët
 

mei 2022

We hebben alweer het einde bereikt van het clubseizoen. Nadat het virus de vorige seizoenen had platgelegd waren nu de avonden meer op de oude manier. We hebben mooie avonden gehad met grote groepen en hebben genoten van de gezelligheid die dit met zich meebracht. We verheugen ons daarom ook op een grote groep nieuwe leden die langs komt.

Omdat een mooie afsluiting van het seizoen nog ontbrak heeft het bestuur besloten om nog een mooie overnachting te regelen bij de Kapschuur in Stadskanaal. Hier hebben wij een kampeerplaats geregeld en sliepen we die nacht in groepjes in tenten. Nadat wij alle tenten hadden opgezet en lekker hebben gegeten zijn we in de auto gestapt richting Vlagtwedde om nog met de groep te gaan bowlen. Na een nacht in de tent was het alweer tijd om richting huis te gaan en daarmee was het seizoen officieel ten einde.

Wij willen iedereen bedanken voor de gezelligheid en de mooie gezegende avonden. En wij hopen dat wij deze lijn door kunnen trekken naar het volgende seizoen.

Namens het bestuur,
Henrik Trenning
 

april 2022


Inmiddels wordt het alweer lente. De natuur maakt zich op voor een nieuw seizoen. Voor het jeugdwerk betekent dit helaas dat het seizoen ten einde loopt.
We kijken terug op een seizoen wat zich wederom gekenmerkt heeft door het uitvallen van clubavonden door de Coronamaatregelen. Gelukkig hebben we toch ook een behoorlijk aantal ‘gewone’ clubavonden gehad.

Iedere vrijdagavond zitten we met een groep jongeren samen. We hebben fijne gesprekken gehad over diverse onderwerpen. Zo hebben we gesproken over het zoeken naar houvast in deze tijd van pandemieën, klimaatverandering, terrorisme en… komt er een derde wereldoorlog? Deze angsten hebben we van tijd tot tijd allemaal. Hoe ga je hier mee om, mag een christen toegeven aan deze angsten? Wat kun je zelf doen aan de veranderende situatie in de wereld? Wat is het goed om te weten dat we met al deze gedachten terechtkunnen bij onze Vader in de Hemel.

Ook hebben we nog een aantal leuke uitjes op het programma staan. Hierover zullen we een volgende keer iets schrijven.

Hartelijke groet bestuur en leiding jeugdclub 16+
 

maart 2022


We hebben twee fijne clubavonden gehad. Eindelijk konden we op vrijdagavond met een groep van ongeveer 14 personen weer naar club.

De afgelopen avonden hebben we onder andere gesproken over de taken van de kerkenraad en op welke manier we als jongeren onze bijdrage aan de gemeente kunnen leveren.
Ook speelden we Jenga en hebben we zelfs gedanst (Jaaa, iedereen!).

Vrijdagavond 18 februari gooide de storm roet in het eten en is de clubavond helaas afgelast. Lijkt het je ook leuk om een keer langs te komen dan ben je natuurlijk van harte welkom! We beginnen op vrijdagavond om 20.00 uur in d' Ekkelkaamp.

Met groet, het bestuur
 

november 2021


Eindelijk weer begonnen!! Na een seizoen zonder clubavonden mochten we dit seizoen weer starten. Vrijdag 1 oktober was onze eerste clubavond, die we zijn begonnen met een bbq voor alle  16+-ers. Deze avond stond in het teken van de kennismaking met de nieuwe leden. Op dit moment zijn er 17 leden op papier. We zijn blij met dit aantal maar er zijn nog meer 16+-ers welkom. Dus maak elkaar enthousiast en kom naar de 16+.

We zijn blij met de nieuwe leden die zijn overgekomen van onze 12-16 club. Mooi dat je er bent. De eerste clubavonden zijn al weer geweest. Vertrouwd zoals altijd gaat het jeugdwerk weer door. De avonden zijn leuk en leerzaam. Als jeugd kun je wel degelijk van elkaar de goede dingen leren en opsteken. Als je het maar wilt zien en er voor open staat.
Iedere vrijdag tussen 20:00 en 22:00 uur komen we samen om de bijbelse onderwerpen te bespreken en na de pauze een hoop gezelligheid te hebben.

De leiding en het bestuur zijn nog hetzelfde als voorgaande seizoenen. Henrik en Riët vanuit de club en Anja, Annelyn en Rene als leiding. Als je iets wilt weten over de club, spreek dan een van deze mensen aan.
Op dit moment zijn we bezig met een nieuwe leider die in januari / februari hoopt in te stromen. We hopen dat alle clubavonden dit seizoen door mogen blijven gaan en dat we niet weer worden beperkt door de coronaregels.

Namens de 16+ jongeren,

René Jonker

september 2021


Het is weer bijna zo ver! Het clubseizoen zal weer gaan beginnen. Dit willen wij als bestuur van de jeugdclub 16+ leuk beginnen.
Daarom organiseren wij op vrijdag 1 oktober, om 18:30 een BBQ bij d’ Ekkelkaamp. Wij organiseren deze  voor alle jongeren in onze gemeente van 16 jaar of ouder. Wij hopen jullie daar te zien! Zouden jullie wel vóór 20 september kunnen laten weten of je komt? Aanmelden hiervoor kan bij Annelyn Wubs M (06-1542406).

Na zo’n mooie opening van het seizoen, hopen wij op 8 oktober verder te gaan met de reguliere clubavonden. Deze avonden zullen beginnen om 20:00 en duren tot ongeveer 22:00. Wij hopen jullie dan ook weer te zien, zo kunnen wij er samen een gezellig en groeizaam seizoen van maken!

Namens het bestuur,
Henrik Trenning
 

september 2020

Wat hebben we een bewogen tijd achter de rug. Wat heeft het Coronavirus een impact gehad op ons persoonlijke leven en onze gemeente. Ook de 16+ jeugd had de seizoensafsluiting wel anders voorgesteld. Vanwege de corona maatregelen is er een vroegtijdig einde gekomen aan het seizoen 2019/2020. Daarnaast was het niet mogelijk om dit jaar met de begunstigersboekjes bij u aan de deur te komen. Wilt u alsnog een gift overmaken? Dit kan op NL61 RABO 0349 0009 80 t.a.v. Jeugdvereniging G.Z.D.L.M.J.


Gelukkig lijkt het erop dat we in oktober weer van start kunnen met onze clubavonden. Iedereen die 16 jaar of ouder is, is van harte welkom. Wil jij ook samen met andere jongeren spreken over ons geloof? Over de twijfels die je misschien hebt? Of heb je juist ontdekt dat een leven zonder God niet de juiste keuze is? Zomaar een greep uit de vele onderwerpen die we bespreken op een clubavond. Daarnaast organiseren we een aantal keren een uitje of bijzondere clubavond. We hopen er weer een fijn seizoen van te maken! Graag zien we je op vrijdagavond 20:00 uur in d’ Ekkelkaamp.

Afgelopen seizoen hebben we afscheid genomen van Gerard Schaap als jeugdleider. We willen hem nogmaals bedanken voor zijn inzet afgelopen jaren. Anja Wesseling neemt het stokje van Gerard over. Ook René Jonker heeft aangegeven te willen stoppen met de 16+ club. Voor hem hebben we op dit moment nog geen vervanger gevonden. Hopelijk vinden we in de loop van dit seizoen iemand die René wil vervangen.
Namens leiding en bestuur Gij zijt de Leidsman mijner jeugd,

Annelyn Wubs
 

april 2020

Beste Lezer,
En dan is er abrupt een eind gekomen aan dit 16+ clubseizoen. De laatste clubavond is niet meer gehouden na het sluiten van ons clubgebouw
(d' Ekkelkaamp) in verband met de uitbraak van het coronavirus. Gezien de risico’s voor de ouderen en mensen met een zwakke gezondheid is het zeer te begrijpen dat deze maatregel is genomen om verspreiding tegen te gaan.

Dit betekent dat vrijdag 13 maart onze laatste clubavond is geweest. Op deze avond heeft de oudste groep en leiding van de jeugdclub 12-16 een bezoek gebracht aan onze club. Het was een leuke avond waarbij de jeugdleden een goede indruk hebben gekregen van de 16+ clubavond. We hopen dan ook op een grote opkomst bij de start van het nieuwe seizoen.

Terugkijkend op dit seizoen is mijn conclusie dat de tijd weer voorbij is gevlogen. We hebben veel leuke avonden met elkaar doorgemaakt zowel binnen als buiten ons clubgebouw. Er was elke clubavond een getrouwe opkomst.

Vanuit de jeugdleiding stop René Jonker na veertien jaar jeugdleider te zijn geweest. Namens de jeugdclub wil ik René hartelijk bedanken voor zijn inzet in al die jaren als jeugdleider! Ook voor mij persoonlijk was dit mijn laatste seizoen als jeugdleider. De afgelopen vijf jaar heb ik met veel plezier een bijdrage mogen leveren aan het jeugdwerk. Anja Wesseling is bereid gevonden om de leiding te komen versterken. Er wordt nog gezocht naar een jeugdleider. Op het moment van schrijven is hier nog geen duidelijkheid over.

Tot slot, u vraagt zich waarschijnlijk af wanneer de 16+ jeugdclub langskomt met de begunstigerslijsten. De start hiervan viel samen met de uitbraak van het coronavirus. We hebben daarom besloten om voorlopig niet te gaan lopen met de lijsten.

Vriendelijke groet namens de leiding van de jeugdclub,
Gerard Schaap

maart 2020

Op moment van schrijven zijn de laatste weken van het clubseizoen reeds aangebroken.
Met nog een week of 5 te gaan zit het winterseizoen er weer op. Weer een jaar 16+ club.

We zijn de afgelopen periode iedere vrijdag weer bij elkaar geweest om, als jongeren, de verbinding te zoeken en te voelen met elkaar. De verbinding en betrokkenheid die belangrijk is voor ons, als ook voor het “gemeente” zijn.
7 februari is de Kerkenraad op bezoek geweest en hebben we gesproken over 1 Korintiërs 12 met als thema "omzien naar elkaar".  Aan de hand van dit Bijbelgedeelte hebben we gesproken over “vele gaven, één Geest” en “vele leden, één lichaam” Hieruit is gebleken hoe je elkaar nodig hebt in het Christelijk leven en in het Christen zijn.

Op zaterdag 7 maart hopen wij met elkaar naar de Synagoge in Groningen te gaan. De 12-16 club is daar reeds geweest en dit was zo interessant dat ook wij hier graag een kijkje willen nemen.
Ook mochten we 2 nieuwe leden verwelkomen. Annemarie Nobbe en haar vriend. Annemarie is met haar ouders  komen wonen in Blijham en haar vriend woont in Gouda.
Van harte welkom.

Gerard Schaap en ik zijn dit seizoen voor het laatst. Gerard is toegetreden als Kerkrentmeester en ik stop na 14 jaar als jeugdleider.
Gelukkig heeft Anja Wesseling op onze vraag om jeugdleider te worden dit positief beantwoord en zal vanaf volgend seizoen de taken overnemen. Wij zijn nog op zoek naar een 3e leider en hopen dit rond te hebben op het moment dat u dit leest.

Namens de 16+ club, René Jonker
 

december 2019

De decembermaand is wanneer ik dit schrijf bijna afgelopen en dit betekent dan ook dat de eerste helft van het clubseizoen al weer is afgelopen. Het aantal leden is een klein beetje gedaald, alleen zijn de avonden er niet minder gezellig om geworden. We leren elke week weer iets over het geloof en hebben veel ruimte voor elkaars mening In december proberen wij altijd Sinterklaas te vieren met club en het afgelopen jaar was dat op 6 december. Wij deden een leuk spel waarbij het nooit zeker is hoeveel cadeautjes je hebt. Gelukkig is iedereen met minimaal 1 cadeau naar huis gegaan. Maar sommige leden zelfs met een heleboel.

Op 20 december hebben we kerst gevierd. Dit was een mooie, en gezegende avond. We hebben later op de avond onze eigen kerstkennis nog even getest met een kleine quiz.

Namens jeugdclub 16+ wensen wij u een gezegend 2020 toe!

Namens het bestuur,
Henrik Trenning

november 2019

Als u dit leest is de maand oktober voorbij en hebben we alweer een aantal gezellige clubavonden met elkaar beleefd.

Bij de start van een nieuw seizoen zijn wij als leiding nieuwsgierig naar het aantal leden dat de clubavonden komt bezoeken, dit seizoen is het ledenaantal gegroeid naar vijftien. Hier zijn we erg dankbaar voor.
Met elkaar bespreken we interessante geloofsthema’s en de invloed daarvan op ons leven. We leren veel van elkaar door situaties die we meemaken en hoe we daarop reageren met elkaar te delen. Door de onderlinge open gesprekken worden we verrijkt als persoon en in ons geloof.

De clubavonden worden afgesloten met een vrij onderwerp, per toerbeurt geeft een jeugdlid invulling aan het tweede deel van de avond. Meestal een spel, dat we onder het genot van een hapje en een drankje met veel plezier uitvoeren.

Niet alle clubavonden worden gehouden in d' Ekkelkaamp. Zo hebben we de laatste clubavond van oktober gebowld, wat erg gezellig was.

Mocht je 16 jaar of ouder zijn en zou je ook graag onze clubavonden willen bezoeken dan ben je iedere vrijdagavond van 20:00 - 22:00 uur van harte welkom in ons clubgebouw ‘d Ekkelkaamp.

Namens de jeugdclub, Gerard Schaap

oktober 2019

Het is nog volop zomer. Het winterwerk lijkt nog ver weg maar het is al bijna weer zover. Na de wintersluiting van afgelopen seizoen lijkt het nog een hele tijd te duren voordat het komend winterwerk weer van start zal gaan, maar zoals met alles, vliegt de tijd.
De leiding van de 16+ club is al weer begonnen met de voorbereidingen van komend winterseizoen. De leidingplanning, de onderwerpen en de speciale avonden waaronder onze bowlingavond, sinterklaas en meer worden alweer ingevuld.
Dit seizoen zijn er bestuurlijk geen wijzigingen en gaan we met hetzelfde team er weer een goed en mooi seizoen van proberen te maken.

Het bestuur bestaat uit de volgende personen:
Riët Wubs    Secretaris            
Henrik Trenning    Penningmeester
Annelyn Wubs    Leider
Gerard Schaap    Leider
René Jonker    Leider        

Vanaf 4 oktober is iedereen van 16 jaar en ouder weer hartelijk welkom op onze clubavonden op de vrijdagavond van 20.00 tot ongeveer 22.00 uur.
Een speciale oproep voor de jongeren die de 12-16 club afgelopen seizoen hebben verlaten, om ons op de vrijdag avond te komen vergezellen. Als je wilt weten hoe de avonden er uit zien neem dan gerust contact op met één van de jongeren of de leiding.

Wij hopen ook komend seizoen weer vele goede avonden te mogen hebben.
 
Namens de 16+ jongeren,  René Jonker


Seizoenafsluiting

Inmiddels zijn alle uitnodigingen voor de high-tea de deur uit. Alle gemeenteleden van 70 jaar en ouder (+ echtgenoot/echtgenote) hebben een uitnodiging ontvangen. Onder het genot van zelfgemaakte hapjes en een lekker kopje thee (of koffie) gaan we een gezellige middag met elkaar beleven.
Heeft u een uitnodiging gekregen en heeft u zich nog niet opgegeven? Doe dit dan voor 6 juni.

Groetjes,
Alle leden en leiding van de 16+ club.

mei 2019

De jeugdclub 16+ organiseert op 15 juni een jaarafsluiting voor de oudere gemeenteleden onder ons. Een uitnodiging met verdere informatie volgt.

april 2019

Als u dit leest hebben we de laatste clubavond van dit seizoen alweer achter ons gelaten. We hebben met elkaar vele gezellige clubavonden doorgemaakt waarbij we serieuze onderwerpen hebben besproken en interessante discussies hebben gevoerd in een ontspannen sfeer. Er is ook veel gelachen tijdens het uitvoeren van diverse, voor mij onbekende, spellen die tijdens het vrije onderwerp voorbij zijn gekomen.
Daarnaast zijn we een avond wezen bowlen, hebben sinterklaas en kerst gezamenlijk gevierd en hebben bezoek gehad van de kerkenraad.
Kort samengevat: “het was weer een leuk seizoen!”

Deze maand hopen we het clubseizoen gezamenlijk af te sluiten met een gezellig avond. Tijdens een van de laatste clubavonden zijn een viertal leden, die dit jaar afscheid nemen van de 12-16 jeugdclub, op bezoek geweest. Het was een gezellige avond en we hopen dan ook dat ze een goede indruk hebben gekregen wat een clubavond bij de 16+ inhoudt.
Hopelijk mogen we ze het volgend seizoen verwelkomen bij de start van het nieuwe clubseizoen.

In de afgelopen periode zijn de clubleden bij u aan de deur geweest met de begunstigersboekjes. Namens de jeugdclub wil ik u hierbij hartelijk danken voor uw gave. Uw bijdrage maakt de clubavonden mede mogelijk.

Dit was voor dit seizoen de laatste bijdrage van de 16+. Als leiding zijn we dankbaar dat elke clubavond doorgang heeft mogen vinden. Dit was de afgelopen seizoenen niet altijd zo. We hopen volgend seizoen de leden weer te mogen  begroeten tijdens de start van het nieuwe seizoen!

Namens de leiding, met vriendelijke groet,
Gerard Schaap

Februari 2019

Na de kerstvakantie zijn de clubavonden weer van start gegaan. We hadden weer verschillende thema’s die aan bod kwamen.

We hadden het over de invloed van ouders op dingen in je eigen leven.
We hadden een soort quiz met drie vakken. Een vak met veel invloed, een vak met minder invloed en een vak met weinig invloed. We kregen een aantal stellingen en het was de taak van de leden om in een vak te gaan staan. De stellingen gingen over het geloof, maar ook over uitgaven en de besteding van je tijd.

Ook hadden we het over spreekwoorden in de bijbel. We hadden een gedeelte uit de bijbel en daar waren moderne spreekwoorden aan verbonden. Het was onze taak om de tekst uit de bijbel te koppelen aan het moderne spreekwoord. Dit was een erg leuke opdracht, omdat je de Bijbeltekst meer ging begrijpen.

We hopen dat we in het nieuwe jaar veel leerzame en gezellige clubavonden mogen beleven.
Namens het bestuur,
Riët Wubs

Januari 2019

De eerste helft van het clubseizoen zit er inmiddels op. We hebben weer een aantal gewone clubavonden gehad, waar we het onder andere gehad hebben over het thema ‘duurzaamheid’. Zijn wij eigenlijk wel duurzaam? En hoe kunnen wij goede rentmeesters zijn voor de schepping? Ook hebben we het gehad over ‘tradities’. Welke tradities hebben wij als kerk? Waarom zijn deze tradities belangrijk?

Naast de gewone clubavonden, waren er de afgelopen periode ook een aantal bijzondere clubavonden. Zo hebben we op 30 november Sinterklaas gevierd. We hebben samen een Sinterklaasspel gespeeld waarbij de cadeaus steeds herverdeeld werden onder de leden. Uiteindelijk is er gelukkig niemand met lege handen naar huis gegaan. Ook werden we deze avond verrast met een bezoek van Sinterklaas en Zwarte Piet, die na het Sinterklaasfeest nog door het dorp zijn getrokken op weg naar René, omdat hij er deze avond helaas niet bij kon zijn.

Op 21 december hebben we samen Kerstfeest gevierd. We hebben een gezegende avond gehad, waarbij we mochten lezen uit de evangeliën die vertellen over het Wonder van Kerst. Uiteraard mochten ook de kerstliederen niet ontbreken dit jaar. Verder werden er gedichten voorgedragen door de leden en hebben we een quiz gespeeld om onze kennis over het Kerstevangelie te testen.

Op 11 januari hopen we onze leden weer te verwelkomen op de eerste clubavond van 2019.

Rest mij nog om u, namens de jeugdclub 16+, een gezegend 2019 toe te wensen!

Namens het bestuur,
Henrik Trenning

december 2018

Terwijl ik dit stukje voor de kerkbode schrijf is het duidelijk merkbaar dat het einde van 2018 in zicht is. Het is volop herfst en toen ik gisteravond in de auto zat, zag ik de eerste (hele natte) sneeuwvlokken. De decembermaand staat voor de deur. Voor velen een fijne maand met veel feestelijkheden.

Ook wij willen samen met de jeugd het Sinterklaasfeest vierenen wel op 30 november.
Op 21 december hopen we onze kerstviering te houden.

Naast deze bijzondere avonden zijn er natuurlijk ook de ‘gewone’ clubavonden. Allerlei onderwerpen zijn aan de orde geweest. Zo hebben we ons samen voorbereid op de themadienst ‘De goede Herder deelt uit’ van 18 november jl.
Een ander onderwerp wat we hebben besproken is ‘Wie is de Ware?’ We leven in een samenleving waarin we niet om andere godsdiensten heen kunnen. Religieus geïnspireerd geweld is vrijwel dagelijks een item wat ons via de media bereikt. Exclusieve waarheidsclaims zoals van de islam worden door velen als gevaar voor de wereldvrede gezien.
Hoe moeten wij als Christenen hier mee omgaan? Mag je überhaupt zeggen dat jouw geloof het enige ware is? Kunnen wij als christenen wat leren van de tradities van één van de andere wereldreligies? Door stellingen als bovengenoemde kunnen soms mooie discussies ontstaan.

Ben jij 16 jaar of ouder? Lijkt het je ook fijn om samen met leeftijdsgenoten te praten over ons geloof? Kom dan op vrijdagavond vanaf 20:00 uur naar
d' Ekkelkaamp.

Namens het bestuur, Annelyn Wubs

november 2018

Als u dit leest is de maand oktober voorbij en hebben we alweer een aantal leuke clubavonden mogen meemaken. We zijn dankbaar dat we dit seizoen tien leden, waarvan drie nieuwe, mogen verwelkomen op onze clubavonden. Met elkaar bespreken we interessante geloofsthema’s zoals wie is je naaste of omgaan met geld. We leren veel van elkaars geloofsleven door de gesprekken die we voeren en het geeft nieuwe inzichten in ons eigen geloof.

De clubavonden worden afgesloten met een vrij onderwerp. Om de beurt bedenkt een jeugdlid een spel dat we gezamenlijk en met de nodig hilariteit uitvoeren. Niet alle clubavonden worden gehouden in d' Ekkelkaamp. Zo hebben we de afgelopen clubavond gebowld in Vlagtwedde, wat erg gezellig was. Mocht je 16 jaar of ouder zijn en zou je ook graag onze clubavonden willen bezoeken, je bent iedere vrijdagavond van 20:00 - 22:00 uur van harte welkom in ons clubgebouw, d' Ekkelkaamp.

Namens de jeugdclub, Gerard Schaap

oktober 2018

De leiding van de 16+ club heeft de voorbereidingen voor komend winterseizoen alweer achter de rug. De leidingplanning, de onderwerpen en de speciale avonden zijn weer ingevuld.

Als leden en bestuur gaan we er weer een mooi seizoen van proberen te maken.
Het bestuur is met ingang van komend seizoen gewijzigd. Wim Orsel heeft na een aantal jaren zijn functie als 'puutholder' afgestaan aan Henrik Trenning die daarmee onze nieuwe penningmeester wordt.

Lizanne Trenning stopt als secretaris en haar plaats wordt ingenomen door Riët Wubs.
Wij zijn blij dat de functies weer ingevuld zijn en wensen Henrik en Riët veel plezier.
Wim en Lizanne danken we voor hun inzet voor alle zaken die ze hebben opgepakt. Chapeau daarvoor.

Vanaf 5 oktober is iedereen van 16 jaar en ouder weer hartelijk welkom op onze clubavonden op de vrijdagavond van 20.00 tot 22.00 uur.
Wij hopen natuurlijk dat de jongeren, die de 12-16 club afgelopen seizoen hebben verlaten, ons op de vrijdagavond komen vergezellen. Weet dat je van harte welkom bent !!!

Naast het samen nadenken over de Bijbel en het geloof met al zijn uitdagingen en mooie kanten is er ook tijd voor het sociale aspect van de jongeren onder elkaar.
Dus maak elkaar enthousiast en kom naar de 16+.
Wij hopen ook komend seizoen weer vele goede avonden te mogen hebben.

Namens de 16+ jongeren,
René Jonker

April 2018

Beste Gemeenteleden,
Als u dit leest zit ons clubseizoen er alweer op. We hebben veel leuke clubavonden met elkaar gehad waar gemiddeld zo’n tien leden per avond aanwezig waren. In maart zijn de leden die dit jaar afscheid nemen van de jeugdclub 12-16 een avond op bezoek geweest. Het was een gezellige avond en we hopen ze te verwelkomen bij de start van het nieuwe seizoen.

In het weekend van 20 april sluiten we het seizoen gezamenlijk af met een clubkamp in Noardburgum (Fr). Dit seizoen is het laatste seizoen van ons langst zittende lid Wim Orsel. Na 8 jaar stop hij er mee. Vanaf deze plek wil ik Wim bedanken voor zijn betrokkenheid als lid en penningmeesterschap bij onze club. We gaan z’n inbreng, betogen en uiteraard de inmiddels beruchte geschiedenisbingo missen.

De afgelopen maand zijn de leden bij u langs geweest met de begunstigerboekjes. Hierbij wil ik u namens de jeugdclub hartelijk danken voor uw bijdrage. Mede dankzij uw bijdrage kan het jeugdwerk z’n doorgang vinden!

Tot slot, in  de maand mei zal er door onze jeugdclubs gezamenlijk een lege flessen actie worden gehouden ten behoeve van het diaconale jaarproject van de HGJB. Mogelijk kunt u hier vast rekening mee houden door uw statiegeld producten op te sparen.

Een hartelijke groet namens de jeugdclub, Gerard Schaap

maart 2018

Op moment van schrijven zijn wij, als 16+ club, alweer een eind richting het einde van het winterwerk.
De avonden die we hebben gehad zijn goed bezocht en er zijn vele onderwerpen besproken.

We hadden thema`s als: (Juiste) keuzes maken vanuit Romeinen 12: 9-21. We kunnen onze keuzes maken op basis van ons verstand, intuïtie, Gods Wet, het gebed, vertrouwen en onze gemeente. Hier hebben wij over gesproken en nagedacht hoe je tot een goede keuze komt.

Ook hebben wij het thema “Het Gebed” besproken waarin werd nagedacht over de zin van het bidden en wat de Bijbel hierover zegt vanuit Mattheus 6 : 5-16 en Lukas 10 : 21-25.

Ook het onderwerp “God als navigatie” is aan de orde geweest. Hierin werd vooral nagedacht over het herkennen van Zijn weg en het bewust of onbewust negeren van Zijn aanwijzingen in ons leven.

Al met al onderwerpen waar jongeren mee bezig zijn en vragen over hebben. Door dit samen te behandelen en van elkaar te leren geeft dit een beeld waar we verder mee kunnen. Wij zijn geen Dominees of geleerden en met onze beperkte kennis proberen wij de jongeren iets mee te geven op de clubavonden.

Op 2 februari kwam de kerkenraad op bezoek en  deze avond was door hen voorbereidt. Het onderwerp was : “Geloven in de hedendaagse maatschappij”. Hoe gaan de jongeren hier mee om en waar lopen zij tegenaan. De gesprekken in groepjes gaven een  uiteenzetting van verschillende meningen waaruit blijkt dat het allemaal nog niet zo eenvoudig is. Door er over te praten kweek je begrip bij elkaar en weet je waar een ander mee bezig is en leer je elkaar kennen.

Ook waren er na de pauzes natuurlijk de vrije onderwerpen waarin veel gelachen werd en de gezelligheid altijd ruim aanwezig is.

Rondom de voorjaarsvakantie komen de leden van de club weer langs met de boekjes om een bijdrage te vragen voor het jeugdwerk van onze club.
Vriendelijke groet van al onze leden.  
Namens de 16+ club,  René Jonker

Februari 2018

Een nieuw jaar is weer aangebroken, en ook voor de jeugdclub 16+ betekent dit, dat haar activiteiten weer langzaam op gang zijn gekomen. Na de deelname aan de Nieuwjaarsvisite konden we op 12 januari weer een gewone clubavond beleven. Hierbij werd bijvoorbeeld gesproken over het bekende verhaal van de Barmhartige Samaritaan. Hoe zouden wij handelen in deze situatie? Als de priester, de Leviet of de Samaritaan? Het is geen onbekende vraag, maar wel een die elke dag opnieuw relevant kan zijn.
Na afloop speelden we het spel ‘Thirty Seconds’, waarbij een clublid in dertig seconden een aantal begrippen aan zijn teamgenoten moet omschrijven en zij die begrippen moeten raden.

Naast dergelijke gemiddelde avonden was er ook op 19 januari een Praiseconcert van Hanne de Vries. Ook de jeugdclub 16+ is met een groot aantal leden hierbij aanwezig geweest. Er werden met Hanne en zijn band liederen ter ere van God gezongen. Hij vertelde tussendoor over enkele van de gezongen liederen, over zijn persoonlijke geloofsbeleving en over het goede doel van de avond, Mercy Ships, waar ook de opbrengsten van de collecte naartoe gingen. Het was al met al een goede avond.

Ook in de komende weken staan er weer veel activiteiten op het programma van de jeugdclub. De eerste daarvan (die tegen de tijd dat u dit leest al tot het verleden zal behoren) is de ledenvergadering op 26 januari, waarbij ondergetekende zijn pogingen om een vervanger als penningmeester te vinden onverdroten zal voortzetten. Iedereen die enthousiast is over deze functie kan zich uiteraard melden bij het bestuur van de club.

Daarna staan in februari zoals ieder jaar bezoeken van dominee en kerkenraad op het programma, en daarmee loopt het clubjaar dan al bijna ten einde met jaarfeest en clubkamp.
Net als de vorige jaren staat het jaarfeest door gebrek aan animo op de tocht, maar verscheidene leden hebben zich ervoor uitgesproken om voor het eerst in vier jaar weer een clubkamp te houden. Of deze plannen gerealiseerd kunnen worden valt nog te bezien, maar er is hoop, en hoop doet leven.
En zo mag onze vereniging dan ook een geslaagd laatste deel van het seizoen 2017/2018 tegemoet zien.

Namens het bestuur van de jeugdclub 16+, Wim Orsel

10 januari 2018

De drukke decembermaand ligt inmiddels achter ons. Dat betekent ook dat de eerste helft van het clubseizoen alweer voorbij is. We hebben op 24 november Sinterklaas gevierd. Het was een gezellige avond en er was voor iedereen een cadeautje én een gedicht.

Op 15 december mochten we samen het kerstfeest vieren. We hebben samen het kerstevangelie gelezen en kerstliederen gezongen, die begeleid werden door Wim op het keyboard. Verder hebben we, net als vorig seizoen, een Bijbelquiz gespeeld als vrij onderwerp bij de kerstviering.

We zijn als jeugdclub dankbaar voor de nieuwe leden, die er dit seizoen bij zijn gekomen. We zijn nu gemiddeld met zo’n 11 leden op een clubavond. Uiteraard hopen we dat het aantal leden van de 16+ nog meer gaat groeien, dus iedereen vanaf 16 jaar is van harte welkom op vrijdagavond!

Rest mij nog om u, namens de jeugdclub 16+, een gezegend 2018 toe te wensen! Namens de jeugdclub 16+, Lizanne Trenning

Aanvang nieuw seizoen

Inmiddels hebben we de eerste clubavonden achter ons gelaten. Vanuit de jeugdclub 12-16 hebben we zes enthousiaste leden mogen verwelkomen, zodat de clubavonden worden bezocht door gemiddeld zo’n elf leden.
De meeste leden van het vorige seizoen zijn gestart met een studie, verspreid over het land. Waar mogelijk bezoeken ze trouw onze clubavonden. Als leiding zijn we erg content met deze opkomst.

Tijdens de clubavonden hebben we interessante gesprekken over het christelijk geloof en sluiten we de avond gezellig af met een door één van de leden georganiseerd vrij onderwerp (lees: spel).
Een ieder van 16 jaar en ouder is van harte welkom tijdens een van onze clubavonden op vrijdagavond (20:00 uur – 22:00 uur).
Namens het bestuur, Gerard Schaap

Voorbereidingen nieuwe seizoen

De leiding van de 16+ club heeft de voorbereidingen voor komend winterseizoen alweer achter de rug. Planning voor de leiding, de onderwerpen en de speciale avonden zijn  ingevuld.
Als leden en bestuur gaan we er weer een mooi seizoen van proberen te maken.

Wij zijn blij met onze nieuwe leidster, Annelyn Wubs. Zij neemt de taken over van Angela. We hopen dat Annelyn er veel plezier aan zal beleven om samen met onze jongeren op te trekken.
Vanaf 6 oktober is iedereen van 16 jaar en ouder weer hartelijk welkom op onze clubavonden, op de vrijdagavond van 20.00 tot 22.00 uur. Wij hopen natuurlijk dat de  jongeren, die de 12-16 club afgelopen seizoen hebben verlaten,  ons op de vrijdagavond komen vergezellen. Weet dat je van harte welkom bent !!!

Naast het samen nadenken over de Bijbel en het geloof met al zijn uitdagingen en mooie kanten is er ook tijd voor het sociale aspect van de jongeren onder elkaar. Dus maak elkaar enthousiast en kom naar de 16+.
Wij hopen ook komend seizoen weer vele goede avonden te mogen hebben.

Namens de 16+ jongeren,
René Jonker

Terugblik

Normaal gesproken verschijnt in deze maanden geen bericht meer van de jeugdclub in het kerkblad, maar we willen u toch nog op de hoogte brengen van de activiteiten die de jeugdclub de afgelopen tijd nog heeft georganiseerd.

Op 28 april stond het ouderendiner gepland. Ongeveer 20 ouderen, de clubleden en de leiding hebben genoten van een stamppotbuffet. Zowel de ouderen als de clubleden waren erg enthousiast over het ouderendiner. We kijken dus terug op een zeer geslaagde avond.

Angela Moed werd tijdens deze avond bedankt voor haar werk als clubleidster. Volgend seizoen volgt Annelyn Wubs haar op als leidster.
Op het moment van schrijven staat komende week nog het jaarlijkse clubuitje op de planning. We gaan samen karten in Nieuw-Weerdinge en vervolgens samen uit eten om het clubseizoen echt af te sluiten.

We hopen in september weer een nieuw seizoen te beginnen als jeugdclub 16+. Dat willen we natuurlijk het liefste doen met een zo groot mogelijke groep. Dus nogmaals de oproep aan de jeugd die afgelopen jaar de jeugdclub 12-16 heeft verlaten: kom naar de 16+!
Op de clubavonden discussiëren we over verschillende onderwerpen en ontstaan er fijne gesprekken. Natuurlijk is er ook ruimte voor gezelligheid. Wij als 16+ club hopen jullie te ontmoeten in september!
Namens de jongeren 16+,
Lizanne Trenning

Afsluiting seizoen 2016/17

Het einde van het clubseizoen is gekomen. Bij de jeugdclub 16+ kunnen we terugkijken op een moeilijk, maar toch een tot op zekere hoogte geslaagd jaar. Het was een jaar dat in het teken stond van het feit dat wij het laagste aantal leden ooit hadden. Slechts zes tot acht mensen kwamen regelmatig opdagen en er is zelfs een keer een avond afgezegd omdat er gewoon te weinig mensen waren. Daar staat tegenover, dat we met de leden die we hadden veel plezier hebben gehad, ook de afgelopen maand weer.

Er waren nog drie grotendeels normale clubavonden. In de eerste, op 3 maart, hebben we gepraat over Gods leiding in ons leven.
De tweede avond hebben we het gehad over de Tweede Kamerverkiezingen, die toen nog moesten komen en over hoe moeilijk het is te kiezen tussen vasthouden aan je principes en compromissen sluiten, een onderwerp, dat in de komende formatie in de echte Haagse politiek nog veel aan de orde zal komen.
Op de laatste avond heeft Gerard Schaap ons een indrukwekkende film vertoond genaamd ‘To Save A Life’, over zelfdoding. De film leek aanvankelijk voorspelbaar maar had enkele onverwachte plotwendingen. 

We zijn nu aan het eind gekomen van dit seizoen, en kijken met goede hoop uit naar het nieuwe seizoen. Daarvoor zullen echter eerst nog enkele dingen moeten gebeuren.
Ten eerste is er de ouderenavond, die in de plaats gekomen is van het gebruikelijke jaarfeest, waarvoor we simpelweg niet genoeg leden meer hebben. Deze avond, waarin ouderen tussen de 80 en 85 jaar samen met ons zullen eten, staat gepland voor 28 april.
Hierna komt de officiële afsluiting van het clubseizoen met een gezamenlijke activiteit, die in juni plaats zal vinden.
Ook moet er voor het komende jaar nog een nieuwe penningmeester gevonden worden, nu ondergetekende er mee ophoudt. Wij hebben Dinand Schuiterd bereid gevonden deze functie te overwegen, maar een beslissing is op dit terrein nog niet genomen.
De belangrijkste taak waarvoor onze club zich gesteld zal zien in de komende maanden is echter niet in onze hand: het aantrekken van nieuwe leden van de 12-16 club. Het huidige bedroevende ledental zet mij er zoveel te meer toe aan om de vertrekkende 12-16 clubleden aan te sporen zich bij ons aan te sluiten. Het is jullie keuze, maar ook jullie verantwoordelijkheid. Ik zou jullie willen vragen om dat in jullie achterhoofd te houden.

Met vriendelijke groet,
Wim Orsel
penningmeester Jeugdclub 16+Februari 2017

De afgelopen maand hebben we weer een aantal interessante clubavonden meegemaakt. De lokale afdeling van het CDA heeft een avond verzorgd over christelijke gemeentepolitiek en uitleg gegeven over de afwegingen rondom besluitvorming.
Namens de kerkenraad zijn Harrie en Gert op bezoek geweest, tijdens deze avond hebben we gesproken over jongeren en ouderen in de gemeente.
Ds. Viergever is op bezoek geweest, samen met hem hebben we een gezellig avond gehad.

Op zaterdagavond 25-2 zijn we met een aantal clubleden op bezoek geweest bij oudste groep van de 12-16. Daar hebben we uitleg mogen gegeven over onze clubavonden. Hopelijk kunnen we de leden die dit jaar afscheid nemen van de 12-16 in september verwelkomen bij de 16+.

Inmiddels zijn we bij u aan de deur geweest met de begunstigersboekjes. Helaas is het ons niet altijd gelukt om iedereen thuis aan te treffen. Mocht u een van de gemeenteleden zijn waar we, waarschijnlijk, voor een dichte deur gestaan hebben, dan willen we u graag de mogelijkheid bieden om uw financiële bijdrage aan ons over te maken. Dat kan naar IBAN: NL61 RABO 0349000980 o.v.v. bijdrage 2017 t.n.v. NHG jeugdclub 16+. Dankzij uw bijdrage kan het jeugdwerk voortgang vinden.

Namens de Jeugdclub,
Gerard Schaap

Afscheid van Angela

Op moment van schrijven zijn wij, als 16+ club, alweer  een heel eind op weg richting het eind van het seizoen.

Angela heeft jammer genoeg afscheid moeten nemen i.v.m. haar werkzaamheden. Sinds oktober 2010 was Angela leidster bij onze club. Graag willen wij haar bedanken voor haar inzet in al die jaren. Als u dit kerkblad leest hebben wij hopelijk een vervanger gevonden.

Nu het aantal leden gedaald is tot minder dan 10 personen is het voor ons niet mogelijk om een jaarfeest te organiseren. Het instuderen van een toneelstuk en het verzorgen van een avondvullend programma zal, mede doordat leden door de week verder weg studeren en in hun examenjaar zitten, niet haalbaar zijn. Om toch iets van een afsluiting te doen heeft de jeugd voorgesteld om iets voor een bepaalde groep ouderen te organiseren.
Deze activiteit wordt nog voorbereid. 

Wij hopen op voldoende aanwas vanuit de  jeugdclub 12-16 zodat we volgend jaar het jaarfeest weer kunnen organiseren. Toch zijn wij ontzettend blij met de jongeren, die er wel zijn en de clubavonden tot goede, inspirerende, gezellige en leerzame avonden maken.

In de voorjaarsvakantie zullen de leden van de club langskomen met de begunstigerboekjes zodat ook financieel het jeugdwerk door kan gaan.

Namens de 16+ club,  René 

 

Eerste helft clubseizoen 2016/17

De eerste helft van het clubseizoen is afgelopen. Ondanks het lage ledenaantal zijn alle clubavonden gewoon doorgegaan, hier zijn we erg dankbaar voor. Het is fijn dat we ook met een kleinere groep elke vrijdagavond  een gezellige avond kunnen hebben, waarop we samen in gesprek gaan over het geloof.
Op 2 december hebben we Sinterklaas gevierd. Iedereen had weer goed zijn of haar best gedaan op de surprises en gedichten. We hebben  een gezellige avond gehad, waarop één van de jeugdleden zelfs verkleed als Sinterklaas kwam.

Op 16 december mochten we samen het kerstfeest vieren. Aan de kerstviering werd dit jaar een vrij onderwerp toegevoegd. Nadat we het kerstevangelie mochten horen en  kerstliederen mochten zingen, hebben we een Bijbelquiz gespeeld. We hebben  een goede avond gehad waarop we mochten horen over het wonder van kerst.

Rest mij nog om u, namens de jeugdclub 16+, Gods zegen te wensen over 2017.
Namens de 16+-club,
Lizanne Trenning

Vluchtelingenwerk en bowlen

Op het moment dat u dit leest hebben we er alweer vijf clubavonden opzitten. Elke clubavond waren er ongeveer zes leden aanwezig, wat gezien het ledenaantal een goede opkomst is. Naast de normale clubavonden hebben we op elf november een clubavond, die in het teken staat van (boot)vluchtelingen. Reina Timmer heeft het opvangen van deze vluchtelingen van dichtbij meegemaakt en komt ons over haar ervaringen vertellen. Voor deze avond hebben we ook de jeugdclubs van de gereformeerde kerk en christelijk gereformeerde kerk uitgenodigd.

Naast dit serieuze onderwerp hopen we op achttien november te gaan bowlen, om zo elkaar op een andere, ontspannen manier te leren kennen.  
Ben jij zestien jaar of ouder, spreken jou de hierboven genoemde onderwerpen aan, dan nodig ik je hierbij van harte uit om één van onze clubavonden te bezoeken en te ervaren hoe het is om met elkaar een clubavond mee te maken
.
Namens het bestuur, Gerard Schaap

Overzicht

Nu de winter nadert wordt het opnieuw tijd voor een overzicht van hoe het reilt en zeilt op onze club. Hoewel het lage ledental ons er aan het begin voor deed vrezen dat een gedeelte van de avonden vanwege een minimale opkomst simpelweg niet door zouden kunnen gaan, is dit gelukkig (nog) niet gebeurd. Wel zijn de avonden nu korter dan de vorige jaren geworden, van acht uur tot half tien in plaats van tien uur. Dit heeft er toe geleid dat het vrije onderwerp soms in het gedrang is gekomen.

Hoewel het momenteel goed gaat, zijn de zorgen over hoe het jaarfeest en het clubuitje (clubkamp genaamd in de dagen dat het leven nog goed was en de leden nog aan kwamen stromen) nog zeker niet weg. Voor de Nieuwjaarsvisite wordt wel al iets voorbereid, maar daarover mag ik hier natuurlijk niets verklappen.

We hebben de afgelopen maand twee bijzondere avonden gehad. Op 11 november kwam Reina Timmer langs en vertelde ons over haar persoonlijke ervaringen met het opvangen van vluchtelingen op Lesbos. Het was een indrukwekkend verhaal, dat niet openlijk kant koos in het immigratiedebat maar wel onderstreepte, dat deze vluchtelingen hulp nodig hebben als ze eenmaal op zee zitten. We willen
hierbij Reina bedanken voor haar komst en Angela Moed de waardering geven
voor het verbreden van de avond, zodat ook jongeren van andere Onstwedder
kerken aanwezig konden zijn, omdat dit onderwerp immers kerkgenootschappen overstijgt. Uiteraard willen we verder iedereen die aanwezig was bedanken.

Op het moment dat ik dit schrijf is het bowlen net achter de rug, op 18 november, wat heel gezellig was (hoewel de avond op zich relatief kort was, mede door het feit dat ondergetekende problemen had met het vinden van de nieuwe bowlinghal en dus de groep wat ophield). Sinterklaas en Kerst komen er al weer aan – tjonge jonge, wat gaat dat toch weer snel – en zullen hopelijk ook weer tot gezellige en goede avonden leiden, aangenomen dat dhr. Piet (zwart van kleur) door de overheid niet gehinderd zal worden in het uitvoeren van zijn werkzaamheden.

Bij deze avonden en in de avonden van het volgende jaar hopen wij niet alleen plezier te hebben, maar er ook iets van op te steken. Ieder gemeentelid van 16 jaar of ouder, die zich daar bij wil voegen is uiteraard van harte uitgenodigd.
Namens de club wens ik u en jou een goede en gezegende Kerst en een gelukkig Oud en Nieuw.

Wim Orsel, penningmeester 16+ club

Seizoen 2016/17

De zomer is nog volop aanwezig maar het winterwerk is weer begonnen.
De leiding van de 16+ club is al weer begonnen met de voorbereidingen voor het komende winterseizoen. De leidersplanning, de onderwerpen en de speciale avonden worden alweer ingevuld.

Dit seizoen heeft  er een bestuurlijke wijziging plaatsgevonden.  Geanne en Annerie hebben afscheid genomen van het bestuur, i.v.m. studie- en werkverplichtingen. Ze blijven gelukkig wel aan als lid. Tijdens de 1e vergadering is afscheid van beide dames genomen en zijn ze bedankt voor de bewezen diensten en hun inzet voor onze club. Als opvolger hebben we Lizanne Trenning bereid gevonden hun taken over te nemen. Door wat verschuivingen in de taken kan Lizanne deze functie alleen vervullen. Wij wensen haar veel succes toe.
Tevens heeft Angela aangegeven tot haar spijt te moeten stoppen als leidster vanwege haar werkzaamheden. Wij als leiding vinden dit erg jammer, maar bedanken haar voor haar inspiratie en inzet in de afgelopen jaren. Als opvolger zijn we nog op zoek naar een nieuwe leider.

Als leden en bestuur gaan we er weer een mooi seizoen van proberen te maken. Toch is er enige zorg omtrent het aantal leden. Op dit moment is de aanwas niet zo groot en wij roepen een ieder vanaf 16 jaar dan ook op om onze club te komen  “versterken”.

Het bestuur bestaat nu uit de volgende personen:
Lizanne Trenning    Secretaris/ notulist            
Wim Orsel    Penningmeester/Leider
Gerard Schaap    Leider
René Jonker    Leider
   
Vanaf 30 september is iedereen van 16 jaar en ouder weer hartelijk welkom op onze clubavonden op de vrijdagavond van 20.00 tot 22.00 uur.
Een speciale oproep voor de jongeren, die de 12-16 club afgelopen seizoen hebben verlaten, om ons op de vrijdagavond te komen vergezellen. Als je wilt weten hoe de avonden er uit zien, neem dan gerust contact op met één van de jongeren of de leiding. Naast het samen nadenken over de bijbel en het geloof met al zijn uitdagingen en mooie kanten, is er ook tijd voor het sociale aspect van de jongeren onder elkaar. Dus maak elkaar enthousiast en kom naar de 16+. Wij hopen ook komend seizoen weer vele goede avonden te mogen hebben.
 
Namens de 16+ jongeren,
René Jonker.

Afsluiting seizoen 2015/16

Op het moment van schrijven zijn wij, als 16+ club, alweer  aan het einde van het seizoen. Aan het begin lijkt het een hele ruk maar achteraf gaat het weer heel snel voorbij.

Wij kunnen terugkijken op een goed clubseizoen. Diverse onderwerpen hebben we behandeld en besproken.
De  kerkenraad is op bezoek geweest, waarbij ook gesproken is over hoe de jeugd over onze gemeente denkt en hoe ze er in staan. Samen met de dominee hebben wij stilgestaan bij een gedeelte uit Openbaring, waarbij wel is gebleken hoe moeilijk dit boek is om het op de juiste manier te interpreteren.

Het jaarfeest is inmiddels ook alweer achter de rug. Er volgt alleen nog het afsluitend feestje van onze clubleden. Dit jaar zullen wij samen een vrijdagavond uitgaan, waarbij voor een natje en een droogje wordt gezorgd en er een verrassend spelelement wordt gespeeld.

Ook willen wij alle gevers en geefsters bedanken voor uw financiële bijdrage, toen onze clubleden met de begunstigerboekjes langs zijn geweest

Na 8 jaar neemt Martin Kruiter afscheid als leider en worden zijn taken overgenomen door Gerard Schaap. Gerard wensen wij veel succes en Martin bedanken we hartelijk voor zijn inzet, inspiratie, creativiteit en enthousiasme. Martin, bedankt!!

Tot slot danken wij Geert Aike en Geertje voor hun gastvrijheid in d' Ekkelkaamp en de goede verzorging. Het was er altijd lekker warm en de koffie en thee stonden altijd maar weer klaar.

Wij wensen iedereen een goede zomer toe en hopen in oktober weer samen te komen waarbij wij Marije, die de 12-16 club heeft verlaten, ook hopen te verwelkomen.
Namens de 16+ club,  René Jonker


Jeugdclub 16+

Het is alweer maart! Nog een aantal weken en het clubseizoen is alweer ten einde. Momenteel wordt er nog druk geoefend voor het toneelstuk dat 1 april zal worden opgevoerd. Er wordt geoefend volgens een strak schema. Alles verloopt volgens planning en het belooft een subliem optreden van de toneelspelers te worden.

Op 05 februari is de  kerkenraad op bezoek geweest. Ouderlingen Prins en Moed en diaken Meijer hebben een clubavond bijgewoond. Met de leden is gesproken over de toekomst van onze gemeente en de wijze waarop de jeugd verbonden is met de gemeente en hoe de jeugd meer betrokken kan worden bij de gemeente. Deze avond was een goede voorbereiding op de bijeenkomst van gemeenteleden van 16 tot 50 jaar van 10 februari. Ook op de avond van 10 februari was een deel van onze clubleden vertegenwoordigd en zij hebben ook daar hun mening kenbaar kunnen maken. Op de clubavond van 12 februari hebben we nog even kort gesproken over deze avond. De clubleden hebben de avond als zeer positief ervaren.  De directe en gerichte vragen, ook aan de jeugdigen, doet de betrokkenheid en het besef, dat we het binnen de gemeente samen moeten doen, alleen maar vergroten.

Net als vorig jaar zullen we dit jaar niet op clubkamp gaan. Doordat een groot aantal leden in een examenjaar zit en door verplichtingen van weekendwerk, is er te weinig deelname om een kamp te organiseren. We hebben besloten om in plaats van kamp een gezellige avond te organiseren. Op dit moment wordt er door een aantal clubleden druk aan een invulling van deze avond gewerkt

Deze bijdrage aan het kerkblad zal voor mij als clubleider de laatste bijdrage zijn. Na dit seizoen zullen mijn taken worden overgenomen door Gerard Schaap. Gerard draait al volop mee met de clubleiding en heeft zijn draai al gevonden.
Rest mij nog de jeugdleden van onze club (van de afgelopen jaren) heel erg te bedanken voor de jaren waarin we samen zijn gekomen om over het geloof en het woord van God te praten. Zelf heb ik er erg veel van geleerd, puur door er mee bezig te zijn en met elkaar te praten. Ook de avonden waarop we andere activiteiten hebben georganiseerd en de weekenden dat we op kamp zijn geweest, zullen me altijd bij blijven.

Namens de 16+ club,

Martin Kruiter

Code oranje

Op het moment dat ik dit stukje voor u mag schrijven, is het buiten heerlijk stil wegens de code oranje die is afgegeven. Wat kan het toch heerlijk zijn om stil gezet te worden. Dit geldt uiteraard voor een ieder van ons. Ondanks dat we de zondag een ‘rustdag’ noemen, geven we ons zelf niet altijd de tijd om tot rust te komen en ons voor te bereiden op de week die voor ons ligt.

Als ik u de vraag zou stellen: “Hoe gaat het met u?” Dan zult u hoogstwaarschijnlijk  antwoorden “…druk!” met daarbij een grote glimlach. Er wordt veel van ons gevraagd en dit geldt eveneens voor onze jeugdigen. Namelijk de gang naar school,  daarna de uitwerking en het bestuderen ervan. Sporten, muziek, werken, sociale media en het onderhouden van onze vriendschappen, dit alles is nodig en het geeft ons de nodige positieve energie. Wij als jeugdleiders vernemen dat het ledental van onze club afneemt, wat ons ten zeerste betreurt. Ondanks dit willen wij ons inzetten ten behoeve van onze jeugdigen en daarnaast tot opbouw van onze gemeente. Daarbij mag ik niet vergeten te vermelden dat onze jeugdleden zich inzetten voor de volle 100%. Dit hebben zij u laten zien op vrijdagavond 8 januari j.l. En zij zullen u dit laten zien op het jaarfeest dat wordt gehouden op 1 april a.s. Daarnaast is er de planning om dit jaar een jeugddienst te organiseren. In januari is er een ledenvergadering gepland waarbij er met elkaar wordt gesproken over de gang van zaken.

Ik zou u allen dan ook graag willen oproepen om met elkaar en voor elkaar te mogen en blijven bidden, waarbij we niet alleen op papier een gemeente zijn, maar dat het gevoel het fungeren als ‘een gemeente’ daarbij mag aansluiten.
Namens de 16+ club een vriendelijke groet, Angela Moed


Bijdrage nieuwjaarbijeenkomst 2016

Traditiegetrouw heeft de jeugdclub 16+ een bijdrage geleverd tijdens de gezellige nieuwjaarsvisite in d'Ekkelkaamp. Deze keer stond de bijdrage in het teken van de het 125-jarig bestaan van de club 16+. De bijdrage willen wij u niet onthouden en treft u hierbij aan.

De Bijdrage
 
 

Tijd van bezinning

Op het moment van schrijven nadert de kerst en voor onze Jeugdclub 16+ mag dat een moment zijn van bezinning op ons clubseizoen, dat er nu al weer voor de helft op zit. Na een relatief laag aantal leden in het jaar 2014-2015 zijn er in dit seizoen wat meer leden bijgekomen, die ook regelmatig de clubavonden bezoeken. De club lijkt dus, net als het land als geheel, door een crisis heen te zijn gekomen, maar er kunnen natuurlijk altijd nog leden bij. Hoe meer zielen, hoe meer contributie!

Op 4 december hebben we Sinterklaas gevierd en op 18 december Kerst. Beide avonden zijn goed verlopen en reflecteren samen helder de twee kanten, die er aan onze club zitten: aan de ene kant gezellig vermaak, maar aan de andere kant ook serieuze discussie en bezinning.

Clubleiders René Jonker en Martin Kruiter hebben na jaren trouwe dienst aangegeven met hun functie te willen stoppen. Voor Martin is inmiddels in de persoon van Gerard Schaap een vervanger gevonden, voor René nog niet. Op deze plaats willen we ze nu alvast beide hartelijk bedanken voor hun jaren trouwe dienst en hun inzet voor het clubwerk. De eventuele vervanging zal er een zware taak aan hebben om in hun voetsporen te treden.

Nu we het tweede seizoen ingaan kijken we als club uit naar het jaarfeest, dat op 1 april D.V. zal plaatsvinden in d’Ekkelkaamp (geen aprilgrap). Wij nodigen u allen van harte uit gul te geven aan de collectanten die ook dit jaar weer langs de deuren zullen gaan, zodat we er samen een mooie avond van kunnen maken. Wij kijken nu al uit naar het toneelstuk dat die avond als vanouds ten tonele zal worden gebracht. U toch ook?

Iets anders waar de club naartoe leeft is de Nieuwjaarsvisite. De club bestond op 3 november jl. 125 jaar en dit feit zal tijdens het onderdeel van onze club op de Nieuwjaarsvisite geïllustreerd worden. Ook hierbij hopen we dat u in grote getale aanwezig zult zijn.

Hopend u zo een beetje op de hoogte te hebben gebracht van het reilen en zeilen bij onze club willen wij u ten slotte allen een gelukkig en gezegend 2016 wensen.

Namens de 16+ club, Wim Orsel


Drukke decembermaand 2015

November, de voorbereidingen worden getroffen voor de drukke decembermaand die eraan komt. Zoals in het vorige kerkblad al genoemd werd, stond op 20 november een excursie gepland. Omdat het onderwerp ‘vluchtelingen’ de afgelopen tijd veel in de media is en er veel over wordt gesproken, komt dit regelmatig ter sprake op één van de clubavonden.

Samen hebben wij discussies gevoerd tijdens de clubavonden, maar ook roept het onderwerp vluchtelingen soms vragen bij ons op. Daarom zijn wij 20 november op “excursie” geweest naar het AZC in Ter Apel. Edwin Veldhuis heeft een leerzame en indrukwekkende rondleiding voor ons verzorgd.  Iedereen heeft zijn eigen mening over vluchtelingen, maar na deze rondleiding beseffen wij maar al te goed dat wij het goed hebben, hier in Nederland. We hebben met eigen ogen gezien welke weg een vluchteling aflegt binnen het AZC, voordat zij een huis krijgen toegewezen buiten het AZC. Deze hele procedure neemt heel wat tijd in beslag en is mede daardoor een onzekere periode voor deze mensen.

Sinterklaas en zijn Pieten zijn weer in ons land en komen op 4 december een bezoekje aan ons brengen. Dit zal een gezellige avond worden met pepernoten, gedichten én surprises.

Op 18 december staat de Kerstviering gepland. Dan zit het clubseizoen voor het jaar 2015 er al weer op, maar in 2016 gaan wij gewoon weer verder met de clubavonden!

Rest mij nog te zeggen: Prettige Kerstdagen en een goed uiteinde gewenst! 

Namens de 16+ club, Geanne Maarsingh


We zijn weer met een grote groep

Oktober 2015
Het winterwerk is weer begonnen en de eerste clubavonden zijn alweer voorbij. Dankzij de nieuwe leden die van de 12-16 club afkomen, zijn we weer met een grote groep jeugd. Samen met de jeugd die al een (paar) jaar heeft meegedraaid op de 16+ club, staat de jeugd er voor open om samen met anderen te praten over het geloof.

Natuurlijk hebben we naast de serieuze avonden ook speciale avonden. Onze eerste speciale avond is alweer voorbij, namelijk het bowlen! Tijdens deze avond heeft iedereen zijn of haar kwaliteiten kunnen laten zien, maar het belangrijkste is natuurlijk dat het erg gezellig was met elkaar. In november hebben we naast de serieuze avond en ook nog een speciale avond, dit keer een excursie of een speurtocht. We weten nog niet wat het gaat worden, dus dat blijft nog een verrassing.

 

Vrijdag 2 oktober eerste clubavond

De zomer lijkt op zijn retour. Het winterwerk komt eraan. Het is al bijna weer zover. Na de wintersluiting van afgelopen seizoen lijkt het nog een hele tijd te duren voordat het komend winterwerk weer van start zal gaan, maar zoals met alles, vliegt de tijd.

De leiding van de 16+ club is al weer begonnen met de voorbereidingen van komend winterseizoen. De leidingplanning, de onderwerpen en de speciale avonden worden alweer ingevuld.

Vanaf vrijdag  2 oktober is iedereen van 16 jaar en ouder weer hartelijk welkom op onze clubavonden op de vrijdagavond van 20.00 tot 22.00 uur. Diegene die 16+ is krijgt (of heeft inmiddels al) persoonlijk een uitnodiging in de bus.Een speciale oproep voor de jongeren die de 12-16 club afgelopen seizoen hebben verlaten, om ons op de vrijdag avond te komen vergezellen. Als je wilt weten hoe de avonden er uit zien neem dan gerust contact op met één van de jongeren of de leiding. Naast het samen nadenken over de Bijbel en het geloof met al zijn uitdagingen en mooie kanten is er ook tijd voor het sociale aspect van de jongeren onder elkaar. Dus maak elkaar enthousiast en kom naar de 16+.

Dit seizoen heeft  er een bestuurlijke wijziging plaatsgevonden. Coen van der Wind is na 3 jaar gestopt met het penningmeesterschap van onze club en in Wim Orsel hebben wij een opvolger gevonden. Coen werd tijdens de eerste bestuursvergadering bedankt voor zijn inzet en bewezen diensten. Wim werd welkom geheten in het bestuur en wij wensen hem veel succes. Als leden en bestuur proberen we er weer een mooi seizoen van te maken.

Wij hopen ook komend seizoen weer vele goede avonden te mogen hebben.
 
 

Impressie Jaarfeest 2015

Het jaarfeest 2015 was een geslaagde avond. Het is helaas weer afgelopen maar..... gelukkig hebben we de foto's nog. We zien jullie graag terug op het volgende jaarfeest! 

Foto's Jaarfeest 16+ 2015