Zondagsschool

Welkom op de pagina van Zondagsschool De Goede Herder.

Ben je tussen de 4 en 12 jaar? Dan ben je elke zondagmorgen van 11.00 tot 12.00 uur van harte welkom in ‘d Ekkelkaamp om daar met leeftijdsgenoten te bidden, te zingen en te luisteren naar een bijbelverhaal. Er wordt zondagsschool gehouden in de wintermaanden, we starten in september en eindigen in april.

Informatie
 

februari 2024


In januari hebben we samen met de kinderen aandacht besteed aan de richteren Debora, Gideon en Simson. We leerden dat de Richteren uit deze bijbelverhalen niet te vergelijken zijn met de rechters zoals wij die nu in onze tijd kennen. We mochten hoop halen uit deze verhalen, de verhalen zijn een voorbode van de onvoostelbare liefde van Jezus. Want Jezus is de Rechter der rechters.
In februari zullen als vervolg op de richters de verhalen van Ruth centraal staan. Het boek Ruth komt in de bijbel na het boek Richteren. Het verhaal van Ruth speelt zich af in de tijd van de richters.
In de voorjaarsvakantie gaat de zondagsschool door en hopen we de kinderen te zien.

Zondag 25 februari zal er geen zondagsschool zijn i.v.m. de viering van het Heilig Avondmaal.
Zit je op de basisschool en wil je ook een keer komen kijken op de zondagsschool, dan ben je van harte welkom op de zondagen van 11.00 – 12.00 uur in d’ Ekkelkaamp.
Vriendelijke groet,
Marieke Wolfs, Gerwin de Wijk, Arnold Wubs, Zwaantje Brugge, Marijke Venema, Marchien Wilzing, Lizanne Trenning & Dineke Clazing
 

januari 2024

We kijken terug op een heel fijn, ‘gewoon heel bijzonder’ Kerstfeest.
Wat was het prachtig om te zien hoe alle kinderen iets moois voor ons ten gehore brachten.
Ook een woord van dank aan alle ouders, familie- en gemeenteleden die in groten getale aanwezig waren op ons Kerstfeest.

We hopen de kinderen in het nieuwe jaar op zondag 7 januari om 11.00 uur weer in d’ Ekkelkaamp te mogen begroeten. We zullen deze maand verhalen horen over de richters van het volk van Israël. We horen hoe de richters Debora, Gideon en Simson leidinggeven aan het volk in een tijd waarin er nog geen koning in Israël is.

Zondagochtend 14 januari zal er een doopdienst in de kerk zijn. De kinderen van de zondagsschool zullen dan voor Ruben Wubs het dooplied ‘De Here zegent jou’ zingen. We hopen dat er deze ochtend veel kinderen in de kerk zullen zijn.
Zondagochtend 21 januari zal er, vanwege de bevestigingsdienst van ambtsdragers, geen zondagsschool zijn.

Aan het begin van het zondagsschoolseizoen hebben wij in de groepen liedboekjes uitgedeeld.
Met daarin voor elke maand een andere psalm/lied om te leren. In de kerk wordt hier ook aandacht aan besteed door de betreffende liedjes van de verschillende groepen tijdens de dienst te zingen. Wij zullen hier als leiding ook (weer) wekelijks tijd aan besteden. Helaas leert de ervaring dat het niet in alle groepen eenvoudig is om de kinderen te laten zingen. Zouden jullie ons hierbij willen helpen door de liedjes ook thuis (bijv. op een vast moment aan tafel) samen te zingen?

Namens de leiding van de zondagsschool wensen wij u/jullie allen veel heil en zegen voor 2024,
Gerwin, Marieke, Arnold, Zwaantje, Marchien, Marijke, Lizanne & Dineke
 

september 2023


En dan is de zomerperiode alweer (bijna) voorbij en staan we aan de start van een nieuw zondagsschoolseizoen. Wij zijn er weer klaar voor om ons samen met de kinderen te verdiepen in Gods woord (door middel van zingen, een bijbelverhaal en aansluitend een verwerking; een spel, quiz of knutsel). We werken met de methode Bijbel Basics van het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap. Zingen doen we uit een zelfgemaakt psalm- en liedboekje met voor elke groep een vast repertoire. Elke maand staat er één lied of psalm centraal. Elke week zal een van deze liedjes in de kerk gezongen worden, zodat de kinderen dit zullen herkennen en mee kunnen zingen in de dienst. We hopen dat u dat lied thuis ook met de kinderen wilt oefenen.

Voorafgaande aan de start van het zondagsschoolseizoen wordt in het weekend van 8-9-10 september het startweekend gehouden. Hier is elders in het kerkblad meer over te lezen.
We hopen dat de kinderen ook mee zullen doen aan de activiteiten.

Dit jaar start het zondagsschoolseizoen op zondag 17 september van 11.00 – 12.00 uur in d’ Ekkelkaamp.
De daaropvolgende week (zondag 24 september) zal er i.v.m. de viering van het Heilig Avondmaal geen zondagsschool zijn.  

De kinderen zijn, net als de voorgaande jaren, verdeeld in vier groepen met vaste leiding:
Groep A: Lizanne Trenning en Dineke Clazing
Groep B: Marijke Venema en Marchien Wilzing
Groep C: Arnold Wubs en Zwaantje Brugge
Groep D: Marieke Wolfs en Gerwin de Wijk

Alle kinderen in de basisschoolleeftijd zijn van harte welkom op de zondagsschool.
Een keer een kijkje komen nemen is natuurlijk ook altijd mogelijk.

We zien jullie graag (weer) op 17 september in d’ Ekkelkaamp.

Vriendelijke groet, leiding van de zondagsschool: Marieke Wolfs, Gerwin de Wijk, Arnold Wubs, Zwaantje Brugge, Marijke Venema, Marchien Wilzing, Lizanne Trenning en Dineke Clazing
 

mei 2023


Wat is de tijd voorbij gevlogen. Dit jaar een jaar zonder onderbrekingen door corona. Fijn dat we zo samen hebben gezongen, geluisterd naar verhalen uit de bijbel, geknutseld, spellen gedaan over de bijbel en noem maar op…
Op 16 april heeft iedere groep een eigen laatste keer zondagsschool gehad op een andere manier. Groep D verkleedde zich en maakte wenspotjes. In groep C lazen de kinderen een stukje uit de bijbel, dat ze zelf hadden uitgekozen, hebben ze taart gegeten en een uitdeelspel gespeeld. Groep B speelde bingo. Groep A luisterde naar een spiegelverhaal, deed bingo en nam afscheid van Roelianne.

Naast Lizanne Trenning hebben we nu ook een nieuwe leider voor Frank: Gerwin de Wijk. We heten beiden van harte welkom bij de zondagsschool. Frank, hartelijk bedankt voor jouw inzet al die jaren en succes bij de jeugdclub 12-16.
Op 23 april heeft groep D afscheid genomen van de zondagsschool: Daan Brugge, Niek Buist, Thiemen Huiting, Maarten Kruiter, Giel Sterenborg, Isha Volders, Janna Wesseling, Arjan Wolfs en Tessa Wubs. Samen met de andere kinderen en familie/gemeenteleden zaten we in de grote zaal. De kinderen hadden met elkaar een film gemaakt. We luisterden naar een stukje uit de bijbel. De leiding werd nog verrast met een bloempot met een bijbeltekst over groeien, die gevuld was met zaadjes. Aan het eind van dit uur kregen de kinderen een dagboek mee. Ook hebben de mensen in de zaal een wens opgeschreven voor in de wenspotjes. Dominee van den Berg sloot af met het voorbeeld van een mosterdzaadje. Dat de kinderen nu door mogen groeien in het geloof op de club en catechisatie.
Woensdagavond 26 april hebben de groepen C en D nog met elkaar gebowld in Vlagtwedde. Het was een gezellige avond met ter afsluiting een lekker patatje.

We hopen weer te beginnen in september. T.z.t. volgt de datum in het kerkblad. Allemaal een hele fijne zomertijd toegewenst.

Vriendelijke groet, leiding van de zondagsschool: Marieke Wolfs, Zwaantje Brugge, Arnold Wubs, Frank Boels, Marijke Venema, Marchien Wilzing, Dineke Clazing, Gerwin de Wijk, Lizanne Trenning en Roelianne Wilzing
 

april 2023


En dan is het zondagsschool seizoen al bijna weer ten einde. Nog een aantal weken hopen we kinderen op zondagochtend te ontmoeten om het veertigdagenproject van Bijbel Basics met elkaar af te ronden. Tijdens dit project gingen we op zoek naar antwoorden op de vraag: ‘Wie is Jezus voor ons?’. We deden dit aan de hand van verhalen die iets lieten zien van de weg die Jezus aflegde naar het lijden en sterven aan het kruis én zijn opstanding.

Voor groep C en D hebben we nog een gezellige avond gepland. We gaan deze avond samen bowlen bij Rendering in Vlagtwedde. Datum volgt in de groepsapp.

Op zondag 23 april hopen we het seizoen gezamenlijk af te sluiten in de grote zaal van d’ Ekkelkaamp. Alle ouders, opa’s en oma’s en gemeenteleden zijn hierbij van harte welkom. We nemen op deze ochtend ook afscheid van de oudste kinderen van groep D. Ook zullen we afscheid nemen van Roelianne als leiding. Zij is de afgelopen jaren met veel enthousiasme de leiding geweest van groep A.  Wij willen haar vanaf deze plaats dan ook hartelijk bedanken voor haar betrokkenheid en inzet van de afgelopen jaren. Voor haar in de plaats, heten we Lizanne Trenning van harte welkom. Zij heeft al een aantal keren meegedraaid in groep A en is heel enthousiast.

Het programma van de komende weken ziet er als volgt uit:
Zondag 2 april:    Dooplied zingen in de kerk voor Maarten Sterenborg
        Wie is Hij, dat hij als een koning Jeruzalen binnenrijdt?
Matt. 21: 1-11
        Oefenen van paasliedjes, samen in de kerk
Zondag 9 april:    Eerste Paasdag, Geen zondagsschool
Maandag 10 april:    Tweede Paasdag
Alle kinderen van de zondagsschool zingen in de kerk enkele paasliedjes. We hopen dat iedereen aanwezig is, zodat we een mooi groot koor hebben.
Zondag 16 april:    Zondagsschool in eigen groep.
Zondag 23 april:    Zie hierboven, afsluiting zondagsschool seizoen.

Vriendelijke groet,
Marieke Wolfs, Zwaantje Brugge, Frank Boels, Arnold Wubs, Marijke Venema, Marchien Wilzing, Roelianne Wilzing en Dineke Clazing
 

 

maart 2023

De afgelopen maand hebben we geluisterd naar de verhalen over Mozes. De komende weken staan we stil bij de Lijdenstijd. Dit jaar is het thema: ‘Wie? Wat? Waar!’  Die vragen staan centraal in de verhalen die we dit jaar op weg naar Pasen lezen.
In het veertigdagenproject van Bijbel Basics gaan we op zoek naar antwoorden op die vraag. We doen dit aan de hand van Bijbelteksten die ook al iets laten zien van de weg die Jezus aflegt naar het lijden en sterven aan het kruis én zijn opstanding. Het draait daarbij steeds om deze vragen: Wie is Hij toch? Wat denken de mensen om Jezus heen? En wat is waar, welke waarheid ontdekken we over Jezus.
Op vrijdagavond 17 februari hebben de kinderen van groep C en D (groep 6 t/m 8) meegedaan aan een spooktocht in het dr. Hommesbos, georganiseerd door de Gereformeerde kerk. De jeugd van alle drie de kerken was aanwezig. Het was een geslaagde en spannende avond. Aan het eind van de avond kregen we nog een frikandel of kroket. Hartelijk bedankt voor de uitnodiging. Leuk om dit zo samen te doen.

Het programma:
5 maart      Wie is Hij, dat de wind en het water Hem gehoorzamen?    Marcus 4:35-41
12 maart    Wie is Hij, dat Hij de zonden van mensen vergeeft?     Lucas 7:36-50
19 maart    Avondmaal – geen zondagsschool
26 maart    Wie zeggen de mensen dat Ik ben?     Mattheüs 16:13-17, 20-21
2 april        Zingen in de kerk – doopdienst van Maarten Sterenborg.
                 Wie is Hij, dat Hij als een koning Jeruzalem binnenrijdt?     Mattheüs 21:1-11
9 april        Eerste Paasdag – geen zondagsschool
10 april      Tweede Paasdag – alle kinderen van de zondagsschool zingen in de kerk enkele paasliedjes. We hopen dat iedereen aanwezig is, zodat we een mooi groot koor hebben.
16 april      Programma volgt.
23 april     Laatste keer zondagsschool voor alle kinderen in de grote zaal, ook nemen we dan afscheid van de oudste groep. Alle ouders, opa’s en oma’s en gemeenteleden zijn welkom.

Vriendelijke groet,
Marieke Wolfs, Zwaantje Brugge, Frank Boels, Arnold Wubs, Marijke Venema, Marchien Wilzing, Dineke Clazing en Roelianne Wilzing
 

 

februari 2023


De komende periode zullen de kinderen de verhalen van Mozes horen. Op 5 februari wordt er een themadienst georganiseerd m.m.v. Jong Genesis. De dienst begint om half 10 in de kerk. De kinderen die van zingen houden, konden zich opgeven om mee te doen in deze dienst. Na de dienst hebben we een speciaal programma in d’ Ekkelkaamp. Voor drinken en iets lekkers wordt gezorgd.
5-feb    Themadienst ‘De Barmhartige Samaritaan’, aansluitend zondagsschool met een speciaal programma.
12-feb    Mozes in Egypte De tien straffen Exodus 10:1-20
19-feb    Mozes in Egypte Het volk gaat veilig door de zee Exodus 14:15-31
26-feb    Veertigdagentijd VI: Wie? Wat? Waar! Hij is toch die timmerman? Marcus 6:1-6

Zit je op de basisschool en wil je ook een keer komen kijken op de zondagsschool, dan ben je van harte welkom op de zondagen van 11:00-12:00 uur in d’ Ekkelkaamp.
Vriendelijke groet,

Marieke Wolfs, Zwaantje Brugge, Frank Boels, Arnold Wubs, Marijke Venema, Marchien Wilzing, Dineke Clazing en Roelianne Wilzing
 

januari 2023


Dankbaar en blij zijn we, dat we dit jaar weer samen het kerstfeest de geboorte van Jezus,konden vieren in d’ Ekkelkaamp. De kinderen hebben op het podium hun lied/gedicht laten horen. Het kerstevangelie uit Lukas 2 werd dit jaar door groep D gepresenteerd. De kinderen hebben samen met de leiding een film gemaakt. Aan het eind van het kerstfeest zijn ze met een boek en een zak met fruit/snoep naar huis gegaan. De kinderen, die dit jaar naar groep B gingen, hebben een bijbel met psalmboek uitgezocht en die werd hun overhandigd door juf Marchien. Hartelijk bedankt hiervoor.

Zondag 8 januari begint de zondagsschool weer om 11:00 uur in d’ Ekkelkaamp.
Het programma voor de komende maand is:
Zondag 8 januari     Simeon en Anna wachten op de komst van Jezus
Zondag 15 januari     De 12 jarige Jezus in de tempel
Zondag 22 januari     Jezus is in Nazareth
Zondag 29 januari     Gasten op een bruiloft vasten niet

Om alvast in jullie agenda te zetten: zondag 5 februari: Themadienst voor kinderen in de kerk en aansluitend zondagsschool. Hier zullen we doorpraten en werken over het thema.

Vriendelijke groet, leiding van de zondagsschool: Marieke, Zwaantje, Frank, Arnold, Marijke, Marchien, Dineke en Roelianne
 

december 2022


Na de verhalen van Jozef hebben we een viertal verhalen uit het Nieuwe Testament verteld. Vanaf 13 november beginnen we met het adventsproject ‘Ik kan niet wachten’. De tijd van advent is een tijd van wachten. Het woord ‘advent’ betekent ‘komst’: we wachten op de komst van Jezus. We zien uit naar zijn geboorte en zijn komst als mens op aarde. Dat vieren we met Kerst. Van oudsher wachten we er in deze tijd ook op dat Hij terugkomt uit de hemel. Dit wachten zien we overal in de Bijbel terug. De mensen in de Bijbel wachten op de vervulling van Gods belofte, de belofte van zijn goede toekomst. Dit krijgt vorm in het wachten op een Messias en Verlosser. In het kerstverhaal wordt over Jezus verteld als de vervulling van deze belofte. Hij verbindt God en mensen en laat ons al iets van Gods nieuwe wereld zien.
De kinderen die na de zomervakantie naar groep B zijn gegaan, krijgen dit jaar een bijbel met psalmboek, ze hebben de keuze uit een bepaald aantal bijbels. U krijgt hierover binnenkort meer informatie.

Programma:
6 november   BB 55 Een arme weduwe geeft geld Thema Kerst: "Ik kan niet wachten" ,introductie thema/liedjes voor Kerst
13 november  Wachten op de dat dat Jezus terugkomt
20 november  Maria wacht op de komst van Jezus
27 november  Jozef wacht op de komst van Jezus
4 december   Simeon en Anna wachten op de komst van Jezus
11 december  Avondmaal   Oefenen kerst grote zaal - wel zondagsschool
18 december  Oefenen kerst grote zaal
25 december  Eerste kerstdag, geen zondagsschool
26 december  Tweede kerstdag: kerstfeest zondagsschool 0m 14.00 uur in d' Ekkelkaamp

Deze maand komen we ook bij u langs voor een bijdrage voor het kerstfeest. Alvast hartelijk bedankt voor de gift. Ook willen we de mensen bedanken die ons hebben meegeholpen.
Leiding van de zondagsschool:

Marieke Wolfs, Zwaantje Brugge, Frank Boels, Arnold Wubs,
Marijke Venema, Marchien Wilzing, Dineke Clazing en Roelianne Wilzing
 

oktober 2022


De zondagsschool is weer gestart. We zijn begonnen met het vertellen van de verhalen over Jozef. De kinderen hebben tijdens het startweekend een leuke speurtocht gelopen:  ‘Op zoek naar Wally’; georganiseerd door de startweekendcommissie. Verder hebben ze nog mooie poppen gemaakt met natuurlijke materialen. Bedankt commissie!

De eerstvolgende keer krijgen ze een psalm-/liedboekje mee naar huis. Wilt u thuis het lied van de maand oefenen met uw kind, zodat we het op de zondagsschool samen kunnen zingen. Ook in de kerkdienst zingen we elke week een lied/psalm van één van de groepen.

Programma:
Datum    Bijbelbasics
2 oktober      BB 50 Jozef in Egypte
9 oktober      BB 51 Jozef en zijn broers
16 oktober    BB 52 Jezus zegent de kinderen
23 oktober    BB 53 Rijke man komt bij Jezus
30 oktober    BB 54 Bartimeüs kan weer zien
 

september 2022

Na een zonnige vakantie hopen we op zondagochtend 4 september weer te starten met de zondagsschool, de zondag vóór het startweekend. Alle kinderen vanaf 4 jaar zijn van harte welkom van 11:00 tot 12:00 uur in d’ Ekkelkaamp. Er zijn vier groepen (A, B, C en D). We werken met de methode Bijbel Basics van het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap. Zingen doen we uit een zelfgemaakt psalm- en liedboekje met voor elke groep een vast repertoire. Elke maand staat er één lied of psalm centraal. We hopen dat u dat lied thuis met de kinderen wilt oefenen, zodat we het samen kunnen zingen op de zondagsschool. Naast het zingen van psalmen/liedjes en luisteren naar een bijbelverhaal, doen we ook een verwerking: een spel, een quiz of we knutselen iets.
Nodig gerust jullie vriendjes of vriendinnetjes uit om mee te gaan.

Deze maand beginnen we met vier verhalen over Jozef uit het Bijbelboek Genesis. Jozef is de oudste zoon van Rachel en Jakob. Uit de familie van Jozef ontstaat uiteindelijk een groot volk, het volk van Israël. Door Jozef komt het volk in Egypte terecht.
Jozef droomt            zondag 4 september 2022        Genesis 37:1-11
Startdienst            zondagochtend 11 september 2022
Jozef zit in de put        zondag 18 september 2022        Genesis 37:12-36
Jozef in Egypte            zondag 25 september 2022        Genesis 41:33-57
Jozef en zijn broers        zondag 2 oktober 2022            Genesis 44:18- 45:8

De kinderen krijgen op zondag 4 september een uitnodiging voor de vossenjacht op zaterdagmiddag 10 september. Ook is er nog een gezamenlijke activiteit van de drie kerken in het dorp. Hierover staat elders in het kerkblad meer te lezen.

Vriendelijke groet, leiding van de zondagsschool: Marieke Wolfs, Zwaantje Brugge, Frank Boels, Arnold Wubs, Marijke Venema, Marchien Wilzing, Dineke Clazing en Roelianne Wilzing
 

mei 2022

En dan is het zondagsschoolseizoen alweer voorbij. We kijken terug op een geslaagd seizoen, waarin we helaas opnieuw te maken kregen met een onderbreking door de lockdown. Daardoor konden we het kerstfeest niet gezamenlijk vieren.

We zijn dankbaar dat we samen met de kinderen in voorbereiding op Pasen ‘op weg naar Jeruzalem’ konden gaan. Wellicht heeft u de tentoonstelling van het project in de hal van d’ Ekkelkaamp zien staan. Tijdens de kerkdienst op tweede paasdag, waarin Britt Koudstaal gedoopt werd, verleenden de kinderen van de zondagsschool hun medewerking door het zingen van twee paasliederen.

Op zondag 24 april hebben we afscheid genomen van de oudste kinderen van de zondagsschool. Deze keer waren het vijf meiden: Danita Wessels, Lian Schaap, Naomi Moed, Margret Wolfs en Marjanne Wolfs. Zij hebben, samen met Zwaantje en Marieke, een leuk filmpje gemaakt, dat ze ons lieten zien.  Het was fijn dat dit afscheid samen met alle groepen, ouders, opa’s en oma’s en andere belangstellenden kon plaatsvinden.

Op deze morgen zijn de kinderen van groep D, C en B verrast met een bijbeltje met psalmboek, zodat ze ook kunnen meelezen en meezingen in de kerk en/of thuis. Voorin de bijbel staat een tekst uit Psalm 23. Vanaf het volgende seizoen krijgen de kinderen, die dan in groep  B zitten, tijdens het kerstfeest hun bijbel met psalmboek uitgereikt.

Op vrijdag 29 april hebben we, samen met groep C en D, het seizoen afgesloten door met elkaar te bowlen bij Rendering in Vlagtwedde. Het was een gezellige avond.

Het startweekend zal plaatsvinden op 9, 10 en 11 september. Dan worden er allerlei activiteiten georganiseerd. Hierover kunt u t.z.t. meer lezen. De zondagsschool start weer op zondag 18 september van 11:00 – 12:00 uur in d’ Ekkelkaamp. Iedereen vanaf 4 jaar is van harte welkom. Neem ook gerust een vriendje of vriendinnetje mee.
Een fijne zomer toegewenst van de leiding van de zondagsschool:

Marieke, Zwaantje, Frank, Arnold, Marchien, Marijke, Dineke en Roelianne
 

april 2022

We zijn bezig met het project van Pasen: ‘Locatie Jeruzalem’. In de gang van d’ Ekkelkaamp kunt u het op een tafel onder de trap bekijken. De weg die Jezus gaat: van de intocht naar het laatste avondmaal,   de gevangenneming op de Olijfberg, voor de hogepriester Kajafas, voor Pilatus, de kruisiging en dan de opstanding op de Paasmorgen.

Het programma voor de laatste weken ziet er zo uit:
3 april:  GEEN ZONDAGSSCHOOL i.v.m. AVONDMAAL
10 april: WEL ZONDAGSSCHOOL verhaal Jezus is opgestaan.
17 april: GEEN ZONDAGSSCHOOL i.v.m. 1e PAASDAG BELIJDENISDIENST
18 april: 2E  PAASDAG De kinderen zijn uitgenodigd in de kerk. Ze zitten bij hun eigen ouders/familie/bekenden. De zondagsschoolkinderen zingen een tweetal liedjes samen met Genesis. Ook wordt Britt Koudstaal in deze dienst gedoopt. We hopen dat iedereen komt, zodat we een mooi groot koor hebben.

Op 24 april nemen we afscheid van de oudste kinderen van de zondagsschool van 11:00 – 12:00 uur. Dit doen we in de grote zaal met alle kinderen, ouders, familie enz. De kinderen van groep B t/m D krijgen dan ook het bijbeltje met psalmboek uitgereikt. Willen jullie deze datum alvast noteren?

Vriendelijke groet,
Marieke Wolfs, Zwaantje Brugge, Frank Boels, Arnold Wubs, Marchien Wilzing, Marijke Venema, Dineke Clazing en Roelianne Wilzing
 

maart 2022


We zijn blij dat de draad weer opgepakt kan worden en de kinderen gewoon naar de zondagsschool kunnen gaan zonder allerlei maatregelen. Het programma voor de laatste weken ziet er zo uit:

27 februari: Jezus bidt op een stille plek.
Project Pasen: Veertigdagentijd ‘Locatie Jeruzalem’
6 maart: Jezus gaat naar Jeruzalem.     
13 maart: Jezus wordt gevangen genomen.
20 maart: Petrus zegt dat hij Jezus niet kent.
27 maart: Jezus komt bij Pilatus.
3 april:  GEEN ZONDAGSSCHOOL i.v.m. AVONDMAAL
10 april: Jezus is opgestaan.
17 april: GEEN ZONDAGSSCHOOL i.v.m. 1e PAASDAG BELIJDENIS

Op 24 april nemen we afscheid van de oudste kinderen van de zondagsschool van 11:00 – 12: 00 uur. Dit doen we in de grote zaal met alle kinderen, ouders, familie enz. De kinderen van groep B t/m D krijgen dan ook het bijbeltje met psalmboek uitgereikt. Willen jullie deze datum alvast noteren?

Vriendelijke groet,
Marieke Wolfs, Zwaantje Brugge, Frank Boels, Arnold Wubs, Marchien Wilzing, Marijke Venema, Dineke Clazing en Roelianne Wilzing
 

februari 2022


Zondag 23 januari is de zondagsschool weer van start gegaan. Daar zijn we blij mee.

Door de maatregelen rondom COVID is onze kerstviering niet doorgegaan. Wel zijn de kinderen verrast met een tasje met een boek, kalendertje en wat lekkers.

We beginnen met verhalen over het begin van de wereld: Noach. Daarna werken we met Bijbel Basics over het Marcus evangelie: Jezus wordt gedoopt, Jezus roept zijn leerlingen, Jezus jaagt een kwade geest weg en Jezus bidt op een stille plek.

Ben je vier jaar of ouder, dan ben je van harte welkom. Tijdstip: zondagochtend van 11:00 – 12:00 uur in d’ Ekkelkaamp. Neem gerust een vriendje of vriendinnetje mee.

Vriendelijke groet,
Marieke Wolfs, Zwaantje Brugge, Arnold Wubs, Frank Boels, Marchien Wilzing, Marijke Venema, Dineke Clazing en Roelianne Wilzing
 

december 2021


Op 7 november zijn we met het Adventproject gestart van Bijbelbasics. Tel je mee? Dat is het thema van het project waarmee we dit jaar naar Kerst toeleven. De Bijbel vertelt dat iedereen waardevol is voor God. Het kerstverhaal maakt dat op een bijzondere manier duidelijk. Jezus zelf kwam naar de aarde als een klein en hulpeloos kind, onder arme omstandigheden. Zo liet God aan ons zien dat juist ‘kleine’ mensen, zonder macht en invloed, een speciale plek bij Hem hebben.
Op 14 november stond Lucas 2:1-5 centraal: Jozef en Maria gaan op reis naar Bethlehem vanwege een volkstelling.
Op 21 november lazen we uit Lucas 1:26-56. Maria dankt God dat Hij haar heeft uitgekozen, terwijl ze een heel gewoon meisje is.
Zondag 28 november is de derde van een blok met vijf teksten over ‘kleine’ mensen die voor God juist heel belangrijk zijn. Op deze zondag staat Marcus 9:33-37 centraal: Wie de belangrijkste wil zijn, moet anderen juist dienen.
Zondag 5 december gaat het over Jesaja 53:1-6: Gods dienaar die door niemand werd gezien, maar die ons vrede heeft gebracht.

De kerstviering vindt plaats in d’ Ekkelkaamp op eerste kerstdag 25 december (zaterdagmiddag) om 14:00 uur. Zondag 12 december (Avondmaalszondag) en 19 december houden we de ‘generale repetitie’. Het is fijn dat de kinderen deze zondagen allemaal aanwezig zijn.

Hartelijk bedankt voor de giften die we binnen hebben gekregen voor het kerstfeest. We willen ook de mensen bedanken die ons hebben geholpen door met een lijst te lopen.

Als leiding zijn we blij met het grote aantal kinderen dat naar de zondagsschool gaat. Vriendjes en/of vriendinnetjes van school zijn altijd welkom om een kijkje te nemen. De zondagsschool begint in het nieuwe jaar op 9 januari.

We wensen iedereen gezegende kerstdagen en een goed 2022.

Marieke Wolfs, Zwaantje Brugge, Arnold Wubs, Frank Boels, Marchien Wilzing, Marijke Venema, Dineke Clazing en Roelianne Wilzing
 

november 2021


Inmiddels hebben we al een aantal zondagen achter de rug en kunnen we terugkijken op mooie uurtjes. Het programma van Bijbelbasics van het NBG begon dit jaar met Esther. Drie zondagen hoorden de kinderen verhalen over dit bijzondere meisje dat zo’n grote rol speelde voor haar volk in een vreemd land.

Vanuit de ballingschap keerde het Joodse volk weer terug naar Israël en zag daar dat Jeruzalem en de tempel helemaal verwoest waren. Onder leiding van Ezra, Haggaï, Zacharia en Nehemia werden de stad, de muren en de tempel herbouwd. God geeft deze profeten de opdracht om mensen in actie te laten komen: ‘Geloven is doen!’. Het jaarthema van de HGJB komt hier ook duidelijk naar voren.

Zondag 10 oktober kregen we bezoek van de kerkenraad en dominee van den Berg. Zijn preken over Nehemia passen precies bij ons thema: terugkeer naar Israël en herbouw van de tempel en de muren.
Op 31 oktober is het Hervormingsdag en Nationale Bijbelzondag. Bijbelzondag heeft dit jaar het thema ‘Op zoek naar betekenis.’ De Bijbel geeft lezers op zoveel manieren betekenis: de Bijbel biedt hoop en troost, geeft richting en leert ons over God. We stellen dit jaar Nehemia 7:72-8:12 en Jakobus 1:19-2:5 centraal. Op de zondagsschool besteden we hier aandacht aan.

7 november starten we met het Adventproject van Bijbelbasics. Tel je mee? Dat is het thema van het project waarmee we dit jaar naar Kerst toeleven. De Bijbel vertelt dat iedereen waardevol is voor God. Het kerstverhaal maakt dat op een bijzondere manier duidelijk. Jezus zelf kwam naar de aarde als een klein en hulpeloos kind, onder arme omstandigheden. Zo liet God aan ons zien dat juist ‘kleine’ mensen, zonder macht en invloed, een speciale plek bij Hem hebben. De zondagen daarna werken we aan het thema.

De kerstviering vindt plaats in d’ Ekkelkaamp op eerste kerstdag 25 december (zaterdagmiddag) om 14:00 uur. Zondag 12 (Avondmaalszondag) en 19 december houden we de ‘generale repetitie’. Het is fijn dat de kinderen deze zondagen allemaal aanwezig zijn.

Eind oktober of begin november komen we bij u langs met de lijsten voor het kerstfeest. We hopen dat u, net als voorgaande jaren, ons wilt steunen met een gift. Van deze giften worden de boeken gekocht die de kinderen bij het kerstfeest krijgen. Alvast hartelijk bedankt.

Als leiding zijn we blij met het grote aantal kinderen dat naar de zondagsschool gaat. Vriendjes en/of vriendinnetjes van school zijn altijd welkom om een kijkje te nemen.

Vriendelijke groet van Marieke Wolfs, Zwaantje Brugge, Arnold Wubs, Frank Boels, Marchien Wilzing, Marijke Venema, Dineke Clazing en Roelianne Wilzing
 

september 2021


Na een lange winter- en zomerstop mogen we weer starten met de zondagsschool. De eerste keer is op zondag 12 september, de zondag na het startweekend. Alle kinderen vanaf 4 jaar zijn van harte welkom van 11:00 -12:00 uur in d’ Ekkelkaamp. Er zijn vier groepen (A, B, C en D). We werken met de methode Bijbel Basics van het Nederlands Bijbelgenootschap. Zingen doen we uit een zelfgemaakt psalm- en liedboekje met voor elke groep een vast repertoire. We gebruiken het boekje van vorig jaar, omdat we al in december moesten stoppen met de zondagsschool. Elke maand staat er één lied of psalm centraal. We hopen dat u dat lied thuis met de kinderen wilt oefenen, zodat we het samen kunnen zingen op de zondagsschool. Naast het zingen van psalmen/liedjes en luisteren naar een Bijbelverhaal, doen we ook een verwerking: een spel, een quiz of we knutselen iets. Nodig gerust jullie vriendjes of vriendinnetjes uit om mee te gaan. Iedereen is van harte welkom.
Op 26 september is het avondmaal, dan is er geen zondagsschool.

We hopen jullie eerst allemaal te zien met jullie ouders, buren, familie of vriendjes/vriendinnetjes bij het startweekend op 4 en 5 september. Op zaterdag kun je meedoen aan een fietstocht van 27 km met twee tussenstops. Start is van 13:00 – 15:00 uur. Vanaf 17:00 uur wordt er een GPS-tocht met opdrachten georganiseerd. Je kunt starten tussen 17:00 – 19:00 uur. Het volledige programma staat op de nieuwsbrief en op de website van de kerk.

Met vriendelijke groet,
Marieke Wolfs, Zwaantje  Brugge, Frank Boels, Arnold Wubs, Marijke Venema, Marchien Wilzing, Dineke Clazing en Roelianne Wilzing
 

juli/augustus 2021

Op zondag 30 mei hebben we afscheid genomen van de oudste kinderen van de zondagsschool: Sanne Meesters, Heidi Migchels, Gideon Volders en Evan Wesseling. Dit kon op een hele ongedwongen manier plaatsvinden op het terras van d' Ekkelkaamp. De kinderen bij de picknicktafel en de ouders zittend of staand bij een statafel.

Trijnie opende de ochtend met gebed en van haar hebben we ook deze ochtend afscheid genomen. Hartelijk bedankt Trijnie voor  jouw inzet de afgelopen twaalf jaar.
Zwaantje las een stukje voor uit een dagboek en Marieke bedankte de kinderen voor hun inbreng tijdens het zondagsschoouur en overhandigde hen een dagboekje.
Van jeugdouderling Anton Wesseling kreeg ieder kind een bijbel met plsamboek.
Tussendoor luisterden we naar muziek.

Aan het eind werden we nog verrast door de kinderen met een mooi lichtje waarop de tekst stond: 'Laat je lichtje schijnen bij alles wat je doet'. Samen hebben we een bijzonder seizoen op een mooie kanier kunnen afsluiten.

Na de zomervakantie hopen we dat we weer gewoon bij elkaar kunnen komen van 11.00 - 12.00 uur in d' Ekkelkaamp. Alle kinderen vanaf 4 jaar zijn van harte welkom. Neem gerust een vriendje of vriendinnetje mee.
Binnenkort zullen we de nieuwe kalendertjes bezorgen en wensen we iedereen een hele fijne zomervakantie.
T.z.t. krijgen jullie een uitnodiging met de datum waarop de zondagsschool begint.

Vriendelijke groeten van Marieke Wolfs, Zwaantje Brugge, Frank Boels, Arnold Wubs, Marchien Wilzing, Marijke Venema, Dineke Clazing en Roelianne Wilzing
 

april 2021

Het is nog niet mogelijk om het gewone zondagsschooluur door te laten gaan, ook het afscheid van groep D zal in aangepaste vorm plaatsvinden. Hierover nemen we nog contact op met de kinderen en ouders van groep D. Vandaar dat we een tasje met inhoud hebben rondgebracht. In het tasje zat een kalendertje met (bijbel)verhalen, een spelletje en een uitnodiging voor een speurtocht op 27 maart.
Toch is dit ook een tijd waarin heel veel andere initiatieven op gang komen. Wandelen is daar één van. Organisaties, zoals de HGBJ spelen hier ook op in. Mede door hen hebben wij voor onze gezinnen een gezinsspeurtocht ‘Op zoek naar het Paasverhaal’ georganiseerd. Fijn dat er zoveel gezinnen gehoor aan hebben gegeven aan de uitnodiging.
Op 20 plekken in ons dorp hebben we gemeenteleden gevraagd die platen opgehangen hebben voor het raam met opdrachten over het Paasverhaal. Vanaf de intocht van Jezus op een ezel in Jeruzalem tot en met de opstanding en de verschijning van Jezus aan Zijn discipelen. Als alle opdrachten zijn gedaan, moest je een zin maken met de gevonden letters.
We wensen u en jullie gezegende paasdagen.
Marieke Wolfs, Zwaantje Brugge, Frank Boels, Arnold Wubs, Marijke Venema, Marchien Wilzing, Dineke Clazing en Roelianne Wilzing.
 

maart 2021

Beste jongens en meisjes, het is alweer een hele poos geleden dat we jullie hebben gezien. We missen het samen zingen, knutselen, luisteren naar een bijbelverhaal en natuurlijk de enthousiaste verhalen die jullie vertellen. We weten niet of we dit seizoen nog bij elkaar kunnen komen. Dat hangt af van alle maatregelen die er zijn. Als leiding hebben we ook nagedacht over het afscheid van de oudste kinderen van groep D. Waarschijnlijk zal het dit jaar op dezelfde manier georganiseerd worden als vorig jaar, op een zondagochtend vanaf 11:00 uur. De zondag, waarop het plaats zal vinden, is na Pasen. De precieze datum staat in het kerkblad van april. Voor april bezorgt de leiding de nieuwe kalenders van het tweede kwartaal bij jullie thuis.

Vriendelijke groeten van

Marieke Wolfs, Zwaantje Brugge, Frank Boels, Arnold Wubs, Marijke Venema, Marchien Wilzing, Dineke Clazing en Roelianne Wilzing

 

januari 2021


Kerstfeest online in deze coronatijd. Anders dan anders, maar toch heel mooi. Samen met je ouders, opa en/of oma op de bank om te kijken naar jezelf. We willen de kinderen bedanken die in zo’n korte tijd de liedjes ingestudeerd hebben. Wat hebben we van ze genoten.

Ook Gert Sterenborg bedankt voor de techniek en Aart-Jan Clazing die hem assisteerde.

Op de nieuwsbrief zal t.z.t. komen te staan wanneer de zondagsschool weer begint.

Met vriendelijke groet,
de leiding van de zondagsschool
 

november 2020


Zeven keer zijn de kinderen naar de zondagsschool geweest en hebben we met elkaar geluisterd naar verhalen uit de bijbel over Elia en Elisa en naar een paar verhalen uit het Nieuwe Testament, samen gezongen, geknutseld enz.

Door alle ontwikkelingen omtrent corona hebben we in overleg met de kerkenraad besloten om eerst te stoppen met de zondagsschool. Als er veranderingen komen, zullen we het u en jullie laten weten via de nieuwsbrief. We hopen op uw begrip.

Ook hebben we afscheid genomen van Trijnie Meems-Velema. Zij heeft zo’n 11 jaar met veel plezier leiding gegeven aan de oudste groep. Trijnie, hartelijk bedankt voor al die jaren. We hopen nog een keer persoonlijk afscheid van je te nemen. Zwaantje Brugge-Hemssems zal de taak van Trijnie overnemen. We wensen je hierbij alle goeds en voor beiden Gods zegen.

Tot slot heeft u in de maand oktober een kaart in de bus ontvangen met de vraag of u een bijdrage wilt geven voor het kerstfeest van de zondagsschool (i.v.m. corona komen we niet langs de deur). We hopen dat u hieraan gehoor geeft en bedanken u alvast voor uw gift.

Vriendelijke groeten aan alle kinderen en ouders van de leiding van de zondagsschool,
Marieke, Zwaantje, Frank, Arnold, Marijke, Marchien, Dineke en Roelianne.
 

oktober 2020

Op 30 augustus ging de zondagsschool weer van start. We zijn blij met een goede opkomst op zondagochtend. Eerst stonden de verhalen over Elia en Elisa, twee grote profeten, centraal. Een belangrijk thema in deze verhalen is hoe God steeds weer aan de Israëlieten laat weten hoe ze als Zijn volk moeten leven. Soms lukt dat, maar soms ook niet. Nu vertellen we een aantal verhalen uit het Nieuwe Testament.

Zondag 4 oktober:      157 Jezus loopt over het water.
Zondag 11 oktober:    158 Jezus, Mozes en Elia.
Zondag 18 oktober:    159 Jezus spreekt recht.
Zondag 25 oktober:    160 Elia gaat naar de hemel.
Zondag 1 november:   161 Elia en Naäman.

De kinderen hebben inmiddels hun lied- en psalmboekje ontvangen. Het is fijn dat de kinderen de liedjes en psalmen thuis ook oefenen, zodat we ze kunnen zingen op de desbetreffende zondag. We hebben nu een doorgaande lijn in de liederen gemaakt, zodat de kinderen per seizoen 6 liederen of psalmen leren.
Dit jaar komen we niet langs de deur om een bijdrage voor het kerstfeest te vragen. U ontvangt in de maand oktober een kaart in de brievenbus met de vraag of u uw bijdrage wilt overmaken op NL22 RABO 0343 4532 82, t.n.v. Zondagsschool De Goede Herder.
We hopen op uw medewerking en willen u alvast bedanken.

Vriendelijke groet,
Leiding van de zondagsschool: Trijnie Meems, Marieke Wolfs, Frank Boels, Arnold Wubs, Marchien Wilzing, Marijke Venema, Dineke Clazing en Roelianne Wilzing.
 

april 2020

De komende weken gaat het leven allemaal anders dan we gewend zijn. Tot 1 juni komen we niet meer samen in groepen. Het is een abrupt einde voor de zondagsschool, zoals voor zoveel activiteiten.
Het afscheid van groep D en de gezellige avond voor groep C en D  worden doorgeschoven naar een nader te bepalen tijdstip. Op die avond zou Bettine Harkema afscheid nemen. We willen Bettine hartelijk bedanken voor haar inzet als leiding van groep A.

Gelukkig kun je nog steeds mooie momenten hebben rond de Bijbel, gewoon thuis aan de keukentafel. Daarom biedt het Nederlands Bijbelgenootschap het Bijbel Basics materiaal (de verhalen en verwerkingen die we elke zondag gebruiken op de zondagsschool) voor de komende zondagen ook in aangepaste vorm aan, zodat je thuis, als je dat wilt, samen met je kinderen kunt toeleven naar Pasen.

Je kunt het materiaal voor thuis vinden en downloaden op www.debijbel.nl/bijbelbasics. Je kunt je daar gratis aanmelden.Vriendelijke groeten van de leiding.

maart 2020

Nog even een kleine terugblik. Op zondag 9 februari  kwam de kerkenraad
een kijkje nemen op de zondagsschool. Die zondag ging het verhaal over
Ruth en Naomi. Zondag 16 februari vertelden we het verhaal van Ruth en
Boaz. Zondag 23 februari starten we met het paasproject ‘Tussen hemel
en aarde’. De evangelist Mattheüs neemt ons mee in de reis door de
veertigdagentijd. Jezus brengt in de Bergrede en in de gebeurtenissen
rond Pasen hemel en aarde bij elkaar en daagt ons uit om dat zelf ook te
doen.

Vanaf het volgende seizoen zal Dineke Clazing, Bettine Harkema
opvolgen als leidster van groep A.
Graag nodigen wij u uit om op donderdag 19 maart a.s. naar de toerustingsavond te komen, waarin het groeiplan zal worden gepresenteerd.
Wij als leiding van de zondagsschool en clubs in samenwerking met de HGJB en de kerkenraad zijn in dit winterseizoen een aantal avonden bij elkaar geweest om te brainstormen over belangrijke onderwerpen, zoals bijvoorbeeld ‘hoe kunnen wij het best bijbel lezen, bidden en zingen met de jeugd’. In het kader hiervan is ook besloten dat de kinderen als ze naar groep C gaan een bijbel met psalmboek krijgen, in plaats van aan het eind van groep D.

Nog even alle bijzondere data op een rijtje:
• 01-03: Avondmaal, geen zondagsschool
• 29-03: Afsluiting winterwerk, geen zondagsschool
• 03-04: Flessenactie HGJB project ‘Mozambique’. Groep D helpt mee.
            Nader bericht volgt.
• 05-04: Zondagsschool oefenen voor 2e Paasdag en thema 'Wereldkids' van
            de GZB (over het zendingsgeld)
• 12-04: 1e Paasdag, geen zondagsschool
• 13-04: 2e Paasdag, zingen in de kerk o.l.v. Genesis. Graag om 9.15 uur
            verzamelen bij d’ Ekkelkaamp, dan gaan we gezamenlijk naar de kerk
• 19-04: Afscheid groep D, alle kinderen (ook van groep A, B, C en ouders,
            opa's en oma's en overige be;angstellenden zijn van harte welkom)
Leiding van de zondagsschool: Trijnie Meems, Marieke Wolfs, Frank
Boels, Arnold Wubs, Marchien Wilzing, Marijke Venema, Bettine Harkema en
Roelianne Wilzing

februari 2020

We kijken terug op een mooi kerstfeest met als thema: ‘Volg de ster’. Op 12 januari zijn we begonnen met Richteren of Rechters, zoals het in onze methode Bijbel Basics wordt genoemd. De kinderen hoorden verhalen over Debora, Gideon en Simson. Bijzondere en minder bekende verhalen, waarbij de kinderen leren dat je God mag vragen om hulp als je iets moet doen wat je niet durft.
Na deze drie zondagen starten we op zondag 9 februari  met twee verhalen over Ruth. We lezen over Ruth en Naomi en over Ruth en Boaz.

Bijzondere data zetten we even voor u op een rijtje:
•    01-03: Avondmaal, geen zondagsschool
•    29-03: Afsluiting winterwerk, geen zondagsschool
•    05-04: Zondagsschool oefenen voor 2e Paasdag en thema ‘Wereldkids’ van de GZB (over het zendingsgeld)
•    12-04: 1e Paasdag, geen zondagsschool
•    13-04: 2e Paasdag, zingen in de kerk o.l.v. Genesis. Graag om 9.15 uur verzamelen bij d’ Ekkelkaamp, dan gaan we gezamenlijk naar de kerk.
•    19-04: Afscheid groep D, alle kinderen (ook van groep A, B, C en ouders zijn van harte welkom).

Ook doen we mee met het paasproject van Bijbel Basics.  De evangelist Mattheüs neemt ons mee in de reis door de veertigdagentijd. Jezus brengt in de Bergrede en in de gebeurtenissen rond Pasen hemel en aarde bij elkaar en daagt ons uit om dat zelf ook te doen.

Leiding van de zondagsschool: Trijnie Meems, Marieke Wolfs, Frank Boels, Arnold Wubs, Marchien Wilzing, Marijke Venema, Bettine Harkema en Roelianne Wilzing

Vervolg december 2019

Wij zijn op weg naar Kerst en volgen het bijbelbasics programma(NBG) : Volg die Ster.
Op de adventzondagen gaan het over de voorvaderen van Jezus.
Op zondag 16 en 23 december gaan we samen oefenen voor de kerstviering.

Kerstfeest van de zondagsschool is 1e kerstdag om 14.00 uur in d' Ekkelkaamp.
Iedereen is van harte welkom om het kerstfeest samen met ons te vieren.

Zondag 29 december en zondag 5 januari is er geen zondagsschool.
Op 12 januari gaat de zondagsschool weer beginnen.

In de maand oktober zijn we bij u langs geweest voor een donatie, Hiervoor onze hartelijk dank. Ook de vrijwilligers die ons hebben meegeholpen, hartelijk dank.
De leiding van de zondagsschool.

december 2019

Op 30 oktober ging onze Bijbelstudie over het tweede gebod: “Géén beeld van God”. God is te groot om in een beeld te worden gegoten. Het ware beeld van God is in Jezus zichtbaar geworden.
20 november hadden we het over : “alles is ijdelheid”, i.p.v. het vrije onderwerp (waarover in het vorige kerkblad werd geschreven). Dit vindt nu plaats op 11 december.
En op 18 december hopen we onze kerstviering te houden.

Mocht je willen weten hoe het gaat op zo‟n avond, kom gerust een keer langs. Elke avond begint om 20.00 uur.

oktober 2019

Inmiddels zijn we weer begonnen met de zondagsschool.

We hebben een leuke, gezellige vossenjacht gehad met de opening van het startweekend.

Zaterdag 27 oktober is het Nationele Bijbelzondag.Deze zondag is er een themadienst met het thema: “Ik wens jou…..”.
Aan deze dienst zullen de kinderen van de zondagsschool hun medewerking verlenen met Genesis.
We zullen 3 liedjes zingen: Ik wens jou ….., Tienduizend redenen, ‘k Heb Jezus nodig. Deze liedjes zullen we de komende tijd oefenen.
Op zondag 27 oktober worden de kinderen om 09.15 uur verwacht in
d' Ekkelkaamp, zodat we samen naar de kerk kunnen gaan.
Na de dienst hebt u als ouders de gelegenheid om samen met de andere gemeenteleden een kopje koffie te drinken in d' Ekkelkaamp.
De kinderen gaan dan naar de zondagsschool en kunnen om 12.00 uur weer mee haar huis.

Ook komen wij deze maand bij u aan de deur om een bijdrage voor het kerstfeest.

Leiding Zondagsschool

september 2019


Op 1 september start de zondagsschool weer, ’s morgens na de kerkdienst van  11.00 tot 12 uur. Kinderen van groep 1 t/m 8 zijn van harte welkom.

Ben je nog nooit geweest en ben je nieuwsgierig naar wat we zoal doen, neem dan gerust een kijkje en doe een uurtje mee.

Vorig seizoen hebben we afscheid genomen van Eline Potze. Bedankt Eline voor je inzet al die jaren en voor de notulen die je altijd maakte.
Marijke Venema neemt samen met Marchien Wilzing groep B voor haar rekening. Groep A: Bettine Harkema en Roelianne Wilzing, groep C: Frank Boels en Arnold Wubs en groep D: Trijnie Meems en Marieke Wolfs.

Programma:
01-09 start zondagsschool
07-09 vossenjacht voor kinderen van de zondagsschool (zie programma startweekend, aanvang 14.00 uur)
08-09 geen zondagsschool, i.v.m. startweekend
15-09 zondagsschool
22-09 geen zondagsschool, i.v.m. avondmaal
In oktober komen we weer bij u langs de deur om een bijdrage voor het kerstfeest.

april 2019

Het zondagsschoolseizoen loopt bijna al weer ten einde en daarom zullen we op zondag 28 april om 11.00 uur en niet op zondag 21 april zoals in het vorig kerkblad stond vermeld, afscheid nemen van de volgende kinderen: Rik Hoekzema, Frank van de Meent, Eva Prins, Gerjan Roelfsema, Renske Schuiterd, Joran Sterenborg en Dian Sterenborg. Ook is dan de prijsuitreiking voor de kinderen die de puzzeltjes van het kerkblad hebben ingeleverd. Iedereen is van harte welkom!

Op 2e paasdagmorgen zingen we tijdens de dienst in de kerk. Helaas is Genesis verhinderd en zullen de kinderen van de zondagsschool alleen zingen.

De gezellige avond van groep C en D is op vrijdag 26 april, de kinderen worden om 18.30 uur verwacht bij d’ Ekkelkaamp.
Hierna hebben we een hele poos vakantie en mogen we lekker uitrusten.

Namens de zondagsschool,
Eline Potze

maart 2019


De afgelopen zondagen hebben we weer vele mooie verhalen gehoord uit de
bijbel: Jezus en de duivel, de man die niet kon lopen, meisje sta op, vijf broden en twee vissen en  Jezus zegent de kinderen. De komende periode zullen we de verhalen horen uit de veertigdagentijd.

Tweede paasdag zullen de kinderen van de zondagsschool samen met Genesis hun bijdrage leveren tijdens de kerkdienst.
Het afscheid van de oudste kinderen van groep D staat gepland op zondag 21 april 2019.

Voor groep B hebben we een nieuwe leidster gevonden Marijke Venema.
Fijn dat zij onze leiding wil komen versterken.

Kerstfeest 2018

Inmiddels zijn we al weer druk bezig met het oefenen van de liedjes voor het kerstfeest.
Op 1e kerstdag 's middags vieren we het kerstfeest om 14.00 uur in d’ Ekkelkaamp.

We hopen dat alle papa’s, mama’s, broertjes, zusjes, opa’s en oma’s en andere belangstellenden komen kijken, luisteren en zingen.
Degenen, die graag een liturgie thuis willen hebben, kunnen contact opnemen met Marieke Wolfs M 06-29123040.

Na het kerstfeest hebben we een aantal zondagen vrij en we zullen dan op 13 januari weer beginnen.
Namens de zondagsschool,
Eline Potze

oktober 2018

Na het startweekend zijn we inmiddels weer met een nieuw zondagsschoolseizoen begonnen.
Fijn dat er weer zoveel kinderen zijn gekomen.

De komende periode vertellen we onder andere de verhalen van Adam en Eva, Kaïn en Abel, Noach, de toren van Babel, en nog veel meer verhalen.
Ook leren de kinderen elke maand een psalm of een lied uit de bundel "Weerklank".

In de maand oktober komen we weer langs met de lijst voor het kerstfeest, we hopen dat u allemaal iets wilt bijdragen zodat we weer een mooi kerstfeest kunnen vieren!

Namens de zondagsschool
Eline Potze

juli 2018

Beste ouders en kinderen,
Even een berichtje om in jullie agenda te noteren, de zondagsschool begint weer op zondag 9 september. We hopen jullie dan allemaal weer te zien, ook de kinderen die dan inmiddels 4 jaar zijn geworden zijn van harte welkom!
Alvast een fijne vakantie.

Namens de leiding van de zondagsschool.
Eline Potze

Afsluiting seizoen 2017 - 2018

Het zondagsschool seizoen is ten einde. We mogen terug kijken op een fijn seizoen en dat er vele kinderen elke zondag getrouw op de zondagsschool kwamen.
Op vrijdag 13 april hadden de groepen C en D een gezellige bowlingavond.

We zijn heel erg blij met het bedrag dat de kinderen hebben opgehaald voor het HGJB project “Open je ogen”. De kinderen hebben door middel van een “heitje voor een karweitje” een bedrag van € 150,90 opgehaald, iedereen heel erg bedankt hier voor!

Op zondag 22 april namen we afscheid van de oudste kinderen. Dit waren: Bram Hilverts, Nadine Maarsingh, Ruben Maarsingh, Stefan Meesters, Bram Migchels, Ruben Moed, Mieke Sterenborg, Anke Wolfs, Niek Wolfs en Elisa Wubs.
We hopen dat jullie een fijne tijd op de zondagsschool gehad hebben en dat jullie nu met veel plezier naar de 12-16 club zullen gaan!

We gaan nu eerst genieten van een periode waar in we veel vrij mogen zijn en de vakantie er weer aan komt! Na de vakantie hopen we jullie allemaal weer op de zondagsschool te zien.

Namens de leiding,
Eline Potze

maart 2018

De afgelopen tijd hebben we verschillende verhalen gehoord.  In de veertig dagen tijd horen we de verhalen rondom het thema “zaaien en groeien” Ook oefenen we nog met de psalmen en liedjes die we elke maand mogen opzeggen.
Op 1e Paasdag is er geen zondagsschool.
Op 2e Paasdag mogen we samen met Genesis in de kerk zingen. Dit zal ‘s ochtends zijn. We hopen dat jullie allemaal komen! Intussen zijn we dan ook begonnen met het oefenen van de liedjes.

Voor de groepen C en D organiseren we op 13 april een gezellige avond. Wat we gaan doen blijft nog even een verrassing…
In de maand maart krijgen de kinderen een kluskaart en spaarpiramide mee voor de actie van de HGJB voor het diaconaal project “open je ogen”
Deze actie is voor Christenen in Egypte. Het geld dat de kinderen hier ophalen wordt besteed aan de zondagsscholen in Egypte.  Zodat de kinderen daar ook horen wie de Here Jezus is.

Namens de zondagsschool
Eline Potze

Kerstfeest

Vanaf eind oktober zijn we met de nieuwe “methode” Bijbel Basics gestart. Deze is van het Nederlands Bijbelgenootschap.
De verhalen die we vertelden kwamen uit de Bijbelboeken Mattheüs, Spreuken en Hooglied. We maakten in groep A en B een schatkistje waar de bijbelteksten in bewaard kunnen worden, die de kinderen elke zondag krijgen.

Ook zijn we inmiddels gestart met het oefenen voor het kerstfeest. Dit gaat al erg goed. Bij deze willen we u en jou van harte uitnodigen om hier bij aanwezig te zijn. Dit jaar is het kerstfeest op 1e kerstdag 's middag om 14.00 uur in d’ Ekkelkaamp. We hopen dat alle papa’s, mama’s, broers, zussen, opa’s, oma’s en overige belangstellenden komen kijken. Dit vinden we natuurlijk heel erg leuk!
Voor de luisteraars van de kerktelefoon die graag een liturgie willen: u kunt contact op nemen met Marieke Wolfs M 06 29123040.


Na het kerstfeest beginnen we weer met de zondagsschool op zondag 7 januari. 14 januari is er geen zondagsschool i.v.m. de bevestiging van ambtsdragers.
Namens de zondagsschool
Eline Potze

Uitnodiging nieuwe seizoen

Nadat we van een lange vakantie hebben mogen genieten gaan alle gewone dingen weer van start. Zoals sport, zondagsschool en school. Misschien heb je wel een nieuwe meester of juf. Dat kan op de zondagsschool dit seizoen ook zo zijn, als je naar een nieuwe groep gaat. Voor de vakantie hebben jullie allemaal al even kennisgemaakt met de andere kinderen en gekeken in de nieuwe groep.

We hopen dat het een fijn seizoen gaat worden waarin we veel verhalen uit de Bijbel mogen horen. Dit seizoen starten we op zondag 17 september om 11.00 uur in d’Ekkelkaamp We hopen dat jullie allemaal komen en er veel zin in hebben. Wij als leiding in elk geval wel!
Tot zondag 17 september!

Namens de zondagsschool
Eline Potze

Kerstfeest

Vanaf eind oktober zijn we met de nieuwe “methode” Bijbel Basics gestart. Deze is van het Nederlands Bijbelgenootschap.
De verhalen die we vertelden kwamen uit de Bijbelboeken Mattheüs, Spreuken en Hooglied. We maakten in groep A en B een schatkistje waar de bijbelteksten in bewaard kunnen worden, die de kinderen elke zondag krijgen.

Ook zijn we inmiddels gestart met het oefenen voor het kerstfeest. Dit gaat al erg goed. Bij deze willen we u en jou van harte uitnodigen om hier bij aanwezig te zijn. Dit jaar is het kerstfeest op 1e kerstdag 's middag om 14.00 uur in d’ Ekkelkaamp. We hopen dat alle papa’s, mama’s, broers, zussen, opa’s, oma’s en overige belangstellenden komen kijken. Dit vinden we natuurlijk heel erg leuk!
Voor de luisteraars van de kerktelefoon die graag een liturgie willen: u kunt contact op nemen met Marieke Wolfs M 06 29123040.

Na het kerstfeest beginnen we weer met de zondagsschool op zondag 7 januari. 14 januari is er geen zondagsschool i.v.m. de bevestiging van ambtsdragers.
Namens de zondagsschool
Eline Potze

Afsluiting seizoen 2016/2017

Het einde van het zondagsschoolseizoen is al bijna weer in zicht.
We mogen terug kijken op een goed seizoen, waarin we veel mooie verhalen uit de bijbel mochten vertellen.

Op vrijdag 7 april hebben we een gezellige avond en gaan we met de groepen C en D bowlen bij Partycentrum Rendering in Vlagtwedde.

En dan hopen we op zondag 9 april afscheid te gaan nemen van de volgende kinderen: Alice Hoekzema, Anouk Migchels, Marwin Raatjes, Remco Roelfsema, Zjanna Veldhuis, Gerwin Wubs en Anna Wubs.
We hopen dat jullie een fijne tijd op de zondagsschool hebben gehad en dat jullie met veel plezier naar de 12-16 club gaan.

Ook worden de prijsjes voor het inleveren van de puzzeltjes deze morgen uitgereikt. We hopen dat jullie allemaal met je papa, mama, broertje(s), zusje(s) opa’s en oma’s komen. Het begint om 11.00 uur in d’Ekkelkaamp.


Inmiddels hebben we ook een aantal nieuwe leiders/leidsters mogen verwelkomen: Frank Boels, Marchien Wilzing en Roelianne Wilzing gaan met ingang van het nieuwe seizoen zondagsschool geven. Hier zijn we heel erg dankbaar voor! We hopen dat jullie dit met veel plezier gaan doen.

Een fijne tijd gewenst!
Namens de zondagsschool, Eline Potze

Overzicht

Na een korte vakantie zijn we weer begonnen met de zondagsschool.
We mogen terug kijken op een fijne kerstviering in een volle kerk.
Het is erg fijn, dat we veel positieve reacties hebben gekregen hier over.

Sinds januari mochten we ook een aantal nieuwe kinderen verwelkomen op de zondagsschool. Fijn dat jullie ook met ons mee willen doen!

We vertellen op dit moment uit het Nieuwe Testament. Zo hebben we de volgende verhalen al gehoord:  het dochtertje van Jaïrus, de 5 broden en de 2 vissen en Jezus wandelt over het water. Ook leren we een nieuw dooplied: “De Heere zegent jou”.

Inmiddels zijn we ook druk op zoek naar nieuwe leiding.

Op vrijdag 7 april hebben we een gezellige avond met de groepen C en D. Wat we gaan doen blijft nog even een verrassing….
Zondag 9 april nemen we afscheid van de oudste kinderen.

Namens de zondagsschool, Eline Potze

Seizoen 2016/17

Dit seizoen begon anders als verwacht. Ons bereikte het verdrietige bericht dat Greetje plotseling is overleden. De juf die al zoveel jaren zondagsschool heeft gegeven moeten we nu missen. Ze mocht ‘haar’ kinderen met liefde vertellen van de Heere Jezus.
Ook wij als leiding moeten dit een plekje zien te geven, het zal zeker anders zijn zonder haar. Dit heeft tijd nodig. Daarom hebben we besloten om eerst met z’n zevenen verder te gaan. In januari zullen we op zoek gaan naar een nieuwe leider/leidster.
We zijn inmiddels begonnen met de bijbel verhalen van Jozef. Alle kinderen hebben een nieuw Psalmboekje gekregen en dus kan er ook thuis weer geoefend worden met de Psalmen.

Dit jaar komen we niet in december, maar in de maand oktober  met de lijst voor het Kerstfeest langs.

Namens de zondagsschool Eline Potze.
 

Gezellige avond van zondagsschool

Het is al weer april, de tijd vliegt en het seizoen is al weer ten einde. Inmiddels hebben we een mooi afscheid gehad van de oudste kinderen. Wij wensen hen alle goeds toe en hopen dat ze  het fijn zullen hebben op de jeugdclub.

Ook de gezellige avond is al weer achter de rug, Dit was weer een groot succes! We mogen terug kijken op een mooi zondagsschoolseizoen, waarin we verhalen uit de Bijbel mochten horen. We hebben vele liedjes gezonden, leuke werkjes gemaakt en spellen of quizzen gespeeld.

Nu hebben we eerst een poos vrij en dan ook nog vakantie, waar we van mogen gaan genieten!
De zondagsschool begint weer op 4 september 2016. We hopen dat jullie er dan allemaal weer zullen zijn! Wij als leiding kijken uit naar het nieuwe seizoen!
        
Namens de zondagsschool, Eline Potze

Vrijdag 15 april 2016 hadden groep C (groep 5/6) en groep D (groep 7/8) van de zondagsschool een gezellige avond. Groep C was met leiding. Groep D mocht zonder leiding. We moesten bij d'Ekkelkaamp verzamelen met onze fiets. Onderweg kwamen we opdrachten tegen. De groepjes waren: Groep C meisjes, Groep C Jongens, Groep D Meisjes, Groep D Jongens. Uiteindelijk heeft groep C meisjes gewonnen. In dat groepje zaten: Nadine Maarsingh, Elisa Wubs, Anke Wolfs en Eva Prins. Na afloop gingen we bij snachbar 't Wold patat eten. Als het allerlaatste gingen we nog ballon trappen. Het was supergezellig!!!!!
Groetjes, Anniek Migchels en Zjanna Veldhuis.


Zondagsschool "De Goede Herder"

In de afgelopen weken hebben we verschillende Bijbelverhalen gehoord uit het Nieuwe Testament zoals: de genezing van de zoon van de Koninklijke hoveling en de wonderbare visvangst. Bij alle Bijbelverhalen maakten de kinderen verschillende werkjes.  Ook werd er nog druk met de Psalmversjes geoefend. Vergeten jullie het niet om ook thuis eens te oefenen?

De komende weken willen we bezig gaan met een actie die georganiseerd wordt door de HGJB.  ‘Delen in overvloed’ heet het project. Wij willen stil staan bij de vraag: Hoe delen we van de overvloed die God ons geeft? Samen met de kerk van Colombia en Mexico willen we meer geven aan mensen met minder. Als zondagsschool gaan de kinderen pepermuntblikjes verkopen.

Op zondag 28 februari hopen wij deze uit te delen en krijgen ze uitleg over het project.

Op 2e  Paasdag zingen wij een aantal liedjes in de kerk. De kinderen worden om 09.15 uur in d’Ekkelkaamp verwacht. We hopen dat iedereen zal komen!

Dan is op 3 april al weer de laatste keer zondagsschool en is het seizoen al weer ten einde.
Uiteraard vergeten we niet om afscheid te nemen van groep D op zondag 10 april. Dit jaar nemen afscheid van:
Robert Sterenborg, Myrthe Jonker, Megan Meinds, Gisbert van Rooijen, Lars Migchels, Anniek Migchels, Mart Wilzing, Allart Heun en Niek Starken.
Als afsluiter hebben de groepen C en D een gezellige avond op 15 april. Deze avond begint om 18.30 uur.

Namens de Zondagsschool, Eline Potze


Weer begonnen in 2016

Eerste kerstdagmiddag hebben we samen met de kinderen, een zaal vol belangstellenden en luisteraars thuis het kerstfeest gevierd. De kinderen hebben met en voor ons gezongen, een gedicht opgezegd of op een instrument voor ons gespeeld. De kinderen hadden de zaal versierd met werkjes die ze thuis hadden gemaakt. We hebben samen naar het kerstverhaal en een vrij verhaal geluisterd. De kinderen kregen een boek en een zak fruit mee na het kerstfeest. We hebben mede dankzij uw gift en de vrijwilligers die ons geholpen hebben om uw gift op te halen, dit kerstfeest kunnen vieren. Nogmaals allen hartelijk dank daarvoor.

Op 17 januari zijn we weer begonnen met de zondagsschool. We vertellen nu verhalen uit het Nieuwe Testament, maken een werkje over het onderwerp en leren een nieuw psalmversje. Jongens en meisjes gaan jullie naar de basisschool en nog niet naar de zondagsschool, je bent elke zondagmorgen vanaf 11.00 uur welkom in d’ Ekkelkaamp voor de zondagsschool.


De kinderen kijken uit naar 1e Kerstdag 2015

De afgelopen periode hebben we het over het Bijbelboek Genesis gehad.  De verhalen die in de groepen zijn verteld gingen over Abraham, Izak en Jakob.  We maakten bij de Bijbelverhalen verschillende werkjes of we namen ze mee naar huis om ze daar te maken. Ook zijn we bezig geweest om de psalm van de maand te leren, dit gaat al heel goed!

We zijn inmiddels al weer druk bezig met het oefenen voor het kerstfeest. De kinderen zijn erg enthousiast en kijken uit naar 1e kerstdag. Bij dezen willen wij u van harte uitnodigen om hier bij aanwezig te zijn. We hopen dat alle papa’s, mama’s, broers, zussen, opa’s, oma’s en overige belangstellenden komen kijken. Dit vinden we natuurlijk heel leuk!  Het kerstfeest is 1e  kerstdag en begint om 14.00 uur in d’Ekkelkaamp. Voor diegene die graag een liturgie willen, kunnen deze vanaf maandag 21 december ophalen bij Greetje Oosterveld. 

 

Al weer enkele maanden bezig

Oktober 2015
De zondagsschool is inmiddels alweer een paar maanden aan de gang en momenteel zijn we met de Bijbelverhalen van Jakob aan het vertellen. Dit zijn mooie en leerzame verhalen om aan de kinderen over te brengen.

Al lijkt kerst nog ver weg, toch gaan we ons binnenkort weer voorbereiden op het kerstfeest.
Het kerstfeest vieren we dit jaar op D.V. 1e kerstdag om 14.00 uur in d’Ekkelkaamp.
Wij nodigen u alvast van harte uit, om dit samen met onze zondagsschool-kinderen te vieren.

In de maand december komen we bij u langs voor een vrijwillige bijdrage, om de onkosten te kunnen betalen.
We zijn nog op zoek naar een aantal mensen die ons daarbij wil helpen. Lijkt het u of jou leuk om bij onze gemeenteleden langs te gaan voor een bijdrage, dan kunt u contact opnemen met Gineke Veldhuis, tel.: 0599 332951.
Alvast onze hartelijke dank hiervoor!

 

Zondagsschool De goede Herder

We gaan samen bidden, zingen en luisteren naar een Bijbelverhaal. Elke maand wordt er in elke groep een psalm geleerd. Deze staat in het boekje dat aan het begin van het seizoen in elke groep wordt uitgedeeld en via de link hieronder.

Na het luisteren naar een Bijbelverhaal vindt er een verwerking plaats, er is dan tijd voor enige ontspanning. Het verhaal wordt dan bijvoorbeeld verwerkt door het maken van een puzzel, een opdrachtenblad of het spelen van een spel.

Iedere zondagmorgen worden er door de kinderen kaartjes klaar geschreven die vervolgens verstuurd worden naar de zieke of gemeenteleden met bijzondere omstandigheden.

Zodra er weer een nieuwe editie van het kerkblad Hervormd Onstwedde in de brievenbus ligt, worden de puzzels uit het kerkblad uitgedeeld aan de kinderen. Deze kunnen ook weer ingeleverd kunnen worden op de zondagsschool en , waarmee er een mooi prijsje te verdienen valt.

Één keer in het kwartaal krijgen de jongens en meiden een scheurkalender mee die dagelijks gelezen kan worden. Deze zijn er voor drie verschillende leeftijdsgroepen, waardoor er voor ieder kind een gepaste kalender is.

Tijdens de doopdiensten in de kerk worden de dopelingen door de kinderen van de zondagsschool toegezongen met het lied ‘God kent jou vanaf het begin’.

Op eerste kerstdag vieren we ’s middags samen het kerstfeest. In december komt de leiding van de zondagsschool bij de gemeenteleden langs voor een vrije gift waardoor het mogelijk is dat wij samen met de kinderen, familieleden en andere belangstellenden het kerstfeest kunnen vieren. Tijdens het kerstfeest ontvangen alle kinderen een mooi leesboekje en een zak met lekkernij.

Het afscheid van de oudste kinderen vind plaatst op een zondagmorgen aan het einde van het seizoen, hierbij zijn ouders, familieleden en andere belangstellenden van harte welkom. Na deze afscheidsdienst volgt er nog een gezellige avond voor de kinderen van de groepen C en D, waarna het zondagsschoolseizoen afgelopen is.

Psalmrooster seizoen 2015/2016

 

Rooster 2015

Bij het vertellen van de Bijbelverhalen wordt er gebruik gemaakt van de methode ‘Bijbelwerk voor verteller en kind’ van Evert Kuijt. Er is voor gekozen om in elke groep hetzelfde verhaal te vertellen zodat broertjes en zusjes in verschillende groepen hetzelfde verhaal te horen krijgen. In het seizoen 2015/2016 worden voor de kerst de verhalen over Abram, Izak en Jakob (oude testament) verteld. In het nieuwe jaar zullen we verder gaan in het nieuwe testament, welke verhalen dit zullen zijn is nog niet bekend.

Rooster 2015/2016

 

Kerstfeest 2014

Op eerste kerstdag is 's middags het kinderkerstfeest gevierd in d'Ekkelkaamp.

Fotoreportage


Project delen in overvloed

In de afgelopen weken hebben we verschillende Bijbelverhalen gehoord uit het Nieuwe Testament zoals: de genezing van de zoon van de Koninklijke hoveling en de wonderbare visvangst. Bij alle Bijbelverhalen maakten de kinderen verschillende werkjes.  Ook werd er nog druk met de Psalmversjes geoefend. Vergeten jullie het niet om ook thuis eens te oefenen?

De komende weken willen we bezig gaan met een actie die georganiseerd wordt door de HGJB.  ‘Delen in overvloed’ heet het project. Wij willen stil staan bij de vraag: Hoe delen we van de overvloed die God ons geeft? Samen met de kerk van Colombia en Mexico willen we meer geven aan mensen met minder. Als zondagsschool gaan de kinderen pepermuntblikjes verkopen. Op zondag 28 februari hopen wij deze uit te delen en krijgen ze uitleg over het project.

Op 2e  Paasdag zingen wij een aantal liedjes in de kerk. De kinderen worden om 09.15 uur in d’Ekkelkaamp verwacht. We hopen dat iedereen zal komen! Dan is op 3 april al weer de laatste keer zondagsschool en is het seizoen al weer ten einde.

Uiteraard vergeten we niet om afscheid te nemen van groep D op zondag 10 april. Dit jaar nemen afscheid van:
Robert Sterenborg, Myrthe Jonker, Megan Meinds, Gisbert van Rooijen, Lars Migchels, Anniek Migchels, Mart Wilzing, Allart Heun en Niek Starken.

Als afsluiter hebben de groepen C en D een gezellige avond op 15 april. Deze avond begint om 18.30 uur.

Namens de Zondagsschool, Eline Potze