Zondagsschool

Welkom op de pagina van Zondagsschool De Goede Herder.

Ben je tussen de 4 en 12 jaar? Dan ben je elke zondagmorgen van 11.00 tot 12.00 uur van harte welkom in ‘d Ekkelkaamp om daar met leeftijdsgenoten te bidden, te zingen en te luisteren naar een bijbelverhaal. Er wordt zondagsschool gehouden in de wintermaanden, we starten in september en eindigen in april.

Informatie
 

september 2021


Na een lange winter- en zomerstop mogen we weer starten met de zondagsschool. De eerste keer is op zondag 12 september, de zondag na het startweekend. Alle kinderen vanaf 4 jaar zijn van harte welkom van 11:00 -12:00 uur in d’ Ekkelkaamp. Er zijn vier groepen (A, B, C en D). We werken met de methode Bijbel Basics van het Nederlands Bijbelgenootschap. Zingen doen we uit een zelfgemaakt psalm- en liedboekje met voor elke groep een vast repertoire. We gebruiken het boekje van vorig jaar, omdat we al in december moesten stoppen met de zondagsschool. Elke maand staat er één lied of psalm centraal. We hopen dat u dat lied thuis met de kinderen wilt oefenen, zodat we het samen kunnen zingen op de zondagsschool. Naast het zingen van psalmen/liedjes en luisteren naar een Bijbelverhaal, doen we ook een verwerking: een spel, een quiz of we knutselen iets. Nodig gerust jullie vriendjes of vriendinnetjes uit om mee te gaan. Iedereen is van harte welkom.
Op 26 september is het avondmaal, dan is er geen zondagsschool.

We hopen jullie eerst allemaal te zien met jullie ouders, buren, familie of vriendjes/vriendinnetjes bij het startweekend op 4 en 5 september. Op zaterdag kun je meedoen aan een fietstocht van 27 km met twee tussenstops. Start is van 13:00 – 15:00 uur. Vanaf 17:00 uur wordt er een GPS-tocht met opdrachten georganiseerd. Je kunt starten tussen 17:00 – 19:00 uur. Het volledige programma staat op de nieuwsbrief en op de website van de kerk.

Met vriendelijke groet,
Marieke Wolfs, Zwaantje  Brugge, Frank Boels, Arnold Wubs, Marijke Venema, Marchien Wilzing, Dineke Clazing en Roelianne Wilzing
 

juli/augustus 2021

Op zondag 30 mei hebben we afscheid genomen van de oudste kinderen van de zondagsschool: Sanne Meesters, Heidi Migchels, Gideon Volders en Evan Wesseling. Dit kon op een hele ongedwongen manier plaatsvinden op het terras van d' Ekkelkaamp. De kinderen bij de picknicktafel en de ouders zittend of staand bij een statafel.

Trijnie opende de ochtend met gebed en van haar hebben we ook deze ochtend afscheid genomen. Hartelijk bedankt Trijnie voor  jouw inzet de afgelopen twaalf jaar.
Zwaantje las een stukje voor uit een dagboek en Marieke bedankte de kinderen voor hun inbreng tijdens het zondagsschoouur en overhandigde hen een dagboekje.
Van jeugdouderling Anton Wesseling kreeg ieder kind een bijbel met plsamboek.
Tussendoor luisterden we naar muziek.

Aan het eind werden we nog verrast door de kinderen met een mooi lichtje waarop de tekst stond: 'Laat je lichtje schijnen bij alles wat je doet'. Samen hebben we een bijzonder seizoen op een mooie kanier kunnen afsluiten.

Na de zomervakantie hopen we dat we weer gewoon bij elkaar kunnen komen van 11.00 - 12.00 uur in d' Ekkelkaamp. Alle kinderen vanaf 4 jaar zijn van harte welkom. Neem gerust een vriendje of vriendinnetje mee.
Binnenkort zullen we de nieuwe kalendertjes bezorgen en wensen we iedereen een hele fijne zomervakantie.
T.z.t. krijgen jullie een uitnodiging met de datum waarop de zondagsschool begint.

Vriendelijke groeten van Marieke Wolfs, Zwaantje Brugge, Frank Boels, Arnold Wubs, Marchien Wilzing, Marijke Venema, Dineke Clazing en Roelianne Wilzing
 

april 2021

Het is nog niet mogelijk om het gewone zondagsschooluur door te laten gaan, ook het afscheid van groep D zal in aangepaste vorm plaatsvinden. Hierover nemen we nog contact op met de kinderen en ouders van groep D. Vandaar dat we een tasje met inhoud hebben rondgebracht. In het tasje zat een kalendertje met (bijbel)verhalen, een spelletje en een uitnodiging voor een speurtocht op 27 maart.
Toch is dit ook een tijd waarin heel veel andere initiatieven op gang komen. Wandelen is daar één van. Organisaties, zoals de HGBJ spelen hier ook op in. Mede door hen hebben wij voor onze gezinnen een gezinsspeurtocht ‘Op zoek naar het Paasverhaal’ georganiseerd. Fijn dat er zoveel gezinnen gehoor aan hebben gegeven aan de uitnodiging.
Op 20 plekken in ons dorp hebben we gemeenteleden gevraagd die platen opgehangen hebben voor het raam met opdrachten over het Paasverhaal. Vanaf de intocht van Jezus op een ezel in Jeruzalem tot en met de opstanding en de verschijning van Jezus aan Zijn discipelen. Als alle opdrachten zijn gedaan, moest je een zin maken met de gevonden letters.
We wensen u en jullie gezegende paasdagen.
Marieke Wolfs, Zwaantje Brugge, Frank Boels, Arnold Wubs, Marijke Venema, Marchien Wilzing, Dineke Clazing en Roelianne Wilzing.
 

maart 2021

Beste jongens en meisjes, het is alweer een hele poos geleden dat we jullie hebben gezien. We missen het samen zingen, knutselen, luisteren naar een bijbelverhaal en natuurlijk de enthousiaste verhalen die jullie vertellen. We weten niet of we dit seizoen nog bij elkaar kunnen komen. Dat hangt af van alle maatregelen die er zijn. Als leiding hebben we ook nagedacht over het afscheid van de oudste kinderen van groep D. Waarschijnlijk zal het dit jaar op dezelfde manier georganiseerd worden als vorig jaar, op een zondagochtend vanaf 11:00 uur. De zondag, waarop het plaats zal vinden, is na Pasen. De precieze datum staat in het kerkblad van april. Voor april bezorgt de leiding de nieuwe kalenders van het tweede kwartaal bij jullie thuis.

Vriendelijke groeten van

Marieke Wolfs, Zwaantje Brugge, Frank Boels, Arnold Wubs, Marijke Venema, Marchien Wilzing, Dineke Clazing en Roelianne Wilzing

 

januari 2021


Kerstfeest online in deze coronatijd. Anders dan anders, maar toch heel mooi. Samen met je ouders, opa en/of oma op de bank om te kijken naar jezelf. We willen de kinderen bedanken die in zo’n korte tijd de liedjes ingestudeerd hebben. Wat hebben we van ze genoten.

Ook Gert Sterenborg bedankt voor de techniek en Aart-Jan Clazing die hem assisteerde.

Op de nieuwsbrief zal t.z.t. komen te staan wanneer de zondagsschool weer begint.

Met vriendelijke groet,
de leiding van de zondagsschool
 

november 2020


Zeven keer zijn de kinderen naar de zondagsschool geweest en hebben we met elkaar geluisterd naar verhalen uit de bijbel over Elia en Elisa en naar een paar verhalen uit het Nieuwe Testament, samen gezongen, geknutseld enz.

Door alle ontwikkelingen omtrent corona hebben we in overleg met de kerkenraad besloten om eerst te stoppen met de zondagsschool. Als er veranderingen komen, zullen we het u en jullie laten weten via de nieuwsbrief. We hopen op uw begrip.

Ook hebben we afscheid genomen van Trijnie Meems-Velema. Zij heeft zo’n 11 jaar met veel plezier leiding gegeven aan de oudste groep. Trijnie, hartelijk bedankt voor al die jaren. We hopen nog een keer persoonlijk afscheid van je te nemen. Zwaantje Brugge-Hemssems zal de taak van Trijnie overnemen. We wensen je hierbij alle goeds en voor beiden Gods zegen.

Tot slot heeft u in de maand oktober een kaart in de bus ontvangen met de vraag of u een bijdrage wilt geven voor het kerstfeest van de zondagsschool (i.v.m. corona komen we niet langs de deur). We hopen dat u hieraan gehoor geeft en bedanken u alvast voor uw gift.

Vriendelijke groeten aan alle kinderen en ouders van de leiding van de zondagsschool,
Marieke, Zwaantje, Frank, Arnold, Marijke, Marchien, Dineke en Roelianne.
 

oktober 2020

Op 30 augustus ging de zondagsschool weer van start. We zijn blij met een goede opkomst op zondagochtend. Eerst stonden de verhalen over Elia en Elisa, twee grote profeten, centraal. Een belangrijk thema in deze verhalen is hoe God steeds weer aan de Israëlieten laat weten hoe ze als Zijn volk moeten leven. Soms lukt dat, maar soms ook niet. Nu vertellen we een aantal verhalen uit het Nieuwe Testament.

Zondag 4 oktober:      157 Jezus loopt over het water.
Zondag 11 oktober:    158 Jezus, Mozes en Elia.
Zondag 18 oktober:    159 Jezus spreekt recht.
Zondag 25 oktober:    160 Elia gaat naar de hemel.
Zondag 1 november:   161 Elia en Naäman.

De kinderen hebben inmiddels hun lied- en psalmboekje ontvangen. Het is fijn dat de kinderen de liedjes en psalmen thuis ook oefenen, zodat we ze kunnen zingen op de desbetreffende zondag. We hebben nu een doorgaande lijn in de liederen gemaakt, zodat de kinderen per seizoen 6 liederen of psalmen leren.
Dit jaar komen we niet langs de deur om een bijdrage voor het kerstfeest te vragen. U ontvangt in de maand oktober een kaart in de brievenbus met de vraag of u uw bijdrage wilt overmaken op NL22 RABO 0343 4532 82, t.n.v. Zondagsschool De Goede Herder.
We hopen op uw medewerking en willen u alvast bedanken.

Vriendelijke groet,
Leiding van de zondagsschool: Trijnie Meems, Marieke Wolfs, Frank Boels, Arnold Wubs, Marchien Wilzing, Marijke Venema, Dineke Clazing en Roelianne Wilzing.
 

april 2020

De komende weken gaat het leven allemaal anders dan we gewend zijn. Tot 1 juni komen we niet meer samen in groepen. Het is een abrupt einde voor de zondagsschool, zoals voor zoveel activiteiten.
Het afscheid van groep D en de gezellige avond voor groep C en D  worden doorgeschoven naar een nader te bepalen tijdstip. Op die avond zou Bettine Harkema afscheid nemen. We willen Bettine hartelijk bedanken voor haar inzet als leiding van groep A.

Gelukkig kun je nog steeds mooie momenten hebben rond de Bijbel, gewoon thuis aan de keukentafel. Daarom biedt het Nederlands Bijbelgenootschap het Bijbel Basics materiaal (de verhalen en verwerkingen die we elke zondag gebruiken op de zondagsschool) voor de komende zondagen ook in aangepaste vorm aan, zodat je thuis, als je dat wilt, samen met je kinderen kunt toeleven naar Pasen.

Je kunt het materiaal voor thuis vinden en downloaden op www.debijbel.nl/bijbelbasics. Je kunt je daar gratis aanmelden.Vriendelijke groeten van de leiding.

maart 2020

Nog even een kleine terugblik. Op zondag 9 februari  kwam de kerkenraad
een kijkje nemen op de zondagsschool. Die zondag ging het verhaal over
Ruth en Naomi. Zondag 16 februari vertelden we het verhaal van Ruth en
Boaz. Zondag 23 februari starten we met het paasproject ‘Tussen hemel
en aarde’. De evangelist Mattheüs neemt ons mee in de reis door de
veertigdagentijd. Jezus brengt in de Bergrede en in de gebeurtenissen
rond Pasen hemel en aarde bij elkaar en daagt ons uit om dat zelf ook te
doen.

Vanaf het volgende seizoen zal Dineke Clazing, Bettine Harkema
opvolgen als leidster van groep A.
Graag nodigen wij u uit om op donderdag 19 maart a.s. naar de toerustingsavond te komen, waarin het groeiplan zal worden gepresenteerd.
Wij als leiding van de zondagsschool en clubs in samenwerking met de HGJB en de kerkenraad zijn in dit winterseizoen een aantal avonden bij elkaar geweest om te brainstormen over belangrijke onderwerpen, zoals bijvoorbeeld ‘hoe kunnen wij het best bijbel lezen, bidden en zingen met de jeugd’. In het kader hiervan is ook besloten dat de kinderen als ze naar groep C gaan een bijbel met psalmboek krijgen, in plaats van aan het eind van groep D.

Nog even alle bijzondere data op een rijtje:
• 01-03: Avondmaal, geen zondagsschool
• 29-03: Afsluiting winterwerk, geen zondagsschool
• 03-04: Flessenactie HGJB project ‘Mozambique’. Groep D helpt mee.
            Nader bericht volgt.
• 05-04: Zondagsschool oefenen voor 2e Paasdag en thema 'Wereldkids' van
            de GZB (over het zendingsgeld)
• 12-04: 1e Paasdag, geen zondagsschool
• 13-04: 2e Paasdag, zingen in de kerk o.l.v. Genesis. Graag om 9.15 uur
            verzamelen bij d’ Ekkelkaamp, dan gaan we gezamenlijk naar de kerk
• 19-04: Afscheid groep D, alle kinderen (ook van groep A, B, C en ouders,
            opa's en oma's en overige be;angstellenden zijn van harte welkom)
Leiding van de zondagsschool: Trijnie Meems, Marieke Wolfs, Frank
Boels, Arnold Wubs, Marchien Wilzing, Marijke Venema, Bettine Harkema en
Roelianne Wilzing

februari 2020

We kijken terug op een mooi kerstfeest met als thema: ‘Volg de ster’. Op 12 januari zijn we begonnen met Richteren of Rechters, zoals het in onze methode Bijbel Basics wordt genoemd. De kinderen hoorden verhalen over Debora, Gideon en Simson. Bijzondere en minder bekende verhalen, waarbij de kinderen leren dat je God mag vragen om hulp als je iets moet doen wat je niet durft.
Na deze drie zondagen starten we op zondag 9 februari  met twee verhalen over Ruth. We lezen over Ruth en Naomi en over Ruth en Boaz.

Bijzondere data zetten we even voor u op een rijtje:
•    01-03: Avondmaal, geen zondagsschool
•    29-03: Afsluiting winterwerk, geen zondagsschool
•    05-04: Zondagsschool oefenen voor 2e Paasdag en thema ‘Wereldkids’ van de GZB (over het zendingsgeld)
•    12-04: 1e Paasdag, geen zondagsschool
•    13-04: 2e Paasdag, zingen in de kerk o.l.v. Genesis. Graag om 9.15 uur verzamelen bij d’ Ekkelkaamp, dan gaan we gezamenlijk naar de kerk.
•    19-04: Afscheid groep D, alle kinderen (ook van groep A, B, C en ouders zijn van harte welkom).

Ook doen we mee met het paasproject van Bijbel Basics.  De evangelist Mattheüs neemt ons mee in de reis door de veertigdagentijd. Jezus brengt in de Bergrede en in de gebeurtenissen rond Pasen hemel en aarde bij elkaar en daagt ons uit om dat zelf ook te doen.

Leiding van de zondagsschool: Trijnie Meems, Marieke Wolfs, Frank Boels, Arnold Wubs, Marchien Wilzing, Marijke Venema, Bettine Harkema en Roelianne Wilzing

Vervolg december 2019

Wij zijn op weg naar Kerst en volgen het bijbelbasics programma(NBG) : Volg die Ster.
Op de adventzondagen gaan het over de voorvaderen van Jezus.
Op zondag 16 en 23 december gaan we samen oefenen voor de kerstviering.

Kerstfeest van de zondagsschool is 1e kerstdag om 14.00 uur in d' Ekkelkaamp.
Iedereen is van harte welkom om het kerstfeest samen met ons te vieren.

Zondag 29 december en zondag 5 januari is er geen zondagsschool.
Op 12 januari gaat de zondagsschool weer beginnen.

In de maand oktober zijn we bij u langs geweest voor een donatie, Hiervoor onze hartelijk dank. Ook de vrijwilligers die ons hebben meegeholpen, hartelijk dank.
De leiding van de zondagsschool.

december 2019

Op 30 oktober ging onze Bijbelstudie over het tweede gebod: “Géén beeld van God”. God is te groot om in een beeld te worden gegoten. Het ware beeld van God is in Jezus zichtbaar geworden.
20 november hadden we het over : “alles is ijdelheid”, i.p.v. het vrije onderwerp (waarover in het vorige kerkblad werd geschreven). Dit vindt nu plaats op 11 december.
En op 18 december hopen we onze kerstviering te houden.

Mocht je willen weten hoe het gaat op zo‟n avond, kom gerust een keer langs. Elke avond begint om 20.00 uur.

oktober 2019

Inmiddels zijn we weer begonnen met de zondagsschool.

We hebben een leuke, gezellige vossenjacht gehad met de opening van het startweekend.

Zaterdag 27 oktober is het Nationele Bijbelzondag.Deze zondag is er een themadienst met het thema: “Ik wens jou…..”.
Aan deze dienst zullen de kinderen van de zondagsschool hun medewerking verlenen met Genesis.
We zullen 3 liedjes zingen: Ik wens jou ….., Tienduizend redenen, ‘k Heb Jezus nodig. Deze liedjes zullen we de komende tijd oefenen.
Op zondag 27 oktober worden de kinderen om 09.15 uur verwacht in
d' Ekkelkaamp, zodat we samen naar de kerk kunnen gaan.
Na de dienst hebt u als ouders de gelegenheid om samen met de andere gemeenteleden een kopje koffie te drinken in d' Ekkelkaamp.
De kinderen gaan dan naar de zondagsschool en kunnen om 12.00 uur weer mee haar huis.

Ook komen wij deze maand bij u aan de deur om een bijdrage voor het kerstfeest.

Leiding Zondagsschool

september 2019


Op 1 september start de zondagsschool weer, ’s morgens na de kerkdienst van  11.00 tot 12 uur. Kinderen van groep 1 t/m 8 zijn van harte welkom.

Ben je nog nooit geweest en ben je nieuwsgierig naar wat we zoal doen, neem dan gerust een kijkje en doe een uurtje mee.

Vorig seizoen hebben we afscheid genomen van Eline Potze. Bedankt Eline voor je inzet al die jaren en voor de notulen die je altijd maakte.
Marijke Venema neemt samen met Marchien Wilzing groep B voor haar rekening. Groep A: Bettine Harkema en Roelianne Wilzing, groep C: Frank Boels en Arnold Wubs en groep D: Trijnie Meems en Marieke Wolfs.

Programma:
01-09 start zondagsschool
07-09 vossenjacht voor kinderen van de zondagsschool (zie programma startweekend, aanvang 14.00 uur)
08-09 geen zondagsschool, i.v.m. startweekend
15-09 zondagsschool
22-09 geen zondagsschool, i.v.m. avondmaal
In oktober komen we weer bij u langs de deur om een bijdrage voor het kerstfeest.

april 2019

Het zondagsschoolseizoen loopt bijna al weer ten einde en daarom zullen we op zondag 28 april om 11.00 uur en niet op zondag 21 april zoals in het vorig kerkblad stond vermeld, afscheid nemen van de volgende kinderen: Rik Hoekzema, Frank van de Meent, Eva Prins, Gerjan Roelfsema, Renske Schuiterd, Joran Sterenborg en Dian Sterenborg. Ook is dan de prijsuitreiking voor de kinderen die de puzzeltjes van het kerkblad hebben ingeleverd. Iedereen is van harte welkom!

Op 2e paasdagmorgen zingen we tijdens de dienst in de kerk. Helaas is Genesis verhinderd en zullen de kinderen van de zondagsschool alleen zingen.

De gezellige avond van groep C en D is op vrijdag 26 april, de kinderen worden om 18.30 uur verwacht bij d’ Ekkelkaamp.
Hierna hebben we een hele poos vakantie en mogen we lekker uitrusten.

Namens de zondagsschool,
Eline Potze

maart 2019


De afgelopen zondagen hebben we weer vele mooie verhalen gehoord uit de
bijbel: Jezus en de duivel, de man die niet kon lopen, meisje sta op, vijf broden en twee vissen en  Jezus zegent de kinderen. De komende periode zullen we de verhalen horen uit de veertigdagentijd.

Tweede paasdag zullen de kinderen van de zondagsschool samen met Genesis hun bijdrage leveren tijdens de kerkdienst.
Het afscheid van de oudste kinderen van groep D staat gepland op zondag 21 april 2019.

Voor groep B hebben we een nieuwe leidster gevonden Marijke Venema.
Fijn dat zij onze leiding wil komen versterken.

Kerstfeest 2018

Inmiddels zijn we al weer druk bezig met het oefenen van de liedjes voor het kerstfeest.
Op 1e kerstdag 's middags vieren we het kerstfeest om 14.00 uur in d’ Ekkelkaamp.

We hopen dat alle papa’s, mama’s, broertjes, zusjes, opa’s en oma’s en andere belangstellenden komen kijken, luisteren en zingen.
Degenen, die graag een liturgie thuis willen hebben, kunnen contact opnemen met Marieke Wolfs M 06-29123040.

Na het kerstfeest hebben we een aantal zondagen vrij en we zullen dan op 13 januari weer beginnen.
Namens de zondagsschool,
Eline Potze

oktober 2018

Na het startweekend zijn we inmiddels weer met een nieuw zondagsschoolseizoen begonnen.
Fijn dat er weer zoveel kinderen zijn gekomen.

De komende periode vertellen we onder andere de verhalen van Adam en Eva, Kaïn en Abel, Noach, de toren van Babel, en nog veel meer verhalen.
Ook leren de kinderen elke maand een psalm of een lied uit de bundel "Weerklank".

In de maand oktober komen we weer langs met de lijst voor het kerstfeest, we hopen dat u allemaal iets wilt bijdragen zodat we weer een mooi kerstfeest kunnen vieren!

Namens de zondagsschool
Eline Potze

juli 2018

Beste ouders en kinderen,
Even een berichtje om in jullie agenda te noteren, de zondagsschool begint weer op zondag 9 september. We hopen jullie dan allemaal weer te zien, ook de kinderen die dan inmiddels 4 jaar zijn geworden zijn van harte welkom!
Alvast een fijne vakantie.

Namens de leiding van de zondagsschool.
Eline Potze

Afsluiting seizoen 2017 - 2018

Het zondagsschool seizoen is ten einde. We mogen terug kijken op een fijn seizoen en dat er vele kinderen elke zondag getrouw op de zondagsschool kwamen.
Op vrijdag 13 april hadden de groepen C en D een gezellige bowlingavond.

We zijn heel erg blij met het bedrag dat de kinderen hebben opgehaald voor het HGJB project “Open je ogen”. De kinderen hebben door middel van een “heitje voor een karweitje” een bedrag van € 150,90 opgehaald, iedereen heel erg bedankt hier voor!

Op zondag 22 april namen we afscheid van de oudste kinderen. Dit waren: Bram Hilverts, Nadine Maarsingh, Ruben Maarsingh, Stefan Meesters, Bram Migchels, Ruben Moed, Mieke Sterenborg, Anke Wolfs, Niek Wolfs en Elisa Wubs.
We hopen dat jullie een fijne tijd op de zondagsschool gehad hebben en dat jullie nu met veel plezier naar de 12-16 club zullen gaan!

We gaan nu eerst genieten van een periode waar in we veel vrij mogen zijn en de vakantie er weer aan komt! Na de vakantie hopen we jullie allemaal weer op de zondagsschool te zien.

Namens de leiding,
Eline Potze

maart 2018

De afgelopen tijd hebben we verschillende verhalen gehoord.  In de veertig dagen tijd horen we de verhalen rondom het thema “zaaien en groeien” Ook oefenen we nog met de psalmen en liedjes die we elke maand mogen opzeggen.
Op 1e Paasdag is er geen zondagsschool.
Op 2e Paasdag mogen we samen met Genesis in de kerk zingen. Dit zal ‘s ochtends zijn. We hopen dat jullie allemaal komen! Intussen zijn we dan ook begonnen met het oefenen van de liedjes.

Voor de groepen C en D organiseren we op 13 april een gezellige avond. Wat we gaan doen blijft nog even een verrassing…
In de maand maart krijgen de kinderen een kluskaart en spaarpiramide mee voor de actie van de HGJB voor het diaconaal project “open je ogen”
Deze actie is voor Christenen in Egypte. Het geld dat de kinderen hier ophalen wordt besteed aan de zondagsscholen in Egypte.  Zodat de kinderen daar ook horen wie de Here Jezus is.

Namens de zondagsschool
Eline Potze

Kerstfeest

Vanaf eind oktober zijn we met de nieuwe “methode” Bijbel Basics gestart. Deze is van het Nederlands Bijbelgenootschap.
De verhalen die we vertelden kwamen uit de Bijbelboeken Mattheüs, Spreuken en Hooglied. We maakten in groep A en B een schatkistje waar de bijbelteksten in bewaard kunnen worden, die de kinderen elke zondag krijgen.

Ook zijn we inmiddels gestart met het oefenen voor het kerstfeest. Dit gaat al erg goed. Bij deze willen we u en jou van harte uitnodigen om hier bij aanwezig te zijn. Dit jaar is het kerstfeest op 1e kerstdag 's middag om 14.00 uur in d’ Ekkelkaamp. We hopen dat alle papa’s, mama’s, broers, zussen, opa’s, oma’s en overige belangstellenden komen kijken. Dit vinden we natuurlijk heel erg leuk!
Voor de luisteraars van de kerktelefoon die graag een liturgie willen: u kunt contact op nemen met Marieke Wolfs M 06 29123040.


Na het kerstfeest beginnen we weer met de zondagsschool op zondag 7 januari. 14 januari is er geen zondagsschool i.v.m. de bevestiging van ambtsdragers.
Namens de zondagsschool
Eline Potze

Uitnodiging nieuwe seizoen

Nadat we van een lange vakantie hebben mogen genieten gaan alle gewone dingen weer van start. Zoals sport, zondagsschool en school. Misschien heb je wel een nieuwe meester of juf. Dat kan op de zondagsschool dit seizoen ook zo zijn, als je naar een nieuwe groep gaat. Voor de vakantie hebben jullie allemaal al even kennisgemaakt met de andere kinderen en gekeken in de nieuwe groep.

We hopen dat het een fijn seizoen gaat worden waarin we veel verhalen uit de Bijbel mogen horen. Dit seizoen starten we op zondag 17 september om 11.00 uur in d’Ekkelkaamp We hopen dat jullie allemaal komen en er veel zin in hebben. Wij als leiding in elk geval wel!
Tot zondag 17 september!

Namens de zondagsschool
Eline Potze

Kerstfeest

Vanaf eind oktober zijn we met de nieuwe “methode” Bijbel Basics gestart. Deze is van het Nederlands Bijbelgenootschap.
De verhalen die we vertelden kwamen uit de Bijbelboeken Mattheüs, Spreuken en Hooglied. We maakten in groep A en B een schatkistje waar de bijbelteksten in bewaard kunnen worden, die de kinderen elke zondag krijgen.

Ook zijn we inmiddels gestart met het oefenen voor het kerstfeest. Dit gaat al erg goed. Bij deze willen we u en jou van harte uitnodigen om hier bij aanwezig te zijn. Dit jaar is het kerstfeest op 1e kerstdag 's middag om 14.00 uur in d’ Ekkelkaamp. We hopen dat alle papa’s, mama’s, broers, zussen, opa’s, oma’s en overige belangstellenden komen kijken. Dit vinden we natuurlijk heel erg leuk!
Voor de luisteraars van de kerktelefoon die graag een liturgie willen: u kunt contact op nemen met Marieke Wolfs M 06 29123040.

Na het kerstfeest beginnen we weer met de zondagsschool op zondag 7 januari. 14 januari is er geen zondagsschool i.v.m. de bevestiging van ambtsdragers.
Namens de zondagsschool
Eline Potze

Afsluiting seizoen 2016/2017

Het einde van het zondagsschoolseizoen is al bijna weer in zicht.
We mogen terug kijken op een goed seizoen, waarin we veel mooie verhalen uit de bijbel mochten vertellen.

Op vrijdag 7 april hebben we een gezellige avond en gaan we met de groepen C en D bowlen bij Partycentrum Rendering in Vlagtwedde.

En dan hopen we op zondag 9 april afscheid te gaan nemen van de volgende kinderen: Alice Hoekzema, Anouk Migchels, Marwin Raatjes, Remco Roelfsema, Zjanna Veldhuis, Gerwin Wubs en Anna Wubs.
We hopen dat jullie een fijne tijd op de zondagsschool hebben gehad en dat jullie met veel plezier naar de 12-16 club gaan.

Ook worden de prijsjes voor het inleveren van de puzzeltjes deze morgen uitgereikt. We hopen dat jullie allemaal met je papa, mama, broertje(s), zusje(s) opa’s en oma’s komen. Het begint om 11.00 uur in d’Ekkelkaamp.


Inmiddels hebben we ook een aantal nieuwe leiders/leidsters mogen verwelkomen: Frank Boels, Marchien Wilzing en Roelianne Wilzing gaan met ingang van het nieuwe seizoen zondagsschool geven. Hier zijn we heel erg dankbaar voor! We hopen dat jullie dit met veel plezier gaan doen.

Een fijne tijd gewenst!
Namens de zondagsschool, Eline Potze

Overzicht

Na een korte vakantie zijn we weer begonnen met de zondagsschool.
We mogen terug kijken op een fijne kerstviering in een volle kerk.
Het is erg fijn, dat we veel positieve reacties hebben gekregen hier over.

Sinds januari mochten we ook een aantal nieuwe kinderen verwelkomen op de zondagsschool. Fijn dat jullie ook met ons mee willen doen!

We vertellen op dit moment uit het Nieuwe Testament. Zo hebben we de volgende verhalen al gehoord:  het dochtertje van Jaïrus, de 5 broden en de 2 vissen en Jezus wandelt over het water. Ook leren we een nieuw dooplied: “De Heere zegent jou”.

Inmiddels zijn we ook druk op zoek naar nieuwe leiding.

Op vrijdag 7 april hebben we een gezellige avond met de groepen C en D. Wat we gaan doen blijft nog even een verrassing….
Zondag 9 april nemen we afscheid van de oudste kinderen.

Namens de zondagsschool, Eline Potze

Seizoen 2016/17

Dit seizoen begon anders als verwacht. Ons bereikte het verdrietige bericht dat Greetje plotseling is overleden. De juf die al zoveel jaren zondagsschool heeft gegeven moeten we nu missen. Ze mocht ‘haar’ kinderen met liefde vertellen van de Heere Jezus.
Ook wij als leiding moeten dit een plekje zien te geven, het zal zeker anders zijn zonder haar. Dit heeft tijd nodig. Daarom hebben we besloten om eerst met z’n zevenen verder te gaan. In januari zullen we op zoek gaan naar een nieuwe leider/leidster.
We zijn inmiddels begonnen met de bijbel verhalen van Jozef. Alle kinderen hebben een nieuw Psalmboekje gekregen en dus kan er ook thuis weer geoefend worden met de Psalmen.

Dit jaar komen we niet in december, maar in de maand oktober  met de lijst voor het Kerstfeest langs.

Namens de zondagsschool Eline Potze.
 

Gezellige avond van zondagsschool

Het is al weer april, de tijd vliegt en het seizoen is al weer ten einde. Inmiddels hebben we een mooi afscheid gehad van de oudste kinderen. Wij wensen hen alle goeds toe en hopen dat ze  het fijn zullen hebben op de jeugdclub.

Ook de gezellige avond is al weer achter de rug, Dit was weer een groot succes! We mogen terug kijken op een mooi zondagsschoolseizoen, waarin we verhalen uit de Bijbel mochten horen. We hebben vele liedjes gezonden, leuke werkjes gemaakt en spellen of quizzen gespeeld.

Nu hebben we eerst een poos vrij en dan ook nog vakantie, waar we van mogen gaan genieten!
De zondagsschool begint weer op 4 september 2016. We hopen dat jullie er dan allemaal weer zullen zijn! Wij als leiding kijken uit naar het nieuwe seizoen!
        
Namens de zondagsschool, Eline Potze

Vrijdag 15 april 2016 hadden groep C (groep 5/6) en groep D (groep 7/8) van de zondagsschool een gezellige avond. Groep C was met leiding. Groep D mocht zonder leiding. We moesten bij d'Ekkelkaamp verzamelen met onze fiets. Onderweg kwamen we opdrachten tegen. De groepjes waren: Groep C meisjes, Groep C Jongens, Groep D Meisjes, Groep D Jongens. Uiteindelijk heeft groep C meisjes gewonnen. In dat groepje zaten: Nadine Maarsingh, Elisa Wubs, Anke Wolfs en Eva Prins. Na afloop gingen we bij snachbar 't Wold patat eten. Als het allerlaatste gingen we nog ballon trappen. Het was supergezellig!!!!!
Groetjes, Anniek Migchels en Zjanna Veldhuis.


Zondagsschool "De Goede Herder"

In de afgelopen weken hebben we verschillende Bijbelverhalen gehoord uit het Nieuwe Testament zoals: de genezing van de zoon van de Koninklijke hoveling en de wonderbare visvangst. Bij alle Bijbelverhalen maakten de kinderen verschillende werkjes.  Ook werd er nog druk met de Psalmversjes geoefend. Vergeten jullie het niet om ook thuis eens te oefenen?

De komende weken willen we bezig gaan met een actie die georganiseerd wordt door de HGJB.  ‘Delen in overvloed’ heet het project. Wij willen stil staan bij de vraag: Hoe delen we van de overvloed die God ons geeft? Samen met de kerk van Colombia en Mexico willen we meer geven aan mensen met minder. Als zondagsschool gaan de kinderen pepermuntblikjes verkopen.

Op zondag 28 februari hopen wij deze uit te delen en krijgen ze uitleg over het project.

Op 2e  Paasdag zingen wij een aantal liedjes in de kerk. De kinderen worden om 09.15 uur in d’Ekkelkaamp verwacht. We hopen dat iedereen zal komen!

Dan is op 3 april al weer de laatste keer zondagsschool en is het seizoen al weer ten einde.
Uiteraard vergeten we niet om afscheid te nemen van groep D op zondag 10 april. Dit jaar nemen afscheid van:
Robert Sterenborg, Myrthe Jonker, Megan Meinds, Gisbert van Rooijen, Lars Migchels, Anniek Migchels, Mart Wilzing, Allart Heun en Niek Starken.
Als afsluiter hebben de groepen C en D een gezellige avond op 15 april. Deze avond begint om 18.30 uur.

Namens de Zondagsschool, Eline Potze


Weer begonnen in 2016

Eerste kerstdagmiddag hebben we samen met de kinderen, een zaal vol belangstellenden en luisteraars thuis het kerstfeest gevierd. De kinderen hebben met en voor ons gezongen, een gedicht opgezegd of op een instrument voor ons gespeeld. De kinderen hadden de zaal versierd met werkjes die ze thuis hadden gemaakt. We hebben samen naar het kerstverhaal en een vrij verhaal geluisterd. De kinderen kregen een boek en een zak fruit mee na het kerstfeest. We hebben mede dankzij uw gift en de vrijwilligers die ons geholpen hebben om uw gift op te halen, dit kerstfeest kunnen vieren. Nogmaals allen hartelijk dank daarvoor.

Op 17 januari zijn we weer begonnen met de zondagsschool. We vertellen nu verhalen uit het Nieuwe Testament, maken een werkje over het onderwerp en leren een nieuw psalmversje. Jongens en meisjes gaan jullie naar de basisschool en nog niet naar de zondagsschool, je bent elke zondagmorgen vanaf 11.00 uur welkom in d’ Ekkelkaamp voor de zondagsschool.


De kinderen kijken uit naar 1e Kerstdag 2015

De afgelopen periode hebben we het over het Bijbelboek Genesis gehad.  De verhalen die in de groepen zijn verteld gingen over Abraham, Izak en Jakob.  We maakten bij de Bijbelverhalen verschillende werkjes of we namen ze mee naar huis om ze daar te maken. Ook zijn we bezig geweest om de psalm van de maand te leren, dit gaat al heel goed!

We zijn inmiddels al weer druk bezig met het oefenen voor het kerstfeest. De kinderen zijn erg enthousiast en kijken uit naar 1e kerstdag. Bij dezen willen wij u van harte uitnodigen om hier bij aanwezig te zijn. We hopen dat alle papa’s, mama’s, broers, zussen, opa’s, oma’s en overige belangstellenden komen kijken. Dit vinden we natuurlijk heel leuk!  Het kerstfeest is 1e  kerstdag en begint om 14.00 uur in d’Ekkelkaamp. Voor diegene die graag een liturgie willen, kunnen deze vanaf maandag 21 december ophalen bij Greetje Oosterveld. 

 

Al weer enkele maanden bezig

Oktober 2015
De zondagsschool is inmiddels alweer een paar maanden aan de gang en momenteel zijn we met de Bijbelverhalen van Jakob aan het vertellen. Dit zijn mooie en leerzame verhalen om aan de kinderen over te brengen.

Al lijkt kerst nog ver weg, toch gaan we ons binnenkort weer voorbereiden op het kerstfeest.
Het kerstfeest vieren we dit jaar op D.V. 1e kerstdag om 14.00 uur in d’Ekkelkaamp.
Wij nodigen u alvast van harte uit, om dit samen met onze zondagsschool-kinderen te vieren.

In de maand december komen we bij u langs voor een vrijwillige bijdrage, om de onkosten te kunnen betalen.
We zijn nog op zoek naar een aantal mensen die ons daarbij wil helpen. Lijkt het u of jou leuk om bij onze gemeenteleden langs te gaan voor een bijdrage, dan kunt u contact opnemen met Gineke Veldhuis, tel.: 0599 332951.
Alvast onze hartelijke dank hiervoor!

 

Zondagsschool De goede Herder

We gaan samen bidden, zingen en luisteren naar een Bijbelverhaal. Elke maand wordt er in elke groep een psalm geleerd. Deze staat in het boekje dat aan het begin van het seizoen in elke groep wordt uitgedeeld en via de link hieronder.

Na het luisteren naar een Bijbelverhaal vindt er een verwerking plaats, er is dan tijd voor enige ontspanning. Het verhaal wordt dan bijvoorbeeld verwerkt door het maken van een puzzel, een opdrachtenblad of het spelen van een spel.

Iedere zondagmorgen worden er door de kinderen kaartjes klaar geschreven die vervolgens verstuurd worden naar de zieke of gemeenteleden met bijzondere omstandigheden.

Zodra er weer een nieuwe editie van het kerkblad Hervormd Onstwedde in de brievenbus ligt, worden de puzzels uit het kerkblad uitgedeeld aan de kinderen. Deze kunnen ook weer ingeleverd kunnen worden op de zondagsschool en , waarmee er een mooi prijsje te verdienen valt.

Één keer in het kwartaal krijgen de jongens en meiden een scheurkalender mee die dagelijks gelezen kan worden. Deze zijn er voor drie verschillende leeftijdsgroepen, waardoor er voor ieder kind een gepaste kalender is.

Tijdens de doopdiensten in de kerk worden de dopelingen door de kinderen van de zondagsschool toegezongen met het lied ‘God kent jou vanaf het begin’.

Op eerste kerstdag vieren we ’s middags samen het kerstfeest. In december komt de leiding van de zondagsschool bij de gemeenteleden langs voor een vrije gift waardoor het mogelijk is dat wij samen met de kinderen, familieleden en andere belangstellenden het kerstfeest kunnen vieren. Tijdens het kerstfeest ontvangen alle kinderen een mooi leesboekje en een zak met lekkernij.

Het afscheid van de oudste kinderen vind plaatst op een zondagmorgen aan het einde van het seizoen, hierbij zijn ouders, familieleden en andere belangstellenden van harte welkom. Na deze afscheidsdienst volgt er nog een gezellige avond voor de kinderen van de groepen C en D, waarna het zondagsschoolseizoen afgelopen is.

Psalmrooster seizoen 2015/2016

 

Rooster 2015

Bij het vertellen van de Bijbelverhalen wordt er gebruik gemaakt van de methode ‘Bijbelwerk voor verteller en kind’ van Evert Kuijt. Er is voor gekozen om in elke groep hetzelfde verhaal te vertellen zodat broertjes en zusjes in verschillende groepen hetzelfde verhaal te horen krijgen. In het seizoen 2015/2016 worden voor de kerst de verhalen over Abram, Izak en Jakob (oude testament) verteld. In het nieuwe jaar zullen we verder gaan in het nieuwe testament, welke verhalen dit zullen zijn is nog niet bekend.

Rooster 2015/2016

 

Kerstfeest 2014

Op eerste kerstdag is 's middags het kinderkerstfeest gevierd in d'Ekkelkaamp.

Fotoreportage


Project delen in overvloed

In de afgelopen weken hebben we verschillende Bijbelverhalen gehoord uit het Nieuwe Testament zoals: de genezing van de zoon van de Koninklijke hoveling en de wonderbare visvangst. Bij alle Bijbelverhalen maakten de kinderen verschillende werkjes.  Ook werd er nog druk met de Psalmversjes geoefend. Vergeten jullie het niet om ook thuis eens te oefenen?

De komende weken willen we bezig gaan met een actie die georganiseerd wordt door de HGJB.  ‘Delen in overvloed’ heet het project. Wij willen stil staan bij de vraag: Hoe delen we van de overvloed die God ons geeft? Samen met de kerk van Colombia en Mexico willen we meer geven aan mensen met minder. Als zondagsschool gaan de kinderen pepermuntblikjes verkopen. Op zondag 28 februari hopen wij deze uit te delen en krijgen ze uitleg over het project.

Op 2e  Paasdag zingen wij een aantal liedjes in de kerk. De kinderen worden om 09.15 uur in d’Ekkelkaamp verwacht. We hopen dat iedereen zal komen! Dan is op 3 april al weer de laatste keer zondagsschool en is het seizoen al weer ten einde.

Uiteraard vergeten we niet om afscheid te nemen van groep D op zondag 10 april. Dit jaar nemen afscheid van:
Robert Sterenborg, Myrthe Jonker, Megan Meinds, Gisbert van Rooijen, Lars Migchels, Anniek Migchels, Mart Wilzing, Allart Heun en Niek Starken.

Als afsluiter hebben de groepen C en D een gezellige avond op 15 april. Deze avond begint om 18.30 uur.

Namens de Zondagsschool, Eline Potze