Zondag 27 november27.11.2022

09.30 uur:    Ds.     G. van den Berg
      1e Advent    Jeugddienst met medewerking van Genesis
       Extra collecte: Kerstgave voor ouderen/langdurig zieken

14.30 uur:    Ds.     G. van den Berg