Diac. Werkgroep Roemenië09.07.2024

Beëindiging activiteiten


Na een periode van ruim 20 jaar is er een eind gekomen aan de activiteiten van de Werkgroep Roemenië.  Het begon in 2002 met het repareren van oude landbouwwerktuigen. Die werden beschikbaar gesteld aan de plaatsen Uileacu de Beius en Iermata.
De Stichting Hulp Oost-Europa heeft dat destijds aanbevolen en ondersteunde het project. Het repareren begon bij de familie B. Migchels aan de Jabbinglaan. Vele jongeren en ouderen hebben daarbij geholpen. Later is er veel meer bijgekomen, waarmee hulp werd geboden. Te denken valt aan ziekenhuisbedden, matrassen voor bedden in de ziekenhuizen, rolstoelen, rollators, schoenen en kleding. Een aantal locaties waren beschikbaar voor het sorteren en ontvangen van kleding. Eerst bij de familie Migchels aan de Jabbingelaan en later in de kunstmestloodsen van de Agrarische Unie bij de haven. Vanaf die tijd werd de kleding gebracht bij Aike Meems aan de Kampweg. Toen de beide panden van de kunstmestloodsen niet meer beschikbaar waren hebben we het sorteren kunnen voortzetten in Veenhuizen, eerst in de boerderij waar de familie JH Sterenborg heeft gewoond en ook nog bij de familie N. Sterenborg.  Ook zijn er heel veel transporten geweest. Maar sinds het Corona tijdperk is het allemaal gestopt. Daar kwam nog bij dat de eisen aan de kleding bij de Roemeense grens strenger werd en ook de dieselprijs een stuk hoger.

Dat heeft ertoe geleid dat het project van de werkgroep helaas is beëindigd. Er stond nog een bedrag van € 1805,65 op het rekeningnummer van de werkgroep en dat moest nog een doel hebben. Daarom is aan dominee Melinda gevraagd om daarvoor een drietal projecten op te zoeken in Roemenië. Aan haar is het geld dat nog beschikbaar was op zondag 16 juni jl. na de middagdienst overhandigd. Ze gaat ons nog op de hoogte stellen van de gemeentes of instellingen waar het geld aan wordt geschonken. Daarover komt nog wel een apart stukje in het kerkblad.