Jeugdclub 16+10.06.2024

Wij hebben het clubseizoen op 24, 25 en 26 mei mogen afsluiten met ons clubkamp op 'De Riegheide' in Schoonoord. Het thema van dit jaar was country, wat zorgde voor een unieke en gezellige sfeer tijdens het hele weekend.
Op de vrijdagavond hebben wij een leuke activiteit gedaan: het spel 'Best Cowboyteam'. In dit spel stonden diverse country-geïnspireerde spellen centraal, waaronder een paardenrace estafette, dynamiet gooien, cowboyhoedenrace en goudschieten. De teams waren opgedeeld in team zwart en team rood, er werd fanatiek tegen elkaar gestreden. Na de intensieve spellen sloten we de avond af met een sfeervol kampvuur.

Zaterdag 25 mei stond in het teken van uitdagende activiteiten. In de ochtend bezochten we twee verschillende escaperooms waar we onze samenwerking en probleemoplossend vermogen op de proef stelden. Beide teams wisten binnen de tijd te ontsnappen. Na een gezamenlijke lunch gingen we in de middag paintballen. Dit zorgde voor een hoop actie en plezier waarbij iedereen zich volledig uitleefde. De dag werd afgesloten met een heerlijke BBQ.

Op zondag vertrokken we naar de Goede Herderkerk in Emmen om daar de kerkdienst bij te wonen. In de dienst werd er ook door 2 personen belijdenis gedaan. Tijdens het kamp stonden de themawoorden 'BLIJ en GELUK' centraal in de bjbellezingen en overdenkingen. We mogen blij zijn in ons geloof en vertrouwen op God.
De thematekst kwam uit Filippenzen 4: 4-7.
4. Verblijd u altijd in de Heere; ik zeg het opnieuw: Verblijd u.
5. Uw welwillendheid zij alle mensen bekend. De Heere is nabij.
6. Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles, door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God;
7. en de vrede van God, die alle begrip te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten bewaken in Christus Jezus.
Dit tekstgedeelte stond ook centraal in de kerkdienst die we hebben bezocht, het thema was: "Wees altijd blij".
Ook lazen we Psalm 37, daar lezen we: "Zoek je geluk bij de Heer, Hij zal je geven wat je hart verlangt."  Op meerdere plekken in ons kampgebouw konden we deze tekst lezen. Na afloop van het kamp kregen we deze tekst mee op een hoefijzer: "Zoek je geluk bij de Heer"!

Na de lunch hebben wij afscheid genomen van onze leiding en bestuurslid Annelyn Wubs. Wij willen haar bedanken voor haar inzet in de afgelopen 7 jaar en wensen haar veel geluk en Gods nabijheid toe in haar verdere leven.

Rond half vier op zondagmiddag vertrokken we weer voldaan en met mooie herinneringen richting Onstwedde.  Het was een geweldig weekend dat niet alleen veel plezier bracht, maar ook de onderlinge band binnen onze jeugdclub versterkte. We kijken terug op een zeer geslaagd clubseizoen en zien uit naar wat de Heere ons het volgend clubseizoen zal brengen.
Namens de leiding en het bestuur G.Z.D.L.M.J.
Annelyn, Anja, Diesmer, Harmen en Niek