Nieuwsbrief zondag 19 november18.11.2023

Mededelingen


Thema-dienst:
Vanmorgen staan we in de themadienst over christenvervolgingen, die gericht is op de kinderen in de zondagsschoolleeftijd, in het bijzonder stil bij de gevolgen van het christenzijn dichtbij.
De kinderen van de zondagsschool zullen aan deze dienst meewerken en enkele liederen zingen met begeleiding van muziekgroep Genesis.
Met deze nieuwsbrief wordt de volledige liturgie voor deze dienst meegezonden.
Na de morgendienst is er gelegenheid elkaar te ontmoeten en na te praten in d’Ekkelkaamp onder het genot van koffie, thee of fris. Iedereen is hierbij van harte welkom.

Collecten:
De collecten vinden plaats in de eredienst tijdens het zingen voorafgaande aan de prediking. De eerste is voor de diaconie (Noodhulp ZOA) en de tweede voor de kerk en instandhouding van de eredienst. Bij de uitgang kunt u geven voor de zending. Giften overboeken per bankrekening is uiteraard ook mogelijk.

Diaconie collecte (eerste collecte): ZOA-noodhulp Midden-Oosten:
De diaconie collecte van vandaag is bestemd voor het ZOA Noodhulpfonds voor humanitaire crisissen. In het Midden-Oosten is een humanitaire crisis in alle hevigheid opgelaaid. De crisis is het gevolg van het conflict tussen Israël en Hamas. Aan Israëlische zijde werd op 7 oktober een massaslachting aangericht door uitgebroken strijders van Hamas. Met als gevolg een escalatie van geweld. Duizenden mensen zijn geraakt, het leed en verdriet zijn immens.
Voor de onschuldige burgerslachtoffers van het oorlogsgeweld in Gaza is nauwelijks hulp toegankelijk. De humanitaire situatie is er schrijnend. Voor de inwoners van Gaza is een tekort aan alle basale levensbehoeften: water, voedsel, medicijnen, onderdak en hygiëne. Het is een situatie die bij uitstek bij het mandaat en de deskundigheid van ZOA past om daar te starten met het verlenen van noodhulp aan christenen en niet christenen in dit gebied zodra het veilig is.
De diaconie gaat de opbrengst van deze collecte verdubbelen.
Giften voor deze collecte kunnen ook overgemaakt worden naar rekeningnummer:
NL 44 RABO 0349 0041 96 ten name van diaconie met vermelding van: extra collecte ZOA

Alle collecten worden van harte aanbevolen

Kinderoppas:
Tijdens de morgendienst is er kinderoppas in d’Ekkelkaamp.

Ambtsdragers verkiezingen:
Met grote dankbaarheid aan de Heere kunnen wij u meedelen dat de verkozen broeders:
J. Raveling en W. Veldhuis hun benoeming tot ouderling hebben aanvaard.
Broeder H. van de Meent heeft zijn benoeming tot ouderling-kerkrentmeester met bijzondere opdracht eveneens mogen aanvaardden.
De (her)bevestiging zal plaatsvinden in de eredienst van DV zondagmorgen 21 januari 2023.
 
Kopij voor het kerkblad:

Kopij voor het kerkblad van december dient u uiterlijk op woensdag 22 november 2023 in te leveren bij de scriba, Besselinglaan 2 of/en bij voorkeur per email naar: kerkblad@hervormdonstwedde.nl

Jaarrekening 2022 van het college van kerkrentmeesters:
De jaarrekening van het college van kerkrentmeesters ligt van maandag 20 november tot en met vrijdag 24 november ter inzage bij de penningmeester, dhr. H. Fissering.
Indien u inzage wenst dan kunt u hiervoor een afspraak maken via telefoonnummer:M  06 - 50504074.

Kniepertjes actie Jeugdclub 12 – 16:
Onderaan deze nieuwsbrief vindt u informatie over en een bestelformulier voor de kniepertjes actie die de jeugdclub 12 -16 ook dit jaar weer gaat houden.
We bevelen deze actie van harte bij u aan.

Dorcas voedselactie 2023

Hebt u al een donatie gegeven aan Dorcas?
Het kan op verschillende manieren:

-    Overmaken van een donatie op het bankrekeningnummer van de diaconie van onze gemeente: NL44RABO0349004196 o.v.v. Dorcas voedselactie.
-    Het doneren via de website van Dorcas zelf: dorcas.nl/actie/voedselpakket.
-    Via de digitale collectebus (mogelijk t/m 30 november) van de Hervormde gemeente Onstwedde op de site van Dorcas: dorcas.nl/acties/hervormde-gemeente-onstwedde.
-    Overmaken van een donatie op het bankrekeningnummer van Dorcas te Almere: NL04RABO0106250000 o.v.v. Dorcas voedselactie.

We bevelen deze actie van harte bij iedereen aan en hopen op een mooie opbrengst zodat er veel mensen geholpen zullen kunnen worden door Dorcas.

 

 

 

 

                                                                                                                                           

 

 

Ook dit jaar organiseert de jeugdclub 12-16 een knieperjes-actie. Dit jaar is de opbrengst voor het college van kerkrentmeesters, als tegemoetkoming in de onkosten van de verbouwing van d’Ekkelkaamp en de restauratie van onze kerktoren.

 

 

1 zakje (18 stuks) voor 3,50

 

3 zakjes voor 10 Euro

 

Bestellen is eenvoudig, u vult onderstaand strookje in (zonder geld) en levert dit uiterlijk zondag 26 november in de kartonnen dozen die bij de ingangen van de kerk staan. Mocht u niet in de gelegenheid zijn om het in te leveren in de kerk, dan mag u het ook uiterlijk 27 november inleveren bij Gerben Huiting, Dorpsstraat 20.

 

Zaterdag 23 december kunt u uw bestelde kniepertjes ophalen en contant afrekenen in d’Ekkelkaamp van 10.00-11.00.

 

Bakt u mee?

Vanwege het doel van de actie zouden we het fijn vinden als gemeenteleden mee willen helpen met bakken. Als u dit wilt, kunt u zich opgeven bij Gerben Huiting tel.nr: 0613499615.

 

Schaar silhouet

 

 

Naam: …………………………………………………………………….

 

Adres: …………………………………………………………………….

 

Bestelling:   …………….   zakjes kniepertjes.

 

Totaalbedrag: …………… euro