Nieuwsbrief zondag 17 september16.09.2023

Mededelingen


Collecten:
De collecten vinden plaats in de eredienst tijdens het zingen voorafgaande aan de prediking. De eerste is voor de diaconie en de tweede voor de kerk en instandhouding van de eredienst. Bij de uitgang kunt u geven voor de zending. Giften overboeken per bankrekening is uiteraard ook mogelijk.Alle collecten worden van harte aanbevolen
Viering van het Heilig Avondmaal Zondag 24 september 2023:

Drieluik
In de woordbediening van diensten van voorbereiding op het heilig Avondmaal, Avondmaal en dankzegging & nabetrachting vervolgen we onze overdenking van de gelijkenissen uit Mattheüs 13. In de voorbereidingsdienst staan we stil bij het eerste deel van de gelijkenis van het mosterdzaad (31-32a). In de Avondmaalsdienst bij de slotwoorden van de gelijkenis van het mosterdzaad (32b) en in de dienst van dankzegging & nabetrachting bij de gelijkenis van het zuurdeeg (33). Hoewel het hier gaat om twee gelijkenissen, horen ze wel helemaal bij elkaar; Jezus heeft deze twee korte gelijkenissen niet zonder reden aansluitend aan elkaar vertelt. We zullen zien dat ze inhoudelijk sterke betrekking hebben op elkaar. De thema’s van het komende drieluik zijn:
1)    Het evangelie van het Koninkrijk der hemelen in een notendop
2)    De rijke zegen die in het Koninkrijk der hemelen wordt verkregen
3)    De wet van het evangelie van het Koninkrijk der hemelen

De diensten van voorbereiding, Avondmaal en dankzegging & nabetrachting horen óók helemaal bij elkaar. De Heere roept Zijn kinderen niet alléén aan Zijn tafel, maar Hij roept Zijn kinderen ook aan Zijn voeten. Graag wijzen wij u deze keer in het bijzonder op de dienst van dankzegging & nabetrachting. De diensten van voorbereiding en van Avondmaalsviering worden beiden doorgaans goed bezocht, maar in de dienst van dankzegging & nabetrachting zitten we vaak met ongeveer een kwart van alle de avondmaalsgangers in de kerk. Doen we daar de Heere, elkaar maar ook onszelf niet tekort mee?
We roepen iedereen, in het bijzonder allen die deelnemen aan het Avondmaal, op om óók in de dienst van dankzegging & nabetrachting present te zijn. Allereerst om samen onze Heere en Heiland de dank toe te brengen die Hij waard is te ontvangen. Maar ook om samen de uiterst leerzame les te horen die Hij ons door middel van de gelijkenis van het zuurdeeg wil leren. Daarin gaat het heel concreet over hoe het kenmerkende van Jezus’ leven ook het leven van de kinderen van het Koninkrijk der hemelen wil doortrekken/ kleuren/kenmerken. Anders gezegd: het zal in de nabetrachtingspreek heel concreet gaan over het leven als christen. “Wie oren heeft om te horen, laat hij horen”.

Avondmaalscollecte:
Volgende week zondag is de avondmaalscollecte bestemd voor Mercy Ships.

Glutenvrij avondmaal brood:
Bij de rondgang tijdens het Heilig Avondmaal met brood is er glutenvrij-brood beschikbaar. Indien u hiervan gebruik moet maken verzoeken wij u dit even te melden bij de scriba: (0599-332035) of scriba@hervormdonstwedde.nl

Censura Morum:
Maandag 18 september wordt er censura morum gehouden in d’Ekkelkaamp van 19.00 tot 19.30 uur.

Belijdeniscatechese en Geloofscatechese:
Deze week start de belijdeniscatechese en de geloofscatechese. Alle data en tijden staan vermeld in het kerkblad van september.

Jeugdclub 16 plus:
In tegenstelling tot hetgeen in het kerkblad staat vermeld vervalt de clubavond op 22 september: We beginnen op is vrijdag 29 september, aanvang 20.00 uur.
Iedereen van 16 jaar en ouder is van harte welkom!

Jeugdclub 12 – 16:
Zaterdagavond 23 september start de club weer om 19.00 uur.
We beginnen deze eerste clubavond met het Mister X – spel. (tot plm. 20.30 uur)

Kopij voor het kerkblad:
Kopij voor het kerkblad van oktober dient u uiterlijk op woensdag 20 september 2023 in te leveren bij de scriba, Besselinglaan 2 of/en bij voorkeur per email naar: kerkblad@hervormdonstwedde.nl

Orgelcommissie: Concert ALBATROS – kaartverkoop:                 
Zaterdag 7 oktober 2023 geeft Christelijk Mannenkoor Albatros uit Nieuwe Pekela een avondvullend concert in ons kerkgebouw. Aanvang 20.00 uur.
Kaarten zijn in de voorverkoop te koop bij huishoud-cadeaushop Heije Wubs. prijs € 10,-- p.p., kinderen tot 18 jr. gratis.
(Kaarten bij de ingang van het concert kosten € 12,50 p.p.)
Kaarten per mail bestellen en betalen via betaalverzoek is ook mogelijk door een berichtje te sturen naar: orgelcommissieonstwedde@gmail.com met vermelding van uw naam en aantal kaarten.

Bij de preek van zondagmorgen: